ت مثل تایباد ... ت مثل تربیت...(کلاس ششم) هیچ چیزی را نمی توان به کسی یاد داد، ولی می توان به او کمک کرد تا پاسخ ها را از درون خود بیابد.... با سلام وحید لطفی هستم آموزگار پایه ششم شهرستان تایباد ورودی سال 85 به مرکز تربیت معلم علامه طباطبایی سبزوار هستم و در سال 87 به عنوان سهمیه شهرستان باخرز کار خود را شروع کردم و بعد از 3 سال به تایباد منتقل شدم و تا کنون در شهرستان تایباد مشغول به کارم . در طول خدمت در همه پایه ها تدریس کردم و در چند سال اخیر فقط در کلاس ششم مشغول خدمت هستم . معلم نمونه شهرستان در سال 97-96 گر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه‌ای را بالا ببری http://taybaditeacher.mihanblog.com 2018-12-10T23:45:29+01:00 text/html 2018-12-10T20:06:21+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی یک ساعت کار معلمان برابر با 10 ساعت کار فیزیکی است http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/556 <h1 class="fnb fn22 clb float w100" itemprop="headLine" style="font-size: 22px; margin: 0px; direction: rtl; font-weight: normal; width: 740px; font-family: iranbold; float: right; background-color: rgb(244, 244, 242);"><a class="block fnb fn22 clb" href="http://www.khodrotak.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-15/5708-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA" target="_blank" title="یک ساعت کار معلمان برابر با 10 ساعت کار فیزیکی است" itemprop="url" style="background-color: transparent; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: black; display: block; border: none;">یک ساعت کار معلمان برابر با 10 ساعت کار فیزیکی است</a></h1><div class="float w95 bg-news fn14" style="width: 703px; font-size: 14px; float: right; font-family: iran; background-color: rgb(244, 244, 242);"><div class="float w100 big-img-news p4 mb16 float bx-sz" itemtype="http://schema.org/ImageObject" itemprop="image" itemscope="" style="width: 703px; padding: 4px; float: right; box-sizing: border-box;"><a itemprop="url" href="http://www.khodrotak.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-15/5708-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA" title="یک ساعت کار معلمان برابر با 10 ساعت کار فیزیکی است" class="block" style="background-color: transparent; text-decoration-line: none; outline: none; display: block; border: none;"><img class="w100 block wrapimg" itemprop="contentUrl representativeOfPage" src="http://static3.khodrotak.com/thumbnail/z4DqKk2HQyME/eWPwV5k_URSm7C9aQBSL140CTFPkinu-39QOt7vYQLYWZO2LVt5yJkPfc3Z6Zo5GYQykGROGoEZO7ykZLe_UwZTddXiFU9jXx3SMzXy8O5LqcwffB8Ky2A,,/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85.jpg" alt="یک ساعت کار معلمان برابر با 10 ساعت کار فیزیکی است" style="border: 0px; width: 695px; display: block; max-width: 100%; margin: auto auto 12px;"></a></div><div class="author-info clear float w100" style="width: 703px; float: right; overflow: auto;"></div><p class="fnb clb float fn13 pt8 pb8 news-lead w100" itemprop="description" style="direction: rtl; margin: 8px 0px; width: 703px; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; font-size: 13px; font-family: iranbold; float: right;">رییس دانشگاه فرهنگیان در مراسم روز دانشجو در پردیس شهید چمران گفت: بهترین نگاه ها، نگاه فاخر به کار معلم و نقش معلمی در جامعه است؛ یک ساعت کار معلمی برابر با ۱۰ ساعت کار فیزیکی است.</p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px;">به گزارش&nbsp;میزان، در نشست صمیمی&nbsp;<strong><a href="http://www.khodrotak.com/fa/tags/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88" title="دانشجو" style="background-color: transparent; text-decoration-line: none; outline: none; border: none;">دانشجو</a></strong>&nbsp;معلمان دانشگاه فرهنگیان&nbsp;<strong><a href="http://www.khodrotak.com/fa/tags/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86" title="استان تهران" style="background-color: transparent; text-decoration-line: none; outline: none; border: none;">استان تهران</a></strong>&nbsp;با&nbsp;<strong><a href="http://www.khodrotak.com/fa/tags/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%88+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4" title="وزیر آموزش و پرورش" style="background-color: transparent; text-decoration-line: none; outline: none; border: none;">وزیر آموزش و پرورش</a></strong>&nbsp;که به مناسبت ۱۶ اذر روز دانشجو با حضور&nbsp;<strong><a href="http://www.khodrotak.com/fa/tags/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87" title="هیئت رئیسه" style="background-color: transparent; text-decoration-line: none; outline: none; border: none;">هیئت رئیسه</a></strong>&nbsp;دانشگاه در پردیس شهید چمران برگزار شد، خنیفر رییس دانشگاه فرهنگیان ضمن پاسداشت روز دانشجو، این روز را روز علم، دانش، بینش، پویش، جوشش و پژوهش خواند و ابراز امیدواری کرد: در این روز با حضور در جمع دانشجومعلمان از دغدغه ها، نقد‌ها و پیشنهادات دانشجویان مطلع شده و پاسخ‌های درخور به مطالبات آنان بدهیم. وی سنت تکریم ایام، افراد و آثار را سنت حسنه انسانی دینی و تاریخی دانست و ضمن اشاره به ۱۶ آذر به عنوان مناسبتی دانشجویی به بیان<strong><a href="http://www.khodrotak.com/fa/tags/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87" title="فلسفه" style="background-color: transparent; text-decoration-line: none; outline: none; border: none;">فلسفه</a></strong>&nbsp;نامگذاری این روز و شهادت سه تن از دانشجویان در سال ۱۳۳۲ پرداخت.</p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px;">خنیفر ضمن گرامیداشت حضور وزیر&nbsp;<strong><a href="http://www.khodrotak.com/fa/tags/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%88+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4" title="آموزش و پرورش" style="background-color: transparent; text-decoration-line: none; outline: none; border: none;">آموزش و پرورش</a></strong>&nbsp;و معاونان ایشان، رییس&nbsp;<strong><a href="http://www.khodrotak.com/fa/tags/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%88+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" title="آموزش و پرورش استان" style="background-color: transparent; text-decoration-line: none; outline: none; border: none;">آموزش و پرورش استان</a></strong>&nbsp;تهران و هیئت رئیسه، استادان و مدیران پردیس‌ها و مراکز در جمع&nbsp;<strong><a href="http://www.khodrotak.com/fa/tags/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87" title="خانواده" style="background-color: transparent; text-decoration-line: none; outline: none; border: none;">خانواده</a></strong>&nbsp;دانشگاه فرهنگیان، خاطر نشان کرد:&nbsp;<strong><a href="http://www.khodrotak.com/fa/tags/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85" title="معلم" style="background-color: transparent; text-decoration-line: none; outline: none; border: none;">معلم</a></strong>&nbsp;آسمان یک&nbsp;<strong><a href="http://www.khodrotak.com/fa/tags/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87" title="جامعه" style="background-color: transparent; text-decoration-line: none; outline: none; border: none;">جامعه</a></strong>&nbsp;است و هم صحبتی با آسمان‌ها مایه سربلندی است.</p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px;">وی با اشاره به روایتی از&nbsp;<strong><a href="http://www.khodrotak.com/fa/tags/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%85" title="پیامبر اکرم" style="background-color: transparent; text-decoration-line: none; outline: none; border: none;">پیامبر اکرم</a></strong>&nbsp;(ص) که فرمودند: خداوندا برای معلمان نزد تو آمرزش می‌طلبم، آنان را آمرزیده کن، عمرشان را زیاد کن و در اشتغالشان خیر و موفقیت قرار ده"، گفت: هرکس این ۳ را کسب کند، دیگر نیاز به&nbsp;<strong><a href="http://www.khodrotak.com/fa/tags/%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA" title="ثروت" style="background-color: transparent; text-decoration-line: none; outline: none; border: none;">ثروت</a></strong>&nbsp;و شهرت ندارد.</p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px;">رییس دانشگاه فرهنگیان ضمن بیان روایت‌هایی از ائمه اطهار پیرامون جایگاه و نقش تاثیرگذار معلم در جامعه افزود: به معلم بودنم افتخار می‌کنم، بهترین نگاه ها، نگاه فاخر به کار معلم و نقش معلمی در جامعه است؛ یک ساعت کار معلمی برابر با ۱۰&nbsp;<strong><a href="http://www.khodrotak.com/fa/tags/%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA+%DA%A9%D8%A7%D8%B1" title="ساعت کار" style="background-color: transparent; text-decoration-line: none; outline: none; border: none;">ساعت کار</a></strong>فیزیکی است.</p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px;">وی دانشگاه فرهنگیان را دانشگاهی بسیار بزرگ دانست که هیچگاه رو به افول نخواهد گذاشت و تصریح کرد: در سال جدید با حمایت‌های وزیر آموزش و پرورش و اهتمام معاونان دانشگاه، ۴۱ هزار دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان پذیرش شد.</p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px;">خنیفر در ادامه از دانشجو معلمان برای تحمل فشار‌های ناشی از افزایش جذب، کمبود امکانات و فرسودگی فضا‌ها قدردانی و ابراز امیدواری کرد: در تربیت معلم با حضور، همت و نگرش جوانانی مانند شما نظام&nbsp;<strong><a href="http://www.khodrotak.com/fa/tags/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85+%D9%88+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA" title="تعلیم و تربیت" style="background-color: transparent; text-decoration-line: none; outline: none; border: none;">تعلیم و تربیت</a></strong>&nbsp;به درجات بالا برسد.</p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px;">وی با اشاره به شرایط ویژه نظام تعلیم و تربیت و ضرورت جبران نیاز به معلم خاطر نشان کرد: برای تحقق این هدف طاقت، تدبر و تحمل شما نیاز است.</p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px;">رییس دانشگاه فرهنگیان اضافه کرد: بر آنیم تا در سال‌های آتی ضمن ایجاد بستر و امکانات، جذب دانشجو معلم را افزایش دهم تا نیاز ملی به معلم رفع شود.</p></div> text/html 2018-11-28T16:43:24+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی جای معلمان در کلاس درس است نه خط مسافرکشی! http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/554 <div class="float w100 big-img-news p4 mb16 float bx-sz" itemtype="http://schema.org/ImageObject" itemprop="image" itemscope="" style="width: 703px; padding: 4px; float: right; box-sizing: border-box; font-family: iran; font-size: 14px; background-color: rgb(244, 244, 242);"><a itemprop="url" href="http://www.khodrotak.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-15/4922-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C" title="جای معلمان در کلاس درس است نه خط مسافرکشی!" class="block" style="background-color: transparent; text-decoration-line: none; outline: 0px; display: block; border: none;"><img class="w100 block wrapimg" itemprop="contentUrl representativeOfPage" src="http://static1.khodrotak.com/thumbnail/BOvuCizfNcBO/eWPwV5k_URSm7C9aQBSL14uhuREvX37-PCudK2fqdKdMB6FtEMYV9NN_fNg0lSOvYQykGROGoEZO7ykZLe_UwZTddXiFU9jXCrSpzic4H0yH7cBRF7AQFg,,/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF.jpg" alt="جای معلمان در کلاس درس است نه خط مسافرکشی!" style="border: 0px; width: 695px; display: block; max-width: 100%; margin: auto auto 12px;"></a></div><div class="author-info clear float w100" style="width: 703px; float: right; overflow: auto; font-family: iran; font-size: 14px; background-color: rgb(244, 244, 242);"></div><p class="fnb clb float fn13 pt8 pb8 news-lead w100" itemprop="description" style="direction: rtl; margin: 8px 0px; width: 703px; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px; font-size: 13px; font-family: iranbold; float: right; background-color: rgb(244, 244, 242);">نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: جای معلم در سر کلاس است نه در زندان و در خط مسافرکشی و دولت باید توجه ویژه به این قشر تأثیرگذار و مهم داشته باشد.</p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px; font-family: iran; font-size: 14px; background-color: rgb(244, 244, 242);">به گزارش فارس، فریده اولادقباد در نطق میان دستور خود در نشست علنی امروز مجلس (چهارشنبه ۷ آذر ۹۷) گفت: اعمال تحریم‌های یکجانبه و خصمانه آمریکا علیه ایران در پی اعلام خروج آمریکا از برجام توسط ترامپ، عدم قطعیت و بی‌اعتمادی‌های پیچیده‌ای را به وجود آورد که باعث طرح مسائل کلیدی و راهبردی مهمی شده است.&nbsp;</p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px; font-family: iran; font-size: 14px; background-color: rgb(244, 244, 242);">نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اقدام آمریکا در خروج از توافق هسته‌ای برجام مبتنی بر چهار محور آسیب‌پذیر کردن نظام جمهوری اسلامی ایران است، اولین محور تاب‌آوری اقتصاد ایران و دومین مورد، تضعیف سرمایه اجتماعی و شکاف سیستم سیاسی با محیط اجتماعی است. سومین مورد، شناخت ایالات متحده آمریکا از زیرساخت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران پس از برجام و چهارم، ضعف اروپا و سایر قدرت‌ها در خنثی‌سازی آثار تحریم‌های ماه ژانویه است.&nbsp;</p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px; font-family: iran; font-size: 14px; background-color: rgb(244, 244, 242);">وی افزود: امید اصلی سناریوهای اعمال فشار بر ایران، شکست خط مقاومت اقتصادی - اجتماعی کشور پیش از بازیابی ظرفیت زیرساخت هسته‌ای&nbsp; و استفاده از فشارهای اجتماعی در پرتو فشارهای تحریمی است. بنابراین، فصل مشترک همه سناریوها بر محور بالا بردن تاب آوری اقتصادی و اجتماعی ایران در برابر فشارهای تحریمی است.&nbsp;</p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px; font-family: iran; font-size: 14px; background-color: rgb(244, 244, 242);">اولادقباد اضافه کرد: دولت جمهوری اسلامی که به دنبال حفظ منافع هسته‌ای کشور و یا منافع ملی کشور در برجام است، الزاما در گام نخست باید به توان مقاومت داخلی تکیه کند، این به معنی بی‌توجهی به دیپلماسی نیست، بلکه صرفا اولویت‌گذاری برای مقاومت اقتصادی کشور در چهارچوب بودجه‌بندی بحرانی با افزایش مبارزه با فساد برای استفاده حداکثری از منابع ارزی محدود کشور برای نیازهای استراتژیک است.&nbsp;</p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px; font-family: iran; font-size: 14px; background-color: rgb(244, 244, 242);">نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تضمین اجرایی شدن بودجه‌بندی در شرایط بحرانی با بالا بردن شفافیت به منظور افزایش اعتماد ملی، جذب مشارکت بخش خصوصی غیررانتی، شفاف و رقابتی، مبارزه با فساد رانتخوار و منتفع از شرایط بحرانی کشور و نهایتا تأمین نیازهای راهبردی اقتصادی کشور است.&nbsp;</p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px; font-family: iran; font-size: 14px; background-color: rgb(244, 244, 242);">وی خاطرنشان کرد: گام دوم، سطح قابلیت هسته‌ای کشور باید بیش از سطح آن در قبل از برجام باشد تا بتواند جلوی خواسته‌های زیاده‌خواهانه جدید ترامپ را بگیرد و وی را به بازگشت دولت ایالات متحده به تعهدات خود وادار کند، نه اینکه ایران تعهدات برجامی خود را انجام دهد و به برخی تعهدات حداقلی اروپا بسنده کند و همچنان فشار تحریمی ایالات متحده را بر همکاری کشورهای جهان به ویژه آسیایی‌ها با خود را تحمل کند.&nbsp;</p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px; font-family: iran; font-size: 14px; background-color: rgb(244, 244, 242);">نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گام سوم، افزایش همبستگی و انسجام ملی است، در این پیچ تاریخی حساس باعث افزایش تاب‌آوری اجتماعی کشور در برابر تحریم‌ها خواهد شد و قطعا همبستگی و انسجام ملی یک شعار نیست بلکه یک ضرورت ملی است تا بتوانیم با اتکا به خرد جمعی و استفاده از ظرفیت‌ها و شخصیت‌هایی که منشأ خیر و اثر فراوان هستند، جهت برون‌رفت از چاله‌ها و تنگناهای موجود بهره‌مند شویم که فکر می‌کنم همین همبستگی و انسجام ملی راهش می‌تواند گفت‌وگوی ملی باشد.&nbsp;</p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px; font-family: iran; font-size: 14px; background-color: rgb(244, 244, 242);">وی با اشاره به مشکلات فرهنگیان افزود: فرهنگیان امروز از لحاظ رفاه و معیشت سخت در تنگنا هستند، بنابراین دولت باید توجه ویژه‌ای به این قشر تأثیرگذار و مهم داشته باشد، متأسفانه دولت‌ها هزینه‌های آموزش و پرورش را بار سنگینی بر بودجه ملی می‌دانند، در حالی که بازده این سرمایه‌گذاری در بلندمدت پایه‌های اساسی توسعه را بنا می‌کند.&nbsp;</p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px; font-family: iran; font-size: 14px; background-color: rgb(244, 244, 242);">اولادقباد خاطرنشان کرد: سهم آموزش و پرورش از بودجه سالانه کمتر از ۱۰ درصد بودجه عمومی کشور است که بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۷، ۴۷ هزار میلیارد تومان بود که ما با حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه هستیم.</p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px; font-family: iran; font-size: 14px; background-color: rgb(244, 244, 242);">نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کمبود منابع انسانی مشکل دیگر آموزش و پرورش است و این در حالی است که منابع انسانی توانا و آموزش‌دیده، اصل و اساس موفقیت در هر سازمان است.&nbsp;</p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px; font-family: iran; font-size: 14px; background-color: rgb(244, 244, 242);">وی با تأکید بر حمایت از تشکل‌های معلمان افزود: جای معلم در زندان و در خط مسافرکشی نیست، جای معلم در کلاس درس است.</p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px; font-family: iran; font-size: 14px; background-color: rgb(244, 244, 242);">اولادقباد خاطرنشان کرد: قانون منع به کارگیری بازنشستگان یک فرصت طلایی و مهم برای استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های جوانان، اقلیت‌ها، اقوام که در حوزه‌های مختلف است و امیدوارم به آن توجه شود.</p><p style="direction: rtl; margin: 8px 0px; font-family: iran; font-size: 14px; background-color: rgb(244, 244, 242);">نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت:‌ ۳۷ روز است که ۲۰۰ هزار ایثارگر بازنشسته متکفل درمانی ندارند، آقای روحانی! توجه ویژه به بنیاد شهید داشته باشید.</p> text/html 2018-11-28T16:41:46+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی خبر جدید نوبخت درباره افزایش حقوق‌ معلمان http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/553 <header style="box-sizing: border-box; box-shadow: rgba(120, 120, 120, 0.22) 0px 1px 3px 0px; font-family: Shabnam; font-size: medium;"><div class="uptitle-title-lead" style="box-sizing: border-box; padding: 0px 10px;"><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; margin: 8px 0px;"><a href="https://www.pendaronline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-64/14123-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86" target="_blank" title="خبر جدید نوبخت درباره افزایش حقوق‌ معلمان" itemprop="url" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Shabnam-Bold; font-size: 0.69em;">خبر جدید نوبخت درباره افزایش حقوق‌ معلمان</a></h1><div class="lead" style="box-sizing: border-box; font-size: 1em; font-family: Shabnam-Bold; color: rgb(9, 139, 84); line-height: 28px;"><p class="lead" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; font-size: 1em; line-height: 28px;">محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز در حاشیه نشست هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه روز گذشته هیئت دولت، کار رسیدگی به ۲۴ تبصره پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه برای لایحه بودجه ۱۳۹۸ به تصویب رسید.</p></div></div><div class="primary-files" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"><a class="block" href="https://www.pendaronline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-64/14123-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86" title="خبر جدید نوبخت درباره افزایش حقوق‌ معلمان" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; display: block;"><img class="res-img news-img" src="https://static2.pendaronline.com/thumbnail/PTGi9QeaXjW0/pbirqT3CM-nyK23t0xegRDEpjabZx5t7IvVPETr4_Gx-qWTndX9DCfBTHs_BYytHkB5O6bVwqnzOIDuyHNYjA18pxFla0E0vwzND9IDwJcDYRawP-Jnxow,,/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85.jpg" alt="خبر جدید نوبخت درباره افزایش حقوق‌ معلمان" style="box-sizing: border-box; border: 0px; width: 596.638px; height: auto; display: block; padding: 8px;"></a></div></header><div class="news-content" style="box-sizing: border-box; font-family: Shabnam; font-size: medium;"><div class="news-content-top" style="box-sizing: border-box;"><div id="echo-detail" style="box-sizing: border-box; padding: 16px 8px 0px; background-color: rgb(243, 243, 243);"><div class="container" style="box-sizing: border-box;"><span class="startmessage" style="box-sizing: border-box; color: rgb(181, 0, 0); display: contents;">به گزارش پندار آنلاین:&nbsp;</span><p style="box-sizing: border-box; font-size: 0.85em; line-height: 28px; text-align: justify; display: inline; margin: 8px 0px;">وی افزود: ما در واقع با این تصویب، احکامی را که برای اجرای قانون بودجه لازم است را از نظر هیئت دولت نهایی کردیم تا به مجلس تحویل دهیم.</p><p style="box-sizing: border-box; font-size: 0.85em; line-height: 28px; text-align: justify; display: inline-block; margin: 8px 0px;">نوبخت تصریح کرد: البته بودجه محدود به احکام نیست و ارقام هم مهم هستند. برای جلسه نهایی که روز یکشنبه داریم، ارقام بودجه و جداول هم تصویب نهایی می‌شود و آن زمان می‌توانیم بگوییم که لایحه برای تقدیم به مجلس آماده است.</p><p style="box-sizing: border-box; font-size: 0.85em; line-height: 28px; text-align: justify; display: inline-block; margin: 8px 0px;">وی درباره افزایش حقوق‌ معلمان و کارمندان در سال آینده با بیان اینکه بودجه دخل و خرج دولت است گفت: تا اینجا بر اساس ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهیم داشت؛ امیدواریم بتوانیم همه برنامه‌های خود را ضد تحریم کنیم.</p><p style="box-sizing: border-box; font-size: 0.85em; line-height: 28px; text-align: justify; display: inline-block; margin: 8px 0px;">&nbsp;</p></div></div></div></div> text/html 2018-11-27T19:16:19+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی ۲۰۰ هزار تومان کمک هزینه جبرانی به حقوق فرهنگیان واریزشد. http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/552 <h1 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 2; font-family: tabnakweb, tahoma; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><a title="۲۰۰ هزار تومان کمک هزینه جبرانی به حقوق فرهنگیان واریزشد." href="https://apahkam.ir/%db%b2%db%b0%db%b0-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%85%da%a9-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%ac%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82/" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 0, 0); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 1.6em; line-height: 2; float: right;">۲۰۰ هزار تومان کمک هزینه جبرانی به حقوق فرهنگیان واریزشد.</a></h1><div class="excerptpic" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition: all 0.3s ease-out 0s; width: 641.412px; float: right; color: rgb(68, 68, 68); font-family: tabnakweb, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><div class="pic" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s; width: 128.275px; float: right;"><img src="http://apahkam.ir/wp-content/themes/enekas/images/no-thumbnail2.jpg" title="۲۰۰ هزار تومان کمک هزینه جبرانی به حقوق فرهنگیان واریزشد." alt="۲۰۰ هزار تومان کمک هزینه جبرانی به حقوق فرهنگیان واریزشد." width="120" height="80" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(192, 192, 192); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition: all 0.3s ease-out 0s; float: right; width: 160px; height: 100px;"></div><div class="excerpt" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.6em 0.8em; border-width: 0px 3px 0px 0px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: rgb(6, 141, 195); border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; background: rgb(248, 248, 248); transition: all 0.3s ease-out 0s; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.2em; line-height: 2; color: rgb(105, 105, 105); float: left; width: 481.05px; max-height: 100px; overflow: hidden;"><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;">کمک هزینه جبرانی دولت به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان برای کارمندان دارای حکم زیر ۳ میلیون تومان واریز شد. کمک جبرانی به حقوق بگیران و کارمندان با حقوق زیر سه میلیون تومان نشان می‌دهد که با شرایط امروز اقتصاد قدرت خرید مردم به قدری تنزل یافته و وضع معیشت به حدی دشوار شده که دریافتی</p></div></div><div class="contentsingle" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.4em; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.2em; line-height: 2; font-family: tabnakweb, tahoma; color: rgb(105, 105, 105); float: right; width: 641.412px; text-align: justify;"><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;">کمک هزینه جبرانی دولت به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان برای کارمندان دارای حکم زیر ۳ میلیون تومان واریز شد.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;">کمک جبرانی به حقوق بگیران و کارمندان با حقوق زیر سه میلیون تومان نشان می‌دهد که با شرایط امروز اقتصاد قدرت خرید مردم به قدری تنزل یافته و وضع معیشت به حدی دشوار شده که دریافتی سه میلیون تومان مشمول دریافت کمک خرجی قرار می‌گیرد</p></div> text/html 2018-11-25T11:10:18+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی تمدید بیمه تکمیلی فرهنگیان تا آخر آذرماه http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/551 <div class="row" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: &quot;b yekan&quot;; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); margin: 10px 15px 0px 0px !important;"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 15px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 596.325px;"><div class="rotitr" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><h3 style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: iran; color: rgb(68, 68, 68); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;">ماینده تام‌الاختیار شرکت «آتیه‌سازان حافظ» خبر داد</h3></div><p class="itemtitr-mob" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a class="titr" href="http://www.ion.ir/News/427956/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 21px; line-height: 40px; font-family: iran; vertical-align: baseline; display: block; text-decoration-line: none !important;"></a></p><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-size: inherit; font-family: inherit; line-height: inherit; color: rgb(68, 68, 68); padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word;"><a class="titr" href="http://www.ion.ir/News/427956/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 21px; line-height: 40px; font-family: iran; vertical-align: baseline; display: block; text-decoration-line: none !important;">تمدید بیمه تکمیلی فرهنگیان تا آخر آذرماه</a></h1><a class="titr" href="http://www.ion.ir/News/427956/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 21px; line-height: 40px; font-family: iran; vertical-align: baseline; display: block; text-decoration-line: none !important;"></a><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"></p><div class="date-time clearfix hidden-xs" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 5px 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 11px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(170, 170, 170); float: left;"><div class="pull-right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; float: right;"><span class="glyphicon glyphicon-time" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 1; font-family: &quot;Glyphicons Halflings&quot;; vertical-align: baseline; position: relative; top: 1px; display: inline-block; -webkit-font-smoothing: antialiased;"></span></div>&nbsp;<a class="fonticon" title="ارسال به دوستان" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; margin: 0px; padding: 0px 4px 0px 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="glyphicon glyphicon-envelope" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 1; font-family: &quot;Glyphicons Halflings&quot;; vertical-align: baseline; position: relative; top: 1px; display: inline-block; -webkit-font-smoothing: antialiased;"></span></a></div><br></div></div><div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: &quot;b yekan&quot;; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); background: rgb(240, 240, 240);"><div class="col-md-6 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 298.163px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><a id="newsmainimage" href="http://www.ion.ir/content/modulefile/file/940832.jpg?width=800&amp;height=600&amp;bgcolor=eee" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none !important;"><img class="img-responsive" alt="نماینده تام‌الاختیار شرکت «آتیه‌سازان حافظ» خبر داد تمدید بیمه تکمیل فرهنگیان تا آخر آذرماه " src="http://www.ion.ir/content/modulefile/file/940832.jpg?width=280&amp;height=175&amp;bgcolor=eee" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; font: inherit; display: block; transition: opacity 0.2s ease 0s; max-width: 100%; height: auto;"></a></div><div class="col-md-6 col-xs-12" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 5px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 298.163px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><h2 class="lide" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: iran; color: rgb(134, 132, 133); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;"><br></h2><h2 class="lide" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: iran; color: rgb(134, 132, 133); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;"><br></h2><h2 class="lide" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: iran; color: rgb(134, 132, 133); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;"><br></h2><h2 class="lide" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: iran; color: rgb(134, 132, 133); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;"><br></h2><h2 class="lide" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: iran; color: rgb(134, 132, 133); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; overflow-wrap: break-word; text-align: justify;">نماینده تام‌الاختیار شرکت «آتیه‌سازان حافظ» با اعلام خبر تمدید مجدد قرارداد بیمه تکمیلی آموزش و پرورش برای یک ماه دیگر و تا پایان آذرماه گفت: « آموزش و پرورش در حال رایزنی با بیمه‌گران برای ارائه بسته‌های خدماتی متنوع‌تر به فرهنگیان است و به همین علت قراردادش را یک ماه دیگر با آتیه‌سازان تمدید کرده است.»</h2></div></div></div><div class="row" style="box-sizing: border-box; margin-top: 25px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 13px; line-height: inherit; font-family: &quot;b yekan&quot;; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); margin-right: 15px !important; margin-bottom: 0px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="media-right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: top; display: table-cell;"><a target="_blank" href="http://www.ion.ir/News/427956" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); margin: 0px; padding: 0px 10px 0px 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none !important;"></a><a class="titr1" target="_blank" href="http://www.ion.ir/News/427956" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px 10px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 19px; font-family: iran; vertical-align: baseline; display: block; transition: all 0.3s ease-in-out 0s; cursor: pointer;"></a></div></div><div class="itemcontent" style="box-sizing: border-box; margin: 25px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 28px; font-family: iran; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(102, 102, 102);"><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 600; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><br></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 600; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><br></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 600; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><br></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 600; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><br></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 600; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><br></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 600; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><br></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 600; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><br></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 600; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><br></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 600; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">سعید شاکرمی</span>&nbsp;افزود: « آموزش و پرورش از ما هم جهت قرارداد جدید استعلام گرفته‌ و ما هم پاسخ استعلام‌ آنها را ارسال کرده‌ایم.»<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 600; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">نماینده تام‌الاختیار شرکت آتیه‌سازان حافظ</span>&nbsp;در امور فنی قرارداد&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 600; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">بیمه‌های درمان تکمیلی وزارت آموزش و پرورش</span>، همچنین از پرداخت هزینه‌های درمان وزارت آموزش و پرورش به بیمه‌شدگان خبر داد و گفت: « بیش از ٢١٠ میلیارد ریال از این هزینه‌ها در آبان ماه امسال پرداخت شد.»<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">به گفته وی « با اعتبار تامین‌شده از سوی اداره کل تعاون وزارت آموزش و پرورش، ظرف مدت سه روز کلیه هزینه‌های متفرقه بیمه‌شدگان تا نیمه مرداد ماه گذشته و هزینه درمان بیماران خاص تا پایان آبان ماه امسال پرداخت شد.»<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">شاکرمی همچنین بر ضرورت کسب رضایت بیماران خاص و دریافت هزینه‌های درمان به صورت هفتگی و خارج از نوبت تاکید کرد و گفت: « انتظار می‌رود با همکاری بیش از پیش&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 600; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">آموزش و پرورش</span>&nbsp;با شرکت آتیه‌سازان حافظ به منظور تامین اعتبار کافی، شاهد پرداخت هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان در مدت کمتر از یک ماه باشیم.»/ایسنا</p></div></div> text/html 2018-11-25T11:08:36+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی بخشنامه فهرست مناطق مرزی برای فرهنگیان ایثار گر http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/550 <h1 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 2; font-family: tabnakweb, tahoma; color: rgb(68, 68, 68); text-align: justify;"><a title="بخشنامه فهرست مناطق مرزی برای فرهنگیان ایثار گر" href="https://apahkam.ir/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%81%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d9%85%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7/" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s; text-decoration-line: none; color: rgb(255, 0, 0); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 1.6em; line-height: 2; float: right;">بخشنامه فهرست مناطق مرزی برای فرهنگیان ایثار گر</a></h1><div class="excerptpic" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition: all 0.3s ease-out 0s; width: 641.412px; float: right; color: rgb(68, 68, 68); font-family: tabnakweb, tahoma; font-size: 12px; text-align: justify;"><div class="pic" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s; width: 128.275px; float: right;"><img src="https://apahkam.ir/wp-content/uploads/2018/11/Capture-300x210.png" title="بخشنامه فهرست مناطق مرزی برای فرهنگیان ایثار گر" alt="بخشنامه فهرست مناطق مرزی برای فرهنگیان ایثار گر" width="120" height="80" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 3px; border: 1px solid rgb(192, 192, 192); background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition: all 0.3s ease-out 0s; float: right; width: 160px; height: 100px;"></div><div class="excerpt" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.6em 0.8em; border-width: 0px 3px 0px 0px; border-top-style: initial; border-right-style: solid; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: rgb(6, 141, 195); border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; background: rgb(248, 248, 248); transition: all 0.3s ease-out 0s; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.2em; line-height: 2; color: rgb(105, 105, 105); float: left; width: 481.05px; max-height: 100px; overflow: hidden;"><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;">بخشنامه ۷۱۰/۳۰ مورخ ۹۷/۰۸/۳۰ با موضوع آخرین فهرست مناطق مرزی برای مشاهده فهرست شهرها و جزییات بحشنامه در pdf&nbsp; اینجا کلیک کنید —————————- اصلاح دستورالعمل تعیین مناطق مرزی (بخشنامه شماره ۱۰۳۱۹۲ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۷ وزارت کشور) دستورالعمل تعیین شهرها و روستاهای مرزی (بخشنامه&nbsp;شماره ۱۴۴۵۳۸/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ وزارت کشور) استانداران محترم سراسر کشور سلام علیکم در اجرای</p></div></div><div class="contentsingle" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0.4em; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.2em; line-height: 2; font-family: tabnakweb, tahoma; color: rgb(105, 105, 105); float: right; width: 641.412px; text-align: justify;"><div class="page-header" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><table id="circular-table" class="table table-striped table-hover dataTable no-footer" role="grid" aria-describedby="circular-table_info" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><tbody style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><tr class="odd" role="row" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><td style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;"></td><td style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><h3 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: sans, tahoma;">بخشنامه ۷۱۰/۳۰ مورخ ۹۷/۰۸/۳۰ با موضوع آخرین فهرست مناطق مرزی</h3></td></tr></tbody></table><h3 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: sans, tahoma;"><a href="http://www.edari.medu.ir/portal/fileLoader.php?code=d4aa8579355682926f96b11542699194" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s; text-decoration-line: none; color: rgb(17, 17, 17);">برای مشاهده فهرست شهرها و جزییات<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;بحشنامه در pdf&nbsp; اینجا کلیک کنید</span></a></h3><h2 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: sans, tahoma;">—————————-</h2><h2 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: sans, tahoma;"></h2><h2 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: sans, tahoma;">اصلاح دستورالعمل تعیین مناطق مرزی (بخشنامه شماره ۱۰۳۱۹۲ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۷ وزارت کشور)</h2><h2 style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: sans, tahoma;"><img class="alignnone size-medium wp-image-11680" src="https://apahkam.ir/wp-content/uploads/2018/11/Capture-300x210.png" alt="" width="300" height="210" srcset="https://apahkam.ir/wp-content/uploads/2018/11/Capture-300x210.png 300w, https://apahkam.ir/wp-content/uploads/2018/11/Capture.png 471w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px auto; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s; max-width: 100%; height: auto;"></h2></div><dl class="article-info muted" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;"></dl><div style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;">دستورالعمل تعیین شهرها و روستاهای مرزی (بخشنامه&nbsp;شماره ۱۴۴۵۳۸/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ وزارت کشور)</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;">استانداران محترم سراسر کشور</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;">سلام علیکم</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;">در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به پیوست دستورالعمل مربوط به نقاط مرزی جهت هر گونه هماهنگی و اقدام قانونی لازم ابلاغ می گردد. بدیهی است سایر دستورالعمل های ابلاغی هیأت محترم وزیران از قبیل فهرست مناطق کمتر توسعه یافته و امور حمایتی مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور همچنان به قوت خود باقی و دستورالعمل ضمیمه مختص مناطق مرزی می باشد.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;">دستورالعمل تعیین شهرها و روستاهای مرزی</strong></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;">در راستای اجرایی نمودن ماده (۳۶) آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و قانون اصلاح ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مبنی بر ابلاغ نقاط جغرافیایی مرزی از سوی وزارت کشور و با توجه به اهمیت این موضوع، بر اساس شاخص هایی نظیر سطوح مرزی تقسیمات کشوری، کمتر توسعه یافتگی، تأثیرپذیری از مرز و مسائل امنیتی، ۱۶ استان مرزی کشور به ۳ گروه الف، ب و ج به شرح ذیل تقسیم می گردد:</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;">گروه الف: این گروه شامل استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، گلستان، گیلان و مازندران است که از شاخص های بالاتری برخوردار بوده و سطح پایه تعریف شده برای روستا و شهر مرزی، دهستان مرزی می باشد.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;">تبصره یک- در استان های گیلان و مازندران کلیه شهرهای واقع در دهستان مرزی به استثنای مرکز بخش و مرکز شهرستان، حائز شرایط شهرهای مرزی می باشند.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;">تبصره دو- در استان های آذربایجان شرقی، اردبیل و گلستان کلیه شهرهای واقع در دهستان مرزی به استثنای مرکز شهرستان حائز شرایط شهرهای مرزی می باشند.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;">گروه ب: این گروه شامل استانهای بوشهر، خراسان رضوی، خراسان شمایل، خوزستان و هرمزگان است که از شاخص های متوسطی برخوردار بوده و سطح پایه تعریف شده برای روستا و شهر مرزی، بخش مرزی می باشد.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;">تبصره- در استان های بوشهر، خراسان رضوی و هرمزگان کلیه نقاط شهری تابع بخش مرزی به استثنای مرکز شهرستان حائز شرایط شهرهای مرزی می باشند.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;">گروه ج: این گروه شامل استان های آذربایجان غربی، ایلام، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کردستان و کرمانشاه است که از شاخص های ضعیف تری برخوردار بوده و سطح پایه تعریف شده برای روستا و شهر مرزی، شهرستان مرزی می باشد.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;">تبصره<a href="http://shenasname.ir/" target="_blank" rel="noopener" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s; text-decoration-line: none; color: rgb(17, 17, 17);">–</a>&nbsp;در استان های آذربایجان غربی و کرمانشاه کلیه نقاط شهری واقع در شهرستان مرزی به استثنای مرکز شهرستان حائز شرایط شهرهای مرزی می باشند.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;">لازم به ذکر است:</strong></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;">۱- مراکز استانهای مرزی به دلیل سطح برخورداری، شهر مرزی تلقی نمی گردند.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;">۲<a href="http://mborg.ir/" target="_blank" rel="noopener" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s; text-decoration-line: none; color: rgb(17, 17, 17);">–</a>&nbsp;محدوده مصوب مناطق ویژه و مناطق آزاد اقتصادی به دلیل شرایط خاص مشمول دستورالعمل فوق نمی گردند.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;">۳- دستورالعمل فوق با فهرست مناطق کمتر توسعه یافته و امور حمایتی مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری مصوب هیأت دولت تعارضی نداشته و آن فهرست به قوت خود باقیست.</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s;">۴<a href="http://rezae.ir/" target="_blank" rel="noopener" style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; transition: all 0.3s ease-out 0s; text-decoration-line: none; color: rgb(17, 17, 17);">–</a>&nbsp;با توجه به روند تغییرات و تحولات آتی، شاخص های تعیین شهرها و روستاهای مرزی این فهرست متناسب با برنامه های پنجساله توسعه کشور بازبینی و اعلام می گردد و اختیار اصلاح و الحاق دستورالعمل با معاونت سیاسی و هماهنگی مراجع ذیمدخل خواهد بود.</p></div></div> text/html 2018-09-22T18:45:38+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی اندر حکایت قانون چرایی تأسیس مدارس غیر انتفاعی http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/549 <table width="98%" align="center" style="vertical-align: top; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><tbody style="vertical-align: top;"><tr style="vertical-align: top;"><td class="news_title" style="vertical-align: top; line-height: 18px; font-size: 14px; font-family: nassim, tahoma; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 204); text-align: center;"><table width="98%" align="center" style="vertical-align: top; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px;"><tbody style="vertical-align: top;"><tr style="vertical-align: top;"><td class="news_title" style="vertical-align: top; line-height: 18px; font-size: 14px; font-family: nassim, tahoma; font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 204); text-align: center;"><a title="اندر حکایت قانون چرایی تأسیس مدارس غیر انتفاعی" href="http://www.farhangiannews.ir/view-35040.html" class="news_title" style="text-decoration-line: none; line-height: 18px; color: rgb(51, 51, 204);">اندر حکایت قانون چرایی تأسیس مدارس غیر انتفاعی</a></td></tr><tr style="vertical-align: top;"></tr></tbody></table><br></td></tr><tr style="vertical-align: top;"><td style="vertical-align: top;">&nbsp;&nbsp;</td></tr><tr style="vertical-align: top;"><td id="news_body" class="news_body" style="vertical-align: top; font-family: tahoma, tahoma; text-align: justify;"><b style="font-size: 12px;">منبع : فرهنگیان نیوز</b><p style=""><font size="4">اندر حکایت قانون چرایی تأسیس مدارس غیر انتفاعی<br>نیمه دوم دهه شصت بود که زمزمه تصویب قانون مدارس غیر انتفاعی شنیده شد. همچو منی که آگاه بودم ضرورت غیر مستقیم کمکهای مردمی می تواند به مدد دولت جهت بوجود آوردن زمینه امکانات بالسویه آموزشی وپرورشی را در عرصه کشور فراهم آورد ، با سابقه ذهنی که از مدارس خصوصی قبل از انقلاب داشتم و شاهد برخی از نابرابریهای آموزشی آنهم آموزش خصومی بین دارا وندار بودم این دغدغه ذهنی برایم بوجود آمده بود که نکند خدای ناکرده درچنین وضعیتی که مبارزه با استضعاف فرهنگی سرلوحه نظام جمهوری اسلامی است ، وضعیتی بوجود آید تا بازهم مال اندورانی پیداشوند که گزیده تر برند کالا . ولی با این تفکر که قرار است با واگذاری بخشی از هزینه ها مانند فضا وامکانات آموزشی و پرورشی به افراد واجد شرایطی که بتوانند از رهگذر کمکهای مردمی توان دولت را برای تأمین وتجهیز مدارس غیردولتی درهمه نقاط کشور بالا ببرندوهمیار دولت درهردوره باشند تا حدودی از دغدغه منی که در حوزه ستادی آموزش وپرورش مشغول بودم می کاست .زیرا قابل پیش بینی بود که اگر این اقدام به درستی و برنامه ریزی و نظارت صحیح انجام گیرد بوجود آوردن امکانات با النسبه و بالسویه برای همه میسّر خواهد شد ودرغیر اینصورت آموزش وپرورش درتیول افراد توانمندی قرار میگیرد تا امکانات بهتر ومناسبتری در اختیار فرزندانشان قرار گیرد . قرار بود تفاوت این مدارس با مدارس دولتی درحد ظاهر مدرسه وبرخی از امکانات رفاهی دانش آموزان باشد ولی استانداردهای فضا ، تجهیزات ، نیروی آموزشی و برنامه ومحتوای درسی هیچ تفاوتی با مدارس دولتی نداشته باشد زیرا آموزش وپرورش از سیستم متمرکز وآموزش عمومی پیروی میکند و روزنه ورود به دانشگاهها ومؤسسات عالی برای کلیه دانش آموزان یکی است ومدرک دیپلم نیز ارزش واحد دارد .<br>متاسفانه آمد به سر از آنچه قبلا دغدغه داشتیم . مدارسی که اصطلاحا غیر انتفاعی شان مینامیم ، بسیاری از مؤسسان آنها و اولیای دانش آموزان آنها را خصوصی تلقی تموده ومینمایند درحالیکه تنها به تأمین بخش کوچکی از امکانات ازجمله اجاره ساختمان ، نظافت ساختمان و ابزار کمک آموزشیدستمزد معلمان ونیروهای خدماتی می پردازند گرچه بسیاری از آنها به دلیل تنگناهای اقتصادی و گرانی فضا وتجهیزات نتوانستند دوام بیاورند مهمتر اینکه برنامه ریزی درسی ، تألیف کتابهای درسی ، تربیت نیروی آموزش دهنده ، مدیریت مدرسه ، نظارت وارزشیابی ، هزینه های حوزه ستادی واجرایی استانها ومناطق و ... همه وهمه از بودجه عمومی دولتی تأمین میگردد که برای هردانش آموز سرانه هنگقتی می طلبد ..البته بسیاری از آنان عملا فعالیتهای مفید دارند و موفق هستندو به وظایف خود عمل مینمایند . اذا آنچه قابل توجه است وباید مورد توجه مسئولان ذیربط قرار گیرد این اس است که حاصل صرفه جویی دولت از رهگذر کمتر هزینه شدن برای فضا وظاهر مدارس غیر انتفاعی صرف کمک به مدارس دولتی و دانش آموزان این مدارس حتی بانگاه به مناطق دوردست که غیر منصفانه و به دور از هرمنطقی محروم ، یا غیر برخوردارشان مینامیم سر شکن شود ، عدم نظارت مناسب موجب شد ، ورزیده نرین مدیران ومعلمان ازمدارس دولتی به دلیل پرداخت تفاوتی اندک به آنان مدارس را رهانمایند و جذب مدارس به اصطلاح غیر انتفاعی شوند . به حدی که قشر متوسط حتی فرهنگی هراس پیداکنند که فرزندانشان را به مدرسه دولتی که میرود نامرغوب شناخنه شود بفرستند درحالی که هستند بسیاری ازمعلمان ومدیران مدارس دولتی که با حداقل امکانات ، براساس تعهدی که دارند ازجان ودل مایه میگذارند تا کیان نهاد تعلیم وتربیت حفظ شود لکن از حمایت ورفاه کمتری برخوردارند . ومدارس غیر انتفاعی نیز یا ناگزیر ویا به عمد برای دریافت شهریه کلان متقاضیان را به اصطلاح درتگنا قراردهند بوجهی که دغدغه اصلی خانواده ها تأمین شهریه فرزندانشان است واین مزید برعلتی است برای گرانی وتورّم . . حال که دولت نیز در تنگناهای اقتصادی قرار دارد بوجهی دریافت میزانی شهریه حتی برای همان مدارس دولتی که نمیتوانند ازامکانات مناسبی استفاده کنند جایز شناخته شده و تکلیف را برای پدران ومادران قشر ضعیف متوسط سخت وسخت تر نموده است . . نباید ونباید آنگونه شود که فردی یا افرادی ازامکانات آموزشی وپرورشی مناسب آنهم عمومی بالسویه محروم شوند تا آیندگانی از آنان بعنوان مستضعف نام ببرند . من نوعی نسبت به امکانات باالقوه وباالفعل وزارت آموزش وپرورش و مشکلات این وزارت آگاهی دارم . اگر هیإت محترم دولت ونمایندگان محترم وبرخی ازما چون گذشته ومعمول در تسهیم بودجه ،صرفه جویی را در نهاد آموزش وپرورش ببیننندو ودل به امید کمکهای مردمی اینچنینی درمدارس غیر انتفاعی ببندند و نسبت به نوزیع فراوانی مناسب شایستگیها واستعدهای باالقو ه خدادادی کودکان و نوجوانان که ازموهبت های الهی در پهنه کشور هستند توجه وعنایت کافی نداشته باشیدم ، امیدی نخواهدرفت ، در آینده به اقتصادی ، به ارزشهایی ، به اخلاقیاتی ، به فناوریهایی که درحد توقع نظام جمهوری اسلامی ومبادلات علمی با جهان است برسیم . این نظر کارشناسی من نسبت به باید ونبایدهای مدارس غیر انتفاعی است که اولا بیان آن را برحسب تکلیف وثانیا بنا بر تاکید این روزها توسط ریاست محترم جمهور نسبت به همکارِی ، همسویی و همفکری مردم با مسئولین محترم برخود لازم می بینم . یا حی یا قیّوم .</font><br><b style="font-size: 12px;">سیدمحمود مشایخی باز نشسته حوزه ستادی آموزش و پرورش</b></p></td></tr></tbody></table> text/html 2018-08-28T18:07:20+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی بازگشت سختی کار برای فرهنگیان و معلمان!+عکس http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/548 <div class="title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: normal; font-family: nassim-bold; text-align: center; margin-bottom: 2px;"><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: normal; padding: 0px;"><a href="http://roozplus.com/fa/news/93097/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%DA%A9%D8%B3" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 19px; line-height: normal;">بازگشت سختی کار برای فرهنگیان و معلمان!+عکس</a></h1></div><div class="row" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px;"><div class="subtitle col-xs-36" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 15px; font-family: tahoma, Arial; color: black; padding: 11px 13px 14px 12px; margin-top: 10px; border: 1px solid rgb(240, 239, 235); text-align: justify; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 711.875px;">وزیر آموزش و پرورش: بازگشت سختی کار به حکم فرهنگیان طی روزهای آتی</div></div><br> <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://app.akharinkhabar.ir/AndroidOnlineNewsImage.aspx?id=16281563" alt=""></div> text/html 2018-08-25T15:17:23+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی حداقل حقوق روزانه فرهنگیان و معلمان http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/547 <div class="panel-heading" style="box-sizing: border-box; padding: 15px 20px; font-weight: bold; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); position: relative; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 245, 245); border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: rgb(221, 221, 221); border-left-color: rgb(221, 221, 221); font-family: Nassim, Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 15px; outline: none 0px !important;"><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 22px; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; outline: none 0px !important;">حداقل حقوق روزانه فرهنگیان و معلمان</h1><br></div><div class="panel-body showfull" style="box-sizing: border-box; padding: 15px; font-size: 18px; line-height: 25px; text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Nassim, Tahoma, Geneva, sans-serif; outline: none 0px !important;"><center style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important;"><div class="full_thumbnail" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important;"><img src="https://kandoocn.com/uploads/posts/2018-08/1535198859_666610.jpg" alt="حداقل حقوق روزانه فرهنگیان و معلمان" title="حداقل حقوق روزانه فرهنگیان و معلمان" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 250px; padding: 4px; line-height: 1.42857; border-radius: 0px; transition: border 0.2s ease-in-out 0s; width: 300px; outline: none 0px !important;"></div></center><div id="maintextnews" style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important;"><p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; margin: 0px 0px 10px; line-height: 24px; padding: 8px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; letter-spacing: 0px; word-spacing: 0.1em;">&nbsp;لیلا متعارفی معاون&nbsp;اداره کل حق بیمه تأمین اجتماعی در برنامه پرسشگر درباره توجه به عدالت آموزشی با اشاره به اینکه حدود 80 هزار&nbsp;معلم غیردولتیبیمه هستند، اظهار کرد: براساس اظهارات اموزش و پرورش&nbsp;200 هزارمعلم&nbsp;در مدارس غیردولتی فعالیت می‌کنند که مشخص نیست چه تعداد از آنها بیمه شده هستند، اما وظیفه داریم براساس قانون&nbsp;نسبت به بیمه معلمان نظارت‌های لازم را داشته باشیم.</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; margin: 0px 0px 10px;">وی ادامه داد: با توجه به امار و ارقام&nbsp;معلمان بیمه‌شده در مدارس غیردولتی مشخص است که برخی موسسان علی‌رغم نبود هیچ‌گونه مانعی از بیمه کارکنان‌شان غفلت کردند.</p><p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; margin: 0px 0px 10px;">کوتاهی آموزش و پرورش در رد کردن لیست بیمه معلمان<br style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important;"></p><p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; margin: 0px 0px 10px;">میزان دستمزد&nbsp;معلمان در مدارس<br style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important;"></p><p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; margin: 0px 0px 10px;">اختلاف طبقاتی با عدالت آموزشی منافات دارد</p><p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; margin: 0px 0px 10px;">اداره کل حق بیمه تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه اگر آموزش و پرورش&nbsp;لیست حق بیمه&nbsp;را رد نمی‌کند، کوتاهی کار آنهاست و معلمانی که بیمه نشدند می‌توانند برای احقاق حقوق&nbsp;خود اقدام کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; margin: 0px 0px 10px;">متعارفی تصریح کرد: اگر&nbsp;آموزش و پرورش&nbsp;معلمان را به دلیل پیگیری احقاق حقوق خود برای بیمه شدن تهدید یا اخراج می‌کند، در حوزه وظایف ما نیست، اما وظیفه ما ایجاد بستری برای بیمه کردن معلمان است.</p><p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; margin: 0px 0px 10px;">معاون اداره کل حق بیمه تأمین اجتماعی درباره افرادی که سابقه کاری داشتند اما هنوز بیمه نشده‌اند، گفت: این افراد اگر مستندات لازم را برای بیمه داشته باشند، حق بیمه محاسبه و براساس قانون از طریق کارفرما میزان بدهی پرداخت خواهد شد.</p><p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; margin: 0px 0px 10px;">متعارفی درباره میزان&nbsp;دستمزد معلمان مدارس غیردولتی،&nbsp;گفت: برخی از مدارس حقوق‌های بسیار پایینی به معلمان می‌دهند که بر این اساس در آموزش و پرورش به دنبال تصویب آئین‌نامه برای میزان دریافتی معلمان هستیم.</p><p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; margin: 0px 0px 10px;">وی اظهار کرد: طبق مصوبه شورای عالی کار، دریافتی هر روز حدود 37 هزار تومان به انضمام 110 هزار تومان مزایای انگیزشی است که باید این مبلغ در دستمزد همه کارکنان تحت پوشش&nbsp;بیمه تأمین اجتماعی لحاظ شود و کسر از حق بیمه نباید از حداقل حقوق کمتر باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; margin: 0px 0px 10px;">عبدالرضا عزیزی عضو کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس&nbsp;درباره تحقق عدالت آموزشی در سند تحول، گفت: در دهه 70 مسئولان به این نتیجه رسیدند که برای تحقق عدالت صرفا بخش دولتی پاسخگو نیست و براین اساس پخش خصوصی وارد عمل شد که البته این موضوع با اختلاف طبقاتی همراه بود.</p><p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; margin: 0px 0px 10px;">وی ادامه داد: اختلاف طبقاتی با عدالت آموزشی منافات دارد، چرا که در بخش خصوصی امکانات متعدد و بیشتری در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.</p><p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; margin: 0px 0px 10px;">عضو کمیسیون اموزش و تحقیقات&nbsp;مجلس گفت: باید نیروی کافی در نظام آموزشی وجود داشته باشد تا عدالت آموزشی خدشه‌دار نشود، همچنین دریافتی مناسبی برای نیروی انسانی&nbsp;فعال داشته باشیم که اکنون برای معلمان چنین شرایطی وجود ندارد.</p><p style="box-sizing: border-box; outline: none 0px !important; margin: 0px 0px 10px;">عزیزی گفت: در طرح تحول سلامت مزایای خوبی برای نظام سلامت&nbsp;در نظر گرفته شده است، بر همین اساس در آموزش و پرورش هم وزیر باید دولت و مجلس&nbsp;را قانع کند تا به موضوع تعلیم و ترتیب&nbsp;بیشتر رسیدگی شود.</p></div></div> text/html 2018-08-25T06:25:03+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی فرهنگیان باید بیشترین مزد را بگیرند http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/542 <header style="box-sizing: border-box; box-shadow: rgba(120, 120, 120, 0.22) 0px 1px 3px 0px; font-family: Shabnam; font-size: medium;"><div class="uptitle-title-lead" style="box-sizing: border-box; padding: 0px 10px;"><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; margin: 8px 0px;"><a href="https://www.pendaronline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-64/4514-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF" target="_blank" title="فرهنگیان باید بیشترین مزد را بگیرند" itemprop="url" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Shabnam-Bold; font-size: 0.69em;">فرهنگیان باید بیشترین مزد را بگیرند</a></h1><div class="lead" style="box-sizing: border-box; font-size: 1em; font-family: Shabnam-Bold; color: rgb(9, 139, 84); line-height: 28px;"><p class="lead" style="box-sizing: border-box; font-size: 1em; line-height: 28px;">عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: پزشکان هر چه از مرکز دور می‌شوند، دریافتی‌شان بیشتر می‌شود ولی برای معلمان اینگونه نیست؛ معلم باید در دورترین نقاط بیشترین دریافتی را داشته باشد.</p></div></div></header><div class="news-content" style="box-sizing: border-box; font-family: Shabnam; font-size: medium;"><div class="news-content-top" style="box-sizing: border-box;"><div id="echo-detail" style="box-sizing: border-box; padding: 16px 8px 0px; background-color: rgb(243, 243, 243);"><div class="container" style="box-sizing: border-box;"><span class="startmessage" style="box-sizing: border-box; color: rgb(181, 0, 0); display: contents;">به گزارش پندار آنلاین:&nbsp;</span><p style="box-sizing: border-box; font-size: 0.85em; line-height: 28px; text-align: justify; display: contents; margin: 8px 0px;">عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.pendaronline.com/fa/tags/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C" title="مجلس شورای اسلامی" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; color: rgb(140, 17, 17); font-size: 0.8em;">مجلس شورای اسلامی</a></strong>&nbsp;در برنامه پرسشگر اظهار کرد: یکی از راهبردهای اصلی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، عدالت آموزشی است که متاسفانه باید گفت عدالت آموزشی در&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.pendaronline.com/fa/tags/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87" title="جامعه" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; color: rgb(140, 17, 17); font-size: 0.8em;">جامعه</a></strong>&nbsp;ما نیست.</p>&nbsp;<p style="box-sizing: border-box; font-size: 0.85em; line-height: 28px; text-align: justify; display: contents; margin: 8px 0px;">وی ادامه داد: در یک روستای دورافتاده سرباز معلمی به 15 دانش‌آموز درس می‌دهد اما در تهران یک&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.pendaronline.com/fa/tags/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85" title="معلم" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; color: rgb(140, 17, 17); font-size: 0.8em;">معلم</a></strong>&nbsp;فوق لیسانس با 20 سال سابقه تدریس می‌کند و این عدالت در کیفیت آموزش وجود ندارد.</p>&nbsp;<p style="box-sizing: border-box; font-size: 0.85em; line-height: 28px; text-align: justify; display: contents; margin: 8px 0px;">عزیزی افزود: در دهه 70 به این نتیجه رسیدند فقط عدالت در بخش دولتی نیست و باید&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.pendaronline.com/fa/tags/%D8%A8%D8%AE%D8%B4+%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C" title="بخش خصوصی" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; color: rgb(140, 17, 17); font-size: 0.8em;">بخش خصوصی</a></strong>&nbsp;هم فعال باشد ولی خب این اختلاف طبقانی خودش در تضاد با عدالت آموزشی است؛ اختلاف طبقاتی باعث بی عدالتی آموزشی هم می‌شود و آنها که دارا هستند، امکانات بیشتری دارند و آموزش بهتری می‌گیرند.</p>&nbsp;<p style="box-sizing: border-box; font-size: 0.85em; line-height: 28px; text-align: justify; display: contents; margin: 8px 0px;">وی گفت: در بخش&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.pendaronline.com/fa/tags/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C" title="نیروی انسانی" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; color: rgb(140, 17, 17); font-size: 0.8em;">نیروی انسانی</a></strong>&nbsp;باید عدالت توزیعی، عدالت رویه و عدالت کیفی داشته باشیم؛ پزشکان هر چه از مرکز دور می‌شوند، دریافتی‌شان بیشتر می‌شود ولی برای معلمان اینگونه نیست؛ معلم باید در دورترین نقاط بیشترین دریافتی را داشته باشد.</p>&nbsp;<p style="box-sizing: border-box; font-size: 0.85em; line-height: 28px; text-align: justify; display: contents; margin: 8px 0px;">عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به طرح تحول&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.pendaronline.com/fa/tags/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA" title="سلامت" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; color: rgb(140, 17, 17); font-size: 0.8em;">سلامت</a></strong>&nbsp;گفت: در طرح تحول وزیرش باهوش بود و&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.pendaronline.com/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA+%D9%88+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3" title="دولت و مجلس" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; color: rgb(140, 17, 17); font-size: 0.8em;">دولت و مجلس</a></strong>&nbsp;را قانع کرد و انصافا برای مردم هم خیلی مزایای خوبی داشت؛ حوزه&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.pendaronline.com/fa/tags/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%88+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4" title="آموزش و پرورش" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; color: rgb(140, 17, 17); font-size: 0.8em;">آموزش و پرورش</a></strong>&nbsp;هم اگر بالاتر از سلامت نباشد به همان اندازه اهمیت دارد.</p></div></div></div></div> text/html 2018-08-23T09:24:30+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی تعطیلات تابستانی را این معلم ابداع کرد!+عکس http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/541 <header style="box-sizing: border-box; box-shadow: rgba(120, 120, 120, 0.22) 0px 1px 3px 0px; font-family: Shabnam; font-size: medium;"><div class="uptitle-title-lead" style="box-sizing: border-box; padding: 0px 10px;"><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; margin: 8px 0px;"><a href="https://www.pendaronline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86-73/3811-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3" target="_blank" title="تعطیلات تابستانی را این معلم ابداع کرد!+عکس" itemprop="url" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Shabnam-Bold; font-size: 0.69em;">تعطیلات تابستانی را این معلم ابداع کرد!+عکس</a></h1><div class="lead" style="box-sizing: border-box; font-size: 1em; font-family: Shabnam-Bold; color: rgb(9, 139, 84); line-height: 28px;"><p class="lead" style="box-sizing: border-box; font-size: 1em; line-height: 28px;">تعطیلات تابستانی از ابداعات معلمی به اسم هوراس مان بود که در سال 1837 پیشنهاد داد مدارس و مراکز اموزشی در تابستان تعطیل شوند.</p></div></div></header><div class="news-content" style="box-sizing: border-box; font-family: Shabnam; font-size: medium;"><div class="news-content-top" style="box-sizing: border-box;"><div id="echo-detail" style="box-sizing: border-box; padding: 16px 8px 0px; background-color: rgb(243, 243, 243);"><div class="container" style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; font-size: 0.85em; line-height: 28px; text-align: center; display: contents; margin: 8px 0px;"><img alt="" src="data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDgsLEBYQERMUFRUVDA8XGBYUGBIUFRT/2wBDAQMEBAUEBQkFBQkUDQsNFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBT/wAARCAHgAeADASIAAhEBAxEB/8QAHQAAAQQDAQEAAAAAAAAAAAAABAIDBQYABwgBCf/EAEAQAAEEAQMDAwEHAgUDAwIHAAIAAwQSIgUTMgYUQgcjUmIBCBUkM3KCQ6IRFjSSshchJURTwibwMTVUY2SR4v/EABkBAQEBAQEBAAAAAAAAAAAAAAACAwEEBf/EABsRAQEBAQEBAQEAAAAAAAAAAAACEhEBAyJC/9oADAMBAAIRAxEAPwDXcOQ6DoGTWBYqa2u3nxzA6bigYT8gmgYdaoY5KxC0O1HN3xXyliu1f3b3umKG+6YEaIdmhuhtHhVDxQMptkDVe1vuoWLFcdfu0dARmuGDvn+5DQnRJqoGgcnwK5XuaDi3J1qxo10wa5ndBboiZu8EBGDEq4tXNO9wMrAgomYUeQ67emCd1GO6D/CgIPeyAY+KZa04Y8I/qKyNBr2EbtC7QPpsjVXNoN2ggn5TQRfOiNmwnWndsQRkDpk57ob6Coau6cUg2vdMla9G6XkSmmn/ALQ5fQrbF6IhxSaN0Lh8zVw0vQ6OhUPaUCtw/T6KDVzaC/7Ec10yD7uwI4ceCu4tCQmFP2rNOYCK7YgQRel9GxYVHzDPkpUwamugIhgPFGPnutUQQx+1/igFYgG0+deCei1CLtedk0/MKlQ+Sk9LgB2oEfMkAE1igAQqLddkd6A3U9qkM8KqE2C7oM0Dvce7Tzqmmg7d0zJLdi9xKMh8UNQmnT80E00+B7Q0zRk/uBi88FEtSgN0MKGKlJ93Ydx4IImPMAcC5kslSDHieaEdkAw6BlmYpo2jn5gg9d1F1r9ULpq8DVjq61ghZUeYGJf81ETHTgNWH+SCb1novp/qaKEco4Aa1p1b6Dvx3bwAo0OXBTzHVZ7p0/WFW7QerzlRTGVwIaoOWeo+l39Gmn3Ae0Pmargb7U27R/l119rfSml9W6acU2qGQ86Ln7rD05f6adNoA9nkJqylKdMzkYeSIhbsWVdACDsXMgT7GpH5Ig/Iim67vinWj93JIsYfyS2oHcNWE80SDvsE6QnyQkipGJ+aOmacTVLeSjXYpk6gKaq66BlwRU+fHitWDmKVCaAmKeaBdh23Qc8uKBl11h0d9MFRpqgrMROnxTT4d06FeCBjshdaOyxiEwMc/pJOCdZBgSaAMzQYZiZhUOKNkSDKEAXogpF2mlgO7rHuKgxQI/IwOyU1KDaoSb7cDuYnxTTR0dogd3Y4Z0zRLUgXWqIZ3Y3QwTgj7R1QMNRbOnU0PIhhnZpER7tXSXTI2qDzJAzFdPYOuCbd91rI7/Qn2C2PaPySZEVuPevkgjXQ9pI4tIja9pIrdr+SDpegdxvkGZfBET5pnHNoApX5pGmtG1+qd6rx2U1KlUIOSkJvSKF7m9XGiXpe+60dsEVNoxHqIWTrUA2mGnROmSAR3TQFoyd8k7o0K7RkXASRbpDK2mEIDEiPcA4WQCtEBPmRZ5L2Y00+7l/YpFppqO1mGZJcUAAsw/agQ06QtUpglPx75ldOx3Q70LBQE7PsD7VQwsgbYji7FMb0OqyPFO9qGbvEU72BytXAGOBEtl9PdG9m1Z/O30KGqqad0bf8xIubv0GrDAhOYDSgCrK1ACLzzQTpmMgAaa/mgS7COU0AHwVh01qjWx4CNlHuiYtBVTwtdrCv51UDCjgEW454pvaB1oK8xT+licqLl5J12LtNWFAE66VqmgJTpynTBpFyD9q5IDTXwB+/yQNQPYkbXP8AepiKYNZunTH5qOlOhFdN8lVZr8zVHTATMGkFnn68DuFwMFX/AMS/NXE0LD0Yx5HdLd0lq/wNAe7qg4V/akQjBp297gXzTUrSDCG0QfJY1CfGKFlYPlSBkUf4VKqmdZnsNQ2mmL5crmoDtT7Xb+qyXKintAd0GOusR3VF6v1RHitYBn9CbngcjioqFpF905GaAOb1MMxoMHsscEL+KShEwoZh9YJ2e6EPNpq9SQTXVoSn9gQoZckEJrwHokA9RD3XfgCa9PPUGP1K12p+1IEuB4q8wo8N+BLB1rdMsRXPvVWgz+i+pg1SH7QbmQfSg6ba1koosxywNJ6jgBr0LadpQh/kqrp2slrPTOn6u0G6ZDZPwNeAc5BU/erKat6o6LkQphlT8uqLN2+8o0C6W1ZprXNLq01nVaP16EGhyjHaz8UQrcgjd8OOKbA+1Go3UoxI3Wjvh5CouaBk7jwRJyRN7h2ONDWbRg+LRcCFO7otRTOmYoieW725fSgi48I2ph54LN3ddoXilzHT3cD8UiFQWrlzQDyIohcxTDDu0H8ka/IE2jBRT4e1cUALsi2pHb5J1iFu5XwWOwhBq6dsexQPJAh2ODTFyzySo4BtAFEt2ObUdo+aQ7ItiIUVAWgBcC8i8E66IMOh/wDNZIDtZAefkl7oyvpQRsp387ipDdDtcf1UE7HDdMxPisAPdA/pQY66BNU/q+SHjxQjugd0W1CMnzd+lNP5oFWB1258xSZU0pmHBePxy2sUlqKG1mgHdvWqbaAA5AacJ0Q4rBEz4oOj9IaFozN90zxxRUKOwci4ZoBqUYO0ELgpHvy3QAQ/sUqe5uumdPasjp4O7QEODSYd7pqbHaYptENnL/JS+syvy7TQ87IIOKIMXMj/AGmn3ZBeGdkHPKeTTQRaIgZE4GmhfoB/sR3gmUQC00J/qprujMgYIE6+Bu7R8zTWnYzbuqNHBWAZHgCkGqugBUuA5LxrSzlEdsAspfRtBkSpVBD2hQ4nOitEadkd0flkOC2LpuTtHwoHioTQ2qUjtBxVokBRoPnVLhqhjgEdy+pDsNG67TaBTQGG1RM7W1mKzsDSo/AAzR8hgndOsKCaI5DqMdI2nQYodCXQ9owmDTQUw8kgZW1IMT4WKqMadoewAZiobXnTjv04HWyIAOyN910R4JiKIBx/p8lB/wCYHT1TtQC/10U8bRxYtS5lyQJ1EAlBS6Chac660ANB5I82uFvipTSNyA7j5fNAxH002mswSHdBCRlwUvMnmaju6MOSBEqKDTAVUS6dHQMv0lPT3W5UUABQsgx2Nr6UDU0qUMF7HM5UfNeO3FoMFjEg2vBWAHRAr18VBSpkWE0e+7SxYqZlOu9x7QXAlSOtemn9ZdAfsOnlgaA92KIxQMswcKorXvWXSExqaEyGZg6JWIAWx+nNGOLCBpw7m3lmaKdLvZFCBCmlei/VB13Vj0SeHbnb9ZWj1T0H8R0OQMV3dPbsJqE9WOiCdjnN00AakN5XTHpH15I1yL+B6iH5hkrEZh4oDPQDXmw0v8B1E/zEf26GrfrkcO8NqlMsaKoTOjz0brw9UinRonLEF1fNcdakbTo3/TyVoEdPal9gO7BBhVU31I6fYmyt8fkpRjUXd/EP7ERqkM58UzL4oloSfpr4TLEdQEUiPFdduQncFOdR+1q+wQIKPMKEdAC4EgHitbt/pTEiUTr4U4N4qSdkSmrP0w8sEK66BtGZYWJBHND3Dp3+Kc2thrNG9uDDTRCfIk1Ku7RAE600DBkgP1b1R7TpG06JH5LMWnaH/YgiWiB11pokq9JQC1mAinZEUO43RWNC2w7uEgK3Y7ULM81EOygdpXgiJ7oTXcOCAGH3DtR8VQWLRu3Isw+aZrUzc8ER3V3RAfHEkO6G66uaC9LgX7gnf4pqQ+DWBJ11ra4GktBu810HRX2nWABrmhZUc2rmXAVhHscE27NIo9UCI8gCS+DtCC9uKEduLWIIhiQbtMOKAKUAA7kFEml+Bo533ZR2BJdAGmr08kHR7EB2LKoIXRkJh3vcwoplqRA2gBo7u/M0D+Yi6kFuBfWpalNNbpGXxJKxPA2kVHaHvPoISSXXQuYoInd7WRcfFGOtd77rvBYUcnaAIXMkYEc4tAf4KKA0dpjxC6J05gJjplSlfBEQgYO+38UmP+VP93JDIm5yJrUdj+xbE06UGjaCdWryK1JU/pSKE2bcsDsrDrxDI1SPFY+myCU9PmJUgO9dDAvoVrmgQO2LyT+nU06G00IUqPBAT3SkFfwHwTaxkNgDaunWmgfaMExppm61jwRU0QCPhgs7AenQh3zOnEkUDrEozP4ih4rpsQ3q/JR0+eEWAADhIIvBdEpFlMWOT8clReo9c/EZRk0fEqp3XNe/C9LACOhkOX1KL6c0sJp75cCK1F2UJHRNLi7oTHz90iqpd/35v0Cn/wAJBqPzTEctp2vNKDUd3uHT+kqqbCLuh+rtIGLp1wtfayUjg0ICRrgHfBtrk7dBumPwRkhoQyLNBmN/BB7T2sUN7TuBc0eFNqvBCuwwaakH9vPxQCutF2R4eSYdE9itM1Ih/p8kM06O6rEDqJnFoBYGXmh2sJVz91S2qRwlO5ePFMMQEEW6G1KM/s9qwpj2gfAmmt0y5UUw/Do0dwuolqOYGBDghQLVwjymqbPLktLapof+XOo2tRhh2+46IuU+K3fNa90K/wAlUepdIAyuXBEHZ7QTNOamNHfGxUR77TvaxzJq7W2ofp90Nh2P4eIK1G6bugusfEsVbvVaoTUjEFOx3fyRgXxUcwNzzPNTYNbUXIPFENM9aaSHcGYhnZVIB2q7q2X1rFoDpitXukDvL5IDHRkHQGju0XgomQW6RgeFSRjsqjQGHim5Qdw1YQzQNboduFS4ofvwB0LAnXYu00ktQzkNXogEjutZlTyRBhHK508Ugo4sck2boR7mHligH7gXWnahxSmnQJrJrxSI8o+FOXJNyHaHlwQBvxTa99vivIrp0sKlXZUeRAxJRbrrVQBrD9iAfuhG4iFzIrJUOQJu0IF7FhXdoXFOzYoQnQNrNAY60EfkCHdaAuKasbrV3eYp2Q+BRcMFQYdNprkgrE6/jwUg6DRMWILoJprmQ4LvQloDddrVZp1+4dAWk066bUgKnyFOtO7DVxPknQ/Iu1ciBJYpMi2LnZOR5XcRTA87JiwR2jrguDp4QAX8QoiRaOfIuJ8UkGjdmGboXCvBHwyjtOmAR6KWoxiP2roWOmPmobUdw59AMFKyCDUvaIKGI4moqHpo/ihmfigKOLKHPDFY7R11rdPx+alHWmxuFLg4g5ukx5BgQBTbUUCI4NRXcM0jEZBuGHJOQ2GN3L2qqTHYkSqdvf60BXTkUxKwYK2dIaN+I6ycg86o/TtLjtRQoGZCrLoMcNIim0QZl5qFlygDO38VDsB+XMC8iR+qNG6GCRNa7KABl8uCA+GARYqR+qwgO8s0GFF6co60EP5oI+Y6EK9yWvGp/wCL62Z50b+tSPqJ1H+DQnTI/HgtedH9VnPjnRra3LCSC4NQv8x9QtXv27JLYMfS2ouAKs6GxsQmjvQyyJWvuhaigFL2812UMfa4VNCU7d+5IpgdgM/dssdigeRePguBvOQ0VPknAYLC6xofYOh0yREerrWaBTtXxqKjNSM49KCpNhgg45pqfFM/BAA6f2i1YU066b4gPyR4NDtbR/7037AOtBTigElH24IWH7qdnui6ZihtLa9+t1YdlMHyFeEG0N1KzY/2MNUE7qNn+1yQByHcako8qtKUlVfawUXNaMGjQoDNHdaMhVW1T32j3FZHZBtRzGl7KvOtG7hT6kQgdBpF1TPgRK6zR2mrBm0S191Q0/pNJINf7FfOn5DuuaMBCGdVaQjQg/KCuCsz+wGnV+lQLEPakUpxVjCO07ppkeFRRSga5pATYroLVEzQwYMwLBb/AIWnA606/wAwEq0Wt+tdBBoXZAHSo2og1o7AAGr/ABTTp8KpFnHWq3om7BxRIfUnbDUUlozajhmnJUAsDE72SaiGBAgavu8v7Eh3wwolugLTuJpDsgzw+OV0CeHEEHIgHIz4IpoT2rmvJsgjoDRUQR3+nYpgmIQuFKqiZUK8jh9X701sG07viGAoHNp836HQA+hFnpox2r8z/em3TPCpryU7Ii0+z9WyCJkO7rtCTrp2aS3WhLkkNVG4EgyO13DSadilHasnYZU3QusN03WqECALa7h1q3xS2mKcuCd2KZCg3XzF0BLhZATTaOorHWr4XSyMZDuPigpouhmPig68i2ayJLaMBduSfaj7rG4WCV2AlF+ahqGqw7NB0XaY+CfhwGDdveiSEUopht5h5IzaN1oK4IBZHtSmmgIzsn2mnYrtneBLJplHaa8zR5RymtNWwQNuwAdoYqd0OA1HC7p3sOKBkNBFaaATus02BIn6lCBs/asp9Gw9EmME6Aq0SBbdCygYemsQH2hHyHmpRp/alABrgYd392ghgnJvuxaOognw7gBDNNzybPl8UER2/dNGd+KFdfPaPPinHZQju/YPGqrGpa2xA02QJH+oOKDV3rFrO7MahhnuCpT076Z2ooe1yQwaMGuavvnmti6CAx4dQ8VYNj+0JhTAVJAYbWKigMxzLgXJSsX3WjqoBNjdpVJfuCyLdJlOmR8EGNYtJVLjRJ3RwzBOCIu3qfigkoTvtUBBuk/u5JEAnWj4JT7rjrvOiD2VmdkBKj7TVxRO7utc80xIfEY+RqxEwvzBO3+SPhmw1N2vNASJrcd2w5/sQXeiL++KCw62QNVD5KIaPfE93mkalqnetX4GKAa1IWnaH5IJBqh3ohZ8jaayT++GG0XJBTLumYEhSM3d3JQ0x+9xDAxUpNMY+P2KBnte1f5IhXOoyfmQqkrF6fSjaa2BPxUNrNOzqWGKT6cv7Ws0I7mXEFbsrpKM2pW58iU1IOmkBbyFCz4ptOtYXyRJuhK2mqIqWNRRa006eWRLX2qQ+/iy7Z4ktrg1tQnWqXxWuJTVLh8iRDQkiOUDUXWiC4WQWonXUWqhQKq3dbx+z1QKh+oSg5rButA+YUAfNEmq7t7eIqLadPdO2dfNETCAOR8sUiO1FNqpXQD3A72TgsA6xaie/Bo4HfOn71kxoIuDV/5oG9q8UBQkyB24gQ/FHuu7rG0PNMSmjaDL/YgCitdxmadoZAYCF01Ia4bXyRTDrrHtjRAGI7XMKPINqRIleHFEu7vf+7TLjRJFo4sox4AQoGBa8j5ph1rdfxBHR4pnKy4fNLdAmHbBmqA8WLtX/agqEXFSsV83b2wxQkoNo+aCOdIwS2qczWOgfklRwpe/xQD9rW7oL2E+bpbTvySn3dprHNCymjkOht4KR2fgGJLAtHTTTByHbGnZpeIqGpe6AGAfJESn22nWv4odhijrRoifQ5DWHxQY66BygGnJS08QYhBXyQrscMDpxT78c5DQW8UEZqj/AGunY8yVo9L47phHffDAlDRdG/EZDQEFwWytB2NNaajiHHHgp9EhPIHXcEK6YjKAC5imXZmw/cfkmJjoypTRiuCWaYINRsKKdIM7ppqbtKL1Gb7BkggdWlUM6O4EtPddapIldQ6fp0bLIhKi2u1Sb7QfL4KvzekKdSx5VAOpWzQG6DoOx25mFPbyUzHitNYhzT7DRi0YnhYkp2H2rth8lYT247Xu8EfHfYaao0gpB+BLI4CPFQJKFYkqRceKGiu77tVkhoxkVLggZitfYfNFsCAAYoB2zT+KKxM6kgOs+TQABpiU0DTok78UkYptO4ol8W3QsedUDDQAF8PFRcpodo1JSpAtO4/FR7soO3yVivOv0woktZj8Ea6G7wQrscg5IH2oe7/VTX4NnuI/S6IiQG7x8UET2Bi7cTTT8gnSojmIRutUuowvyuCFIqeNFHO/msOFSspd/wDMIXtWhRCr68fsO7uYCqb05rLsPrWIbDVArVXLq0Npg6ZrUmtuzIsqPIaoFXBHnXyVjqaRK7doXz946oDRpRT5h/btU+tNE73mkx3Wjv7Y/wDFE6H7UXLmi5TQSNq9jviqFqx9u66YtGrRNlBte0edlUtZKQDVDAOSDVHXhhKqZSKGPEFT5UyU7CoUi8e3BXPryBFda/7u0dVAhRQYaO53y80ZB55e6G3mi45mXhRZI0s9/uBPBKdAzK44A5xogUd3YdxdpUkk2jdoZSN0EPHauw6Bn5IqAbTTRhu3NAw7NBp24BmmO6N125qWd0thqKB+ZIV0QJ8A+lAEAyTuRO4J4I9WmjvnVKihuuusF8Uh2L7tBNAM7iBmWZ2xQ8qR3HIE67Dtep3qgmpg7tCBAeV5EegHRNtNH2ptAedk0wRtXos7g4XuDnZUHY4iEejvOyCdaDfySBnk+6ZF4jZNd13TuSAonbu0P9JMyhbDAOCJdjibWSiZRUfoPBB46FGgBHx4p4IN0RN1qqM7/t5FPpUjsN0z3af8E00F3auhVFSBbadu0kyjN1q5KGpLUoAYMeeWKc377NkH2YNR90flwTvbkLoH8UEuE9g2pDR/xTgTRBqlEBHaGUbv2+anI8CL7QuoDOn4pDkeFlaxNoGgH4oLsPaapwWOtEDoV8UDue7QuC9daEnQSJBn7VVjrRnsnemSgHyI5i1iajuoyCGw00B8hyRMh0xkAFlCao0c2VYjwFAZocfad4BRZq1RfsIZpekOkTX1rOoQJiLdAPtEUI7HT9/JBtTG5DuJ3yUe1r3ftHc9rbEhog+i3d+E6ZhfIqqxYZXuu3E8EocGsULFo6i+DSgMwgPuLKSlGVvrQ+nHZ1GyGvduKBMcwJ3NGPtAZgQAgo42dDBFTNUGO1tkFEBDp4AaIaOODVCVWd1cK5GnWtUC/O4VV4BcowN0+f0oV2K06AWwshXZ4btxTT80z86VUDJWkVaMx8VHlIFrE0VIkHtUGRdQ8qQO6FkE7AdDdCgclkgzadMBQbDoMUOnFL7juHbEgRFj1EyI0G6LTuKPkFtDVR7tbVp/NAlrSPO/96Adge66HMKqUdaoGJpAGDTVueKIUPXNLdafoRgbRLnb1T1Q4+vRIDUjaEnx8/qXUsyEE1q5Hx8Fxv606a+/6l6fnQLW/uWyXb8PTjhdFRHhPk2I/wBqhen5hHM2OakmJ5tem0JsjzFr/wCKhOlPad7o+HJBMalKBh3+ShOr9WAHWhK4Ahdc6gM5Du14kqR1H1GcrmaCD6w1ffkG01Qw8VUHZoRca3spTVC3Xf8AHzLio72j/UDNBj8q4gQpmaROuxxC4fvSxdu7wT78V2VSmHxQIaYNo6jmBckmRCpqTQDwKtqeC9iyDite6F8k4M+ru+HNARKaYGVsXoA/NRcobSN1s8xxS5Dpyphul5JDoBH5fKyDBfqRvmHjVIhfmH7+azdcdayBDXBo/rQeT4px5u62d7D80E6Znl5qSaAHb2+KDBq+7VA06QMQjPzqho88HXQKnj5p5rPA/wBIeSW6AcwBUGuDrv7UM+xvi0Ynx+C9dad535JMI2Gr7qB/v99jty/sQzsMME67HBp24LyxmdiQZDAd25Fx4rJAMZvl+sP1pwNL3Wrk7RMyGAitUI7WQdmuug61l7RpQj+Vve5p2fY3aACIBraYoSyaoZ0e6KhYKXkD7v8AiHCqZYavKsXBO23ZBiKBsJQQ4rplgpbRhCUIPmZ/So5poJDu07w8lN6C6AXFjgPzQWVqfWPQPFMQJ+7uk748VAu6sQO+/wAB+CyLrMXVIshgP6Y40QSUrWQitGb50BK6a6jh9Qw99p27TZeC0364a4ULpzs4u8065iJmaa+7T0prejQDfnu+05bmaDeMp/upAbXl81JwNLB2K7u/qkWK15rfXT+idTRGioEJssjotkaN1RA6hgG7DkMnUqlmoDUVrsP1E1q8rdaMCBSupMB+G3E7mqpvjNuJ/wDNBRZvsSHS4ZKydLl2ejUpyUfqnTxjKuHAitmas0draYAPs+lWFwgbdaCoJ90faOqjt090wHBFMWaaMeagPwAEHbEjZRe7ioh3UmmP1MFA6t1kxpZGYne3HNBMz9e7I8VSNe6rlTfcAwBoeWaoPVHX+rzdR7eLHM2nPMAVN6hd1SRAKKTvaW8zOq1mBd9X9QYbTFyl0ryzVef+8FF03hIv4rnjqjpWOwF9R1i5j/RjyVF6bDjyA3YTtwbxo6diJbZHSkz70sPSWrGF8vgidI+9tpE39cKW44LmmRKaikAyGjMCKqPa6f06bKaJrAC+tZ5HW+l+runa8xdp3l4ApfTdZY1GYDQnfJc26D0LMiutHDMza/et39B9PTN0Dfwqsxt6aItQ8qBiouHqkffALpOuO9vpzvwrzutN9R9W/wCXHXXb0/ekjc2t69CaauJ4IBjqqLKD2zap8zOq4/1z1inynasO42VP1n1G1yVFPs5dHf3rTI7wd1cBPIw/3oJrquPu0vcFwhA9Q+uYtPzYH/crBo3qr1Ax/rPdt/7IKsodoBq2nOtOiB8uN1qP1X6FY6hnwpUMLm3W1P3LUEr1Y1KO7i06CsfRHq1LOeHeNXUJdD6pP7XpxqP8W+H8U1o2qAPTgW51+CC03qqPr0W1MKprqPWY4aNRrA6oK9rmpMOysJFPlRUnWWjOUBCdwssmakRyLfFFDWUIESCPIBa2j51UTQTlWL+KnpsU/FRsoNrJA001tO0pyTrTDpv0vSvLNNutG7Q0pp0RdAvMkCHTpZgM8vNNOxe4vQKGPKikrUvVCtGHu/4nQ0DUcW47WZpMyQADkCeddPYwC+KS6JOtBcEArWf7EmRCHlS6lIs0Qj5Bn+xBNTbunZBF0zsWACNUw0OwBkXAuKkZgi6Bg2o6Pi1Q/HJBjRDHao/hvcVjUURxvmXFKp3QtD/7fFG7QNEBfb8V3QjZjQbQNEeaAqAO5CpDUsncU1tGTWK6FbAPtYIeQ0bTVC8VkUX2HU9PdI2gbpyKqAJ2QDsUKHxT3ag6wBEdgXosA0W0Syhm7tAg7akOhv2EEiOUibIPDBFbovu2EE1u9u7jgsmoN0jaEw87VTux2UcDLmSfoBhumsdjt7HO6AEA4F8lJ6c72ontHSya2gkRQbHA2xTr8UmmGrc6oBdZd2op7udlqHrL1VP07aA4sfuDc/pAa2H1gZBDsJrnDRmn+ufVxrSXTu0L9c0HQ/STTHqr0+1q+vRPw9puubq2dClaaccIek0diDiRgtBevGqTCY0/orp78pIJgbbOPFB+mPpF156fQo8yRNekBIKpA89aqC/er+lyJTrMKLHwcsO6CpvoxPn9FdRnp2o37RxwiufitzsakEyKECYDJyxx+pRuuenZyo+60FD+aYF/B1iU06LEi/t2oqPI1E4Dsoz/AKai+gNN1HQXXQmSL4kPOyD6j15p2a7D+RV4KBKdL9Zf5ylSAjB/pyqStsV8gaO4Ziqv0H0+GjNG6wG1uFYqeatEgLcVYYuYHvkFAJE91nUPihpAbtG/BeRWjadsoED1HAmOmfgqux0p3rRnPl7QFkNwWxJrByneYf71SOt/xR1r8Oixw2ix3Q5IK16g+ofR/pzFahhOju6q437YByXNHqTrPXkoYmqOx5AaPv2I/EhXRnTX3c4DoHqOsmeoTScs3u5UWxv+mmna904ekSOAiVQWs2Pnt1XqXT/Ves6E1p8fadcIu5O6vWg+lkX8SjjAkbXsbjmHktsat90g4eub8IAALWE78VcdB9Fn+l2jN12xkNea28+g5vjxYutyj0vtwOQzxU7096fTAlUdjnRtbb0b0xh6JNlmAbsghIrnyWxenOngDS6yGs681noQXp5oIQ6R3WbmWS2rH0gI7AHtUBRUXSGIU1o2Mwrl9Cs0fOlzv9CzETqOm91pptCF7Lkj7zc8NGY7cAqa7XaHxouYfvqemMzVtBa1TS2r7dWyoq+Y5W6S6cmdTaiENo83CHw+am+t/TmV6eatp7GontNPWzMFvD7tPpo6105H1uYDXcNuWzP4LZnrJ0No3ql0403f/wAmI4/QSscJx++1fqDt9Ol2DLgCPakappE09/3q/Qt1dNehmo6RqQNBHjgA8nb5Kz9eenYD0vsR2mu98nfJENQw5DfUOm3+0KVTPayIubZ0ySemorvS+r9vKzAi4GrL2rT+rtH/AOnLKilksPQHUb8U6H8Vb9Wm9/TaUDpelxRfdIcPbRGUWPQeXiizUqKDTWXNZ/p2P8RTHel5pj/WNfBAWxP3WqkkjHB1ozLxTG0ANMi0j3/YaxzxQRDsgSA2A8UwMAWnWiI8yShfCO7umFMvBET5TY7RtIBXe4iygsF1jpBmRYYppp+Q+Bk6HligpsgGpBj9KApiabTWAXS3ZT79KhRDxXxaj2HNPGJG1vlh8UD7pu/DBMu5DiGadYkG61lishkN/mgDAD/VLgOKDdj2m2FTmANHfh8EIxR3dMM0ATFAkGKyfI9rFNOu0d4JMebuunYLggDmFSO0RfJY1I9rmjJTQGwZF5cVE6bDueRoC2s3eaMCOBO5Zp7TYod7n8STAE0e7/8ABBkyHd2woWOHbzQIkVDdIfrUS/FmHrIH/SrwV9HcA+w1dCypHtXRsgxddOOXtVyuhag/HMBP9PzWLU1IlA6YMcAIbJDUjYYs5mho7vcXHaoYlUTUxNhtNaXuGf8ABAwLoOtR6f1OSXMA5DVBdWdPNMTWgMeH/BOmbEV3+SCG14ya0gwJm61393vpWLI9a/xEwz7m2a2rq1JEU2xzxUH6VaSGh9YOzz/qFYQQGTOlJWpevrUwqdu204I3BbUlaccpoxJ0AMRxVWdB8etwmtfErArNc5jtxBBo5jRtcj+p0gzdvEF/wW4mpRyoW0R0L96Id0akw5RBtB5Gohh0JUp0GPdASyeBAhprtZpmZgYFjzUcfSgT9e7gg8lMvwwdG7R0qSPYlGLQF5ioDTTQQ45tfZ/FMXXmZu3IKJcgQDIVYTxatzR0KOMprIDBNNNWpXyRekOvm6YEaASVpA/s/mshaGbDQSP1fipR0bO/981666AA1XgginQ35FhapUUBcOX287eCnnY/m2dPoQHZCd8M+V0ETq0UpEc6HQ/3qlfh0wH/AH5Fw+g1stjSAfj3dOhjko5qAw67QmuKCqQ+njflb/DGuasmm6XtSDAj4qxNaQDrAmOFUGDARZFyQK7MCaOoUyTDrRhSqNalNyHccEzKDa5Gg9/ERCls6orXOmY+vdDam0+1fcyG6iAj8zUy1qj7sWl8BGqbHLPS+m6lpDBxb7TW+WHFXGPoYSqWM/8AepiY60HVDrDrVGqqyNRYEiFVgPdqmxrZrRnY8o8z2v3oCfoMjydAw/etk6poboRaUwLLgoibCBpqpNchqm0NE9R9Cx5WqNP/AGH5fNN6v04cDtzAPitvwulY7rvugH70J1/ofawGu1Dd/YCt3jX88uzaCoHfyUXIkG+7HsdPkjNS3TdzP+Ci3Q3aW8UQYkNGFyE7hb5pQiZj/hwTtzA6iGFkiad5QCJ7SCQhiANUPn87qNfuLuLt6/WlSMHaXv8AWhpUgdraDA/mg8dP2mr/ACWalF2nWjA7h8EK664EdprduYlZF57W+Z4D4IB+6kPtUEKIeQ0TrtC+KLju344WLgiXWLvgY+OSCO02KUdp0T8VKO/mmgaD42SSqcgy4A4n5rXbutG18aoAopHtVNGwtoGrodp+lxdzPkmHZocRaQEE73Vz+KCi5tGMfmkQJQsEYOlgSL05pgDu1ggAaim1i7zWNNDHaMSHMiTupTLyAsfHz+K8N3doQheo80A0qrTQAXy4IftSLdNrgjHWG3Xd0+HiCG/Eti7AtX3P7ECHY74tXDnVJ0uEYQAMs7EpMKtMZHcyTUV19rEgMA5Cg93RY5AskEMpozE8+K8oM29k7CaajwnRNB2HNrmZKLdmtNNY+Sl5og1CDczUMDQSnQwooanYofEAyyTptGd2H/imN02HcP8Aeipso2JVjzAq8EGaWYQ4RtAFEPNa3Wrl8ka6dgAx4Lx8t2KdQ8kEJN6gY0iLY/EVqiP68NRfUTStOAKA85Ujoth9a6SL+kOkPxXGHVbUzRusmtRINoIrthM0H06DRmnWIkwv6zFhWRWvw6OZmfFDdAa2HUfpzokq9z7ZsSondXaJ+LIEQMKtIOVfvS+r/UcCQGj6CZg7KIhu0a2B91/pXXofQcs+oZbxzZD4uDc7YoOB6fB1V1aEiZHM+1c81vPTosWBHDDFsdugKB40wEdigpja9qyPKrQ4+SFdG7WJ/wAEArt65JiPny8UZKMzpgot+VsYfIkB8B21wUzptBNV+OW01vjzUi07WhKxKukA+35pkWN3EkxNfsN0+xKAI5n9p0UBqVFJqV9KjtSf2nwBr+SlnZouwr+agWgN25fbgaB7dN12g8UTUGnaiho8c2gv5/BHxaZmWZoDwDaaxURqT4fBS0B32rnwUJM1Zp1+ohdAgTaaauPNDbpzXck7vgY2Jqn7/NDvyPiFEDojtFtX9pGx5DUWP88lFAZ7BERoiOIO0Efj5oKv1hFbCQEoAzIskjTZDG0BCead63jzHdLPaPMeK1b0H10MrWZGkyjpLZIRV5G2J77sraAfihX4Am7n8VjX6V/P4J/vRJo/8QMD+tMgWRFAgqIUUH1KfbwqlmpCVq3xw+tVLqjVvyZ53VlNY62+BTcUPcPFLGQ3KddMgzTUJ9o5GQYIxox3AtFX5KN1dq7rRj8lLTwGhmPioybd2OFQzsjp8GrgBO+SXtRzvXxTL5ltRMP3JvTWO4vncEAgUOQaeET93/2i4pTTAg6dgokyj2nY4Dw8kChjjsHXmlsGfbnb4p85rQGA/IUh09prncCxwQO6bHCVDsSW6Bih48js2q3oi2JASHQG6CP1H2nQTEWe1b/A1JTDB13go2sfusMz+CDJAsk6AgHL6Eb3AQItKJy7AZ8DHFL1JoZ7TRCgr74buRByWMOvi7QQBSMhijTQkhdgPG6Ap1gxauVFHbRC7el/oT4AbTuef0KZj02DMA/gaCJdBybSw0qkcQAAzO3BGi6brR7lAqo+8cJAUzO2WaAsY5xb4IDuHZDRgQYWRDtTf53D96cahBI4oOvpDUjay91RYumGNKI3vCJqg80Tp0en+oBQ1AMQwd/q0S3WCdoIyL1RWxHB2/CydYgA0e4N8kGQ4pcC8UrsJBhUXfLgmu4OA7cuCakPu90BhgBZIHpsVjYMHQuVarQ3qX0bpLroFMAAa8luzUtRM2gAc/Faq9WOg9S6w02QEXAyHwNBuT7u2swNX6QdiwuEUtsafQtgtSAlNGDp3tiuMPuZdW6p0b6gy+l9ZCkdxxwrmu1OyYfasH7kEDD0YNNlSDD+opbtQaj7q92jddoiseyMDUCI37tfyTTsf3bih5VWqV+SdalFgKAZ12jtiBRTtZEi9FKSHczEgTDFM7IMhOgeBJ2Pc5FPBBCI7pohqVtHUUElIqOAp+AI7Xu8EFcaW/qo+BeVHqSDHaFgAKOfwlVopLVGjitBtIV+ObrQGaBl3B3FY7aO7bglhQwsovXtZGLFNAqVrP8A6UJFzS9N0amTrtzUT01H/FHe6IM1Ze/2D9+gArwMoJhmHEuajtXjiTuB0BDz+t4ECRV+Q0DXLmoSZ6m9PuyDAZrXH5pkTO7dqOAZ/I04xIpavNVX/O8V2PeK7HL+aXH6jCLHdkEbP+9JNLBIdakfrrS3UPSUDSesvxaHhIccs7REa96kSAkXGlVriZ1z3k2XIJ2+XzVp66C0ie1Ih351T0h3uGvga1n6Y9YMapFP3b+4tjunvtBRDqvayJxYDv7VQNcnn25iXxV815+jTtvitUdR6yJu0FHEGw7tbppoJ9GjL5Jrd9ihfJY603wJEjXZVxBrwLJNPmbTtADkKddj9xHs1/TxSBiu7QGXyQByHTDaDwS9NAosc/qJOuiW7Y/FeSnRKgB5IA5gPm00V/JPsCUozu1f603NjuntAJoloCjjS6AN1rdd2tpOujiAUoArHWsrCeaW0Dp8s0ATrpyna0TrTvakA0RsWEYSLJp2OZSrEgddkHKGghyUXF0h+FKvmpg3WwCwglvyN2P8EATru6BXzyXoSqOhVZHxOtb+SdOu1eiBt0d07FwTLt2qGPBFAO7Fp8k0bR9qYD4kgakPj3Fwj51Sos0ja2xCiK7J0Cx5piUBg6AjiaAQZRhcTC6aBiuYByLJS9doQBwMyQrrRNXIfIfmgFfAWsljU04+YAshRzdj7ribFh8uKDsD9V244L1110ncjS3T2uIICE7d73OChqNamBKd93xRVwNpRogAmdPkiN8GoqBbVbAR5pyefcMX4GPFCuygBoD+KjnXX57tBwBAo/0godzsnu47Ufma82DitY5oGkh3MsEDL+iac1NDWRa2pzeNwxW4uldWDVtBadB3d8cFrLsGuzMJB4EmugNb/wApa8cM3bxHOKDbUeVQwqGY8kJq+okLRtfJFTYW/uyIuaBn5RwMgzHFQAGmrUufIkU7Cba2gbMN1Ddv9nz+peOu/a06BEf8EHkp33cczHkkjly5pboefyTjTXtXQAg1R3NKaqGVEu5Pu4pyLTaO/wAkDBkOBjzspFozDkox2uH+HyUtH8LIMoYe4Z4fWkyJAniJgSRMPuGqgoliUBvhHHmJWJBJ4tNKoTQ7+btu8LKx687sNYqO0aEUh25AgndG0vsxw4VUN6g9JSuoNGP8PkdvIr81ZIW5FxdO9sUc0INFnwJXocYeoPop1U/qMfuJpm1XLZMhQ8f0d0HSI5961qJkQ8+5Jdja3FCU1jmapHUfR7WpRcg/sTQ4l1diZ0zPlhpGodvCH+k6diQ0r1J1QGgY73Dyotw9feh8ia66cM+X0KO6Z+7tHYYMtRzMvmCJpqCf1bMnmDTDt2i5LYvQfQEDWYtAdMDIfcuaXrno2GgyDOKGH7FJdDCekTDjlhYlaHnR+jP9A9UUfO8JwrUut8NaoDrQEIUCvNa3666fOZCakNcxqp/pyQ7N0YL+OKKCdUayDW6BHay1vqzRC13XmrB1GRx59H/IlXuo3Sai0HgWSCCdkPm6CJdvIoV80KEqzSbjmZok/wBwcPG97J8HTdh/43pXwQboGBW5p09+geAfBAw++ZgHhbknLD7RlzWO+661YKIh2HwNAw6BO0OiX3R7tTRfdG1QaJe0Mh8CIKIoLiD6alSnx/S4WRUhrdkVTDQC07XmjvGNSnTTrROOhmea8sGdQWQwckXz8kOCmACO17qSxaV7Xgh3ZHcO18FKNEDUfHmiDe0EAKBzL5pW62cKxBc/oUc1eU/uH4qSivieBBQBQBDIIaYUT7BGbRgXyWaiAjQxPimhMnaU+OSB0GN2h+Ykln28ojwzFKhu0vf4qL2nd0zaPkgS66/8L14pFCJq5giBN1rAwSI7p7pi+OHigHaDdYdAb8V600cVrb8CRMcABp0h4JuVZ+gAg6skaoBO4f8ABDsNG67fii2gGP4JwXbnwoChqTHFpprJDtD5HwIsUa6FGj2guCi3bu0Oh0sgPo0AULmh6FHlNeClGAB8bD4pt2QZu1ogAd3GiMxzxQTRG66FzpZHuntSDuCDkZu3BAVMDdCh/wAVVupmnY+nG6P+obyE1YXZnyBR0+F37WWbXkgq/pH96XTtG1l3RuozNrKomfFdLQJ+l9V6Mb+nSI7oOFYc1xB6yekEefDlz2I5tY2uB5LVvTXVvWnQccw0jVdppkv0XjsoH0fkViug+7QGhLJaOkesQ6t64xNBhneOMnaJah6Q9c+sPUtp1h139NvKgJ/0l9OdUd9UP8wSnaG2/uIOwZRmUjLgnXatNfQhLG+1lz+YJ3aMWg80D0eOFbjwQm1Z2qLiiZ8uC8le1/8AggGdjhh9g80VZqK17vNM8M03tHIK9LggJiul4B/vQItAM16QQUOvgpEop7WOCiNSdNqPQvJA1ujqk2o8BUnHaFh2gc0PoMI+ysHNQ3UfW+kdKtfnJzIO/C6C1OsVaap+rbzUk6RuxQw4qgaX19peuR99jU4/+9OzfV3p/S2qSNQaMx+BoLv2fsXLh9Cje3jhffOnxWste+8zoLEI2ov/ADWu9W+8pDnu07gGv5oN9z4rQMGAhj81X3YAC6Ac8bCtJtfeCHdp3F4/lmj9U+8Pp4MWaOjojXmrkbN1fS2ZTVCALqoSukmoBAeG8tOyvvATJDRyAPeAfggIf3gpuo7Jk1/vVje7EVqfFNo+ab6ca2DOMP7VrroD1YHqbUjigdHbEtydNQqtGbp3xsNEGuev9L/8u0DuDtlVOo4ZgbTRcK2V09QYBu6jHkifkqNrz5yJrX0tomlcda2jWbRmftc0RHlC07U/knXxDfsKIAbro5CF6lVGOvm/QxWOuhU44hmWV0G0Z7u0iDzrrjs0DLAFIUMKYJhqHRqoncy45olh139IkWLai7oXpxTD5ADoGIJWnA6067c8KpRmcgMfH4IvwxRo3bFzUfIj0kY+RKQEDALpAxe9dC502ysigIsG07RxPR4pR7V8skQDRhIdqd0l1oz80AQCDHL5LI8oAuBJfai1tWPyTpOh3B1RBUDVGIv6oJLs8SuYhQCQrsM3XbjxFOhKxACBEjI8OO7DM3XT44gkjSA1n5cUh06tfBOu7cp1qx+KOSQ0JO8k3K/JO48E5KdBp/E0l33SsOYI6AlTT3QdLgnd057XD2m8ljrt8KIfdMLiA+KBfdfZ27oClQ3SDIvFNaXm0dwTW1uyDAcMkHZL99rAEOxIMsTBG9v5jwQDEjdlHZQ1HMU2jAQ5IHugFqn2hnZHabg66HNAfhtpFiQFaa1tbtefinnTo7mCd0sAaEBPCyHfo06dc8vNABKi7sgzLhVBNNZGXgpx8xkNNCWGSjqgw6aDzsAkMXFNxWgBo906fFONPmDuK9dHuMqIAnYX4o0cd3MCx2jWtte9FoUgZZgG1yLZototUDIjMDXk938qdMzQc9+hnT/4N6jTdOpgTa6sgdLhAdu1EpZaU6f0MtI687ylNyoka6RhkMjaMfHkoAsxgI7AbWB+SDYkH/VVgkNd01iCgZsDY5IsQDtjoCayN2hJEOUAXSwMZDqB91q+CM06OTXPNMRxAfrRoOiToIBZROGft4Aoqa1drMFPWAHTTTTTUi9kEI66/D0g9nnXFag/6IyOt9ZOfrc02o9uBhzW+Npra+SHdAnWqgCDXMP0F0uG1SLL7QfoBO/9D+nywfjhL+swVzu+DVD+SaubToEiFbmfd96PFgAGFHOw24Krzfuz9KPyP9OyH8Fsibre0Bu34qrTevPdy8VYpjH3adBamnSOBteWCYm/dr6XkAY4NfwVid9WggO45qA1L11jk7UGs/2IIZr7vuiaNpJgDQHYiHMFXNX9L9L0mHtjp4Abg4qY6y9U5UppmgbTVvAFCabrk3WZoW91nxugrXpv6Nz4HVBaiAUj2Il0xojTAabQsDLFC9NRdqAFgopQ4oNNGZYAOSDVvXl2tSaYHgJLXE90pDrpjzEqrY3VU3uJrpjnVa5ix7zXTL5KykN2/mfOyb7V9+VieCnZEUPdt8UBDjvg1iiGRYV7fyTUfTfdMy5ouYWx+l/JOMSq8kA0Jo6OmXMeOCO2th0CPyFPFS1uCcdaCQ1lmizuw3u5GGSG7MWncTwTsWO0x+qaRtBu3ugHkBQqfJNtQBHmdE+/tu5j4rAdAGgLmoAbsA4+6TR4IV3GKZGaPddA2jTUowdYAaYVQRG7bat8kjdpNxTzEUN0P8PkjO1GPKuYK0AA1KS07UeCMhED5mZh4rGo+66boZM2yS5QBHdwQIdE5VwALr2FILf2HI6ddi0uYHQy4rx10WhC/wCrXmCIl7NYaAzMmvFRceUYHQeCJGQTrGOf70BKamBxDBHR4kkjHMHTP5YodgnQazS+/vQBPigxp3YfoQJ/YDurfJJi0kCZkGaIaq7HdDysg64oTA/QmyEWhuKcjtP7FX2qGvWgDaq7goammrMDuIcZB8vqRAfnLh+knIoAbBgXj5oCMHYrXgh3dOLxNetNXatfAU5KdI6UOmKAXtS4l4oN9hvldSTX5c7une2KAdG79PDxQZYdqgrx0DCPZe9vtSgC/jZODV1rI/LggjnXWBY/78/3pUMhdaRX4RfkF0RHix4rVOCCNj6aE2eBfZzEltDS4BtRVr/TmraputfpcVtzS6DFj4XUBMUdqLkojWYu61irM7HCpgWBkoqfpb7TRnzBc2tUGKx8ST8cAJ1NSsHcwTDD/M+NV0TICAqUihehUUNAd3RsSmYrTsh1rbDDyQY6F3cUO61eLjgiHwJqRsCdzSAAwwdQBtRdprmkgJsNGSJfaMzqCalAe1S9EETNkG6AVDyS2GgwuiXY7bQ151yTUd0JHhxQQWrwN/hwVK1bp7faoPNbLmtDaoqvlpBynT8EQ1J/kv3fdzD96B1To3TmmrtBmJfNbjd0P5ZqHd6ZazIgQasj9OBqTQA+GCs2jdMtQCD7GmsBUo7ofaysPeAi4Kd7ft6GIcsqfBAbCDaayUd1HqO1proBzrVFtAcg8ToCqvVUo4t2uf1qxRJso+1Mi5kqy1hywVmmmB+x5qA1QRM6NftViMlSAkO4ofTikNSmmj/ST8hrsKEQXIsVgx3/AMRaK+CIOypDW7UeHkhpAWfapwSpoR2r/ZehkXwRDEgAa4XNA67HLgKMYjhgkR5H2buQJ4a7tf5IszPijIoAGgxYMLgj4pUOxZr0Du7csAUUBGo4NRT3fJNMAAtYgpR2kofggJroR2gqFMuYKAG0O607gslUapgvKum6QAfLzXuxR0AJ26Ad3F3APqTUqeb41IFIugLQmYnmQ1ooKOR90ZEeBLZCTF2kXYDyySZDRtOs3+SQ0BuyANoMBFEGJumDjoYWQJmui661XCqEdKkj5hVOyqg7SiTTuLmB0qiQbpe0PhkkZnxO6WwButGDvilCAA0ZcPoQZumDXzTTUU3T4J9qO+678PK6ICaDRbRfHmgDftFdAA8kVcI7QfMk07+rckib+aoQHxxog68tunkeX70qwB+qkCwxzHD+aw2jn8QMFDV66QOnYMK4praJrinJsN7aCi9j2wtn8kDkV+7W2aalEEfiizx4gaHkOgLoXwQDyC3Una4VUi6QG0FUCcgOIoPHf1QIv2puRCBrMv8AmnHRMg+uyTPkVdoYeOKgYDtxqBrO1AcnTUa1YJGWKPlGBiFc/oXfA81PCKEh/g0y3YjNbG9NOoYfW+hmenSLnHHLNaM9RNX3ekpECMe1LcbISBaT+6r62TPSX1GPQ9Wl/kZT4tkZ8RSh9BJUXdasR0dbxWdqbsepmpF0Y88Y82K7ux5De4JhxUZm66YFhjioWiNX0GO+NGuappaa7psrMPJbEihQnQoePE041AiyrjI5+KoVTdig01tYZKYhgbTTpiaE1npIgaux8vBBwJj8CPSQ1y80C5RhFlA7fNGSHwdID+ShGnwdkGbvyTgaoB0DhligmWmCdduKGmmLTtDRkK5/Qo2f/qvmgTjIdr9KahMBFuBeSyEx/i7fxSq7pnY6IGH4u07b5Id0NrIVITyNoMgQr+TFkQCNoyQXa7sd0CR7r/ugIoCQwQun9S74IJ3TiazJRXeT3XZAkAduPHBTWqSCaoA55Id/dYjutkeHwVBeiOxzaMjPiqH1rKajtOvunxyFXDSAYGLIfcAwD5rSfqTqxz9R/DYwbpuFWgIEabNCV+fHNouKHCVR83CDkXwUvA0EdD0OPDfa7d0RqQGond/NULBWsqbpbDrAOmflZRbpjuhQ8FJSh7qH8EK1DbjwrkCMSNphhoyML2yQvdATt+GSkZjVotROllDyNLMSAbItY2jiusAf2c061HApAftUHHAGvYHN1FNO0dxO+KgK/SvVY06cjaaFJYaI7kYUBEacAg6fzHigybH7elUE6Njy4KUaa7h33cPinXYtSMNq51QQ0Iwi5kh3SEnbouZR1qgh7vwTQVCLkFDQQ010wdqHBeRwrSyLoRupza3foVguOINMGYJX6rVPjkhWmDaaP4WTsJ3ad+iqJoA6H9MQzLimgdkMeClJ5AUf2jofiouEEraM3zRAB9093JB6se60YNePKikXWrDY01Ha2tNkGR3xxBA0GLTVb8Um95gWRMKbZq1MxS4QHKzMP4IGndSE5QAXBENE2MjFOduwZ5YGmmjCO7lzQdaWRDEowFIaqaX9gfFQ1FMSrckH25g7ifknbC01kmxEHXQzQSTtDYAFF9qD7vzqpLdAbggGDAcmkD7vtYiAGgJQCBfWio93QN24KMdd3ZH1oFOvmDrJEl6pICY+BhzFM/6o6/FBuxa5gf7lAdflD3QAWa1960+rEX080sH2TB14hEaK2z9Uh6HpbsyUYXr81x56g6o/1R1K6+R7sISKudl35oWOH6jal1N1fEPuDdCU4Ik1fiKg/V/pdzTeusD2tx3F3yBVXoh8mur45Rebbg81tP7wEMzh6Zrb/tVEic+taVI3T91L7zbWmtf5U6rkU9ysZ17LFdiu6WbsfvY7u9HcGwuhkvnF0X0lo3XmjRzkbsR2vtyGsSt4ZLbvp962dZfd7lBD6q/8r0057bRs2ccFZtnXLrt2sQqY8jTWJOhZI6U6m0H1L6e/G+npbNHht27x+4P8V4emvxyzwNcDz++FEqbCYnxQ3Qp9dF7IfLAT4J83d+KAf0hXIFPn9JeTT2CrAOnFlUdCgN+a2HIdBrFo7rPwuLMj0f8Aiuiswp4OtXA0UVudPpQur9Kno0In4+arwdTPFH2H8Mv2oLNHdDaqKXK2NrHmq41rIbtQT/4o1bI81eBITXTJih/xUXKmGDVVkfVAnu0M+KHm08TTCDGZBcT4pp2bbmhe8EWDzUG7PA3aEfJBJO/mHbifFBTZ45kZ3+SYm6ixpcU/d5LWer9ftQprptXeNssmkE16v+pMPorpfYhu7siRUhZogPR7pKfF0h3rLq2L24SB24wPfJWL039Kv81akHVHUuentjZqOf8AuDBUn1z9UJXWXWkfpfRg2tPgkLlGQqNUDuvap+M6jIfLGvFQMxr3WqHcFLQ4QHui6H+xQciBI70waPDxurBrAEHtFnigO6IbxzBPxXTgOmbvOqjJU3vSM6U8kQfdwY2izO2KT2rpu35pppgSob+fxoiagbthM6fvRZPe7Bu/l7mXFGQjaOGZuBQ0K60HcAYHcxWO6a+6F7UC3zUAp32o4Zo3SxB2Pceark982HWgLMLKwabVraMP6iAoGrZl4oZ10wfN35DUUY6+I3AsDQDRm+60HjZBGuxzaddfJN9u/IauXyU3qlZU3twSu3q1tCCCOj6d27W+edkG/V12g4WU2eLQNF4oCRpobtxOlVYFBo2gML3CyHkMGf6SLda7XC99zJC75x3cUTRqKwVqO5msm4YCjKXz80jHmSIQTro2qQId3MqCGCP1EgvYUA1qlzMSD+dEGC6DDSdju9xQb7QW5gn+zB1ozTcd0Cao4FK/QgRNaIZ4GDt0+7A33beayFNAP6Rn+8E7Q3Xb8AQdVQhpiSNoDWaChyCA7PgiJrtuHBQ1FQpASHaGkDTduIJqLIu7iFPFPNDzwQHsEDsVrDlyQXb1MxvhZEaaHAS4Lye0DXE0Aux7Bi0ajIcPYOzoI9otrzTMxp+R+kdEEc0BtSrF+kSI7UHXa3wcxS2n2mmqP5mkTZEeBAdmGdAbGwoND/eC1mLobR6df9TGl1pqOwGl6C86w1R1zK55KQ9SepY/XPW8jO7TLituraNF/wAh7oBmNR4LVDTXpzeR1eEgwoAuCQroz1x6ec669OwOPm7HYxoudOnL6brjWdA3P/kuien+vIbTRw3/AHQcxQaj9HfUQ9BaPTZwZslWnFbjDr+LqzXbzw/LlyB1ag6o6Dc1zWZGqaCG062RWZDG6rUfqOVPim07dqW3iQIt0ppGnTOg5kTXOitT7cHCsUe9rLc3Qf3tNO7rsOsoRtSLV7h06iuDYfW+vaDtbEt53b8Lq36X6mw9X9vV9MZkO1/WdyWWR9MY+qaX1bDalaNqbMtrlRo0Q7FNpoKBgvnx0f1VM6fKRI0vqCREj1xiM4itu+nf3udU6eNprqDTwkaePGQ6diNT7KfKdO9r2rtyNZzf3ABV/pL1/wDTvrxq5amEJ39iu2kSoGou3050JbXzup5bTZi26xtOgq/N6I0jVIcg3YV3bVEwNXHVzYY4/wBmSjphgLQAw7mWXBOWrbl31adm+kEzvJEjd08uLIYqvaX6zw9WihM2doC+ZqX++X1DF0h3T4eqO0Anx5rnyO/pAbQhLpE/YtmbpGF1rpr7QPhIoZfWnZnWUe9Qdv8AzXNLvVenRX6R5twRY9dRQdD83cF0btkdWgFwLC3ndRbuvUzN2vxNacn+obW/+rcPIFVuo/VrdhGIfq2q2AINsdedeNR2I8fuPzDjlRC/JbE9G/RktZY/zBrfutYuNx/JUj7rn3Wtb9U3WutOrZBwtPil3Ix3jxOq2j6+/eg6V9OYbujdOGy9NEdvaAK1JXwG+ufqnA9NulHdg+3li3ttx75VXI/pV1kWray7P1EPzsgiHP42VM1vqvV/UbqDutSkPS2iyEHfBCnqn4HqRnAzqP7VxbrhoDOKdfjiaiJlmhtcLqr+jvqhH1fS3YerHSQQ1G6vk3TWgdvz3BsKCqTXQ2rGFzQrTTkhqxBgp78NrzBI2iMKC1QFKAASgOgAHjkg5Ww07QTwT8qKcW9OCjmmO6kZKAe0xRr2gM0a0fcUYIM6oUI5sUO+Hkn3RFqQDon4oFzIoC0zcPJeOgQnHIOfkCav3RNHfyXtHQlHW51QOTRcdOxc6phrVCYwp5c0j8xIkZcBTsd0P64YDxQSUcgize4c5pbUjf1EzE/koho+/mgX2YKWd2GmgAOaBp1ozIyvmoyRc8CBSLtwJCzDpxBAPCj/AG83ToA4pLoha4p/uBlaaYFgdkLgA7QoEtHbMuCYdd+w4p/uxRTroR49ackBKP3WhHhWytkadyYD/DnbJCTIYD4YEj2o97/tSZDV4QW8UENHmBHuJJceVutcEiRFDuLo12EBUBrA/JApgqU8PkipBgQBY01Hh7Tp3TU0GAY/kg6xaIpjXuhRZHIY/tjz+tG9qQu0E0j8If3b3UNTcdo2HTI+CfCVd248FkNgiI7miIdAOlEHjTpOtGQ4LHXWHaNlka9kRbNVDCyAdilFfy+KDJDTRu1H+SZlO9uBuBxFPOhu3r8UhqP+XzkfuBAGcXuqGPPxWuPvBdXt9L9Jdhekh7HBbRCRHitPSDOgNiS4g9ZurZvWXVEi8i8JsqikipaDFN+Vb/1DnJb/AH45tdEVIAMNvKn7Vojpdq02OPxLmujmIv8A9KU3gCwrUcvx4TkjWZGB8v8AYrppYnDmaePmXILqv6prjvSnVEu2YVyW5vSrprR/Ubsp8R0O7HImUFc6v6h/ybr2mSovBxmrjX7uab9S/TQz0GP1fojV472LgBy+tXf1I9NI893fELy45bas/SHUenaW1H6U1EAaacxLd+pSOP48+zp2w+jyS2pRiJmHNdG+vf3YmIDR9QdHnutfqONM5XXMbrUjS5GxMPakf+0apNpEZ8g+DphllnVTejdVvx3dr7c/oPIVX2HyLEw5LO1Bp1d442cHVcft6mfbu/8A8fFTejerWt6G0DGk6hI3bf1TKq033XuhU0ZH1R9h25HxyFUl1D0v97brfpJ2mpMxJofOllsvpz78el6vrMcNVibQN8tpmq4vLrI5AZBdNBqg/r8EHQ/3zerdL9dpsSRoh7TLZCWeK5/03obUgI2u4Da8c0G7qUja9qRfJMSOodRBqOF6GShSb/6cnI/9WAHb5pU30Z1HaB8NQZp9DyrUqZNGn5jdtlcPFMyOrdRgMUA0d6sMX0gkO5SNTZAPK7yGaa0noPVAlP8A/kJDZYh+oKqjus6jN/XkGAF4JrYN3iV0cbT63+9V1v1lDDTYW1o+lCNRCJ7N1qShSpvcSjORI5XdOy9dA2OXBIau7SvlxQXDpCUGk7z5BcyEsD4qryHfzRmPkSk5jrseEABzqoujrrtxR3rIrsiHNCRHOkj966Z9OfUSP1BCjw3T/MNjW5rmZ09p1SvTnVBdPzAf+w/JDrrt33XcUBN7iHczpQfghfTzrDTusNI9o6OiNlLO8HQdO4KWqsOtd67ieZZJkIsiL8FNBHYYduKjZH5rzooCtp02szSXZQXAPiKIoHZAwXkhLtF7Af70Q9afAQoFL2TvusXfFNduDWInmlduZtUI0CIs1wxMjXrsgOyzDyxSmoox2qEh3XQj087EgYambXAFIx37sbpJuO+261VOsBusOhfCyBr8Us0f0oLv3do/tPgsJoAuDX/NPtAfa7R4IG2Lulu/0lndNciD+xZtbRBncPJOT6foBw+aIRMyQcoMOCad/Kte75caLP8AS7oBmCwIpTc74CrSaGQYcvJIn6kDUc2r/tTepTQ3WQXkphoOWdkAO7YMwR/amDX8U7ugYAAhmvN18nXREMKoPQaPtQP/AHJp10ZRAIfHJP8AftjDFouaFCVtO/8AYEHY2YO3RIT/AAuaAalfJJEd13FYtRsUyvcTRkJpulk1Fj1aSO6No6IHczaM/s8U060R0IviiGnR8kia7H32bf2IA2g90/2pqODRu0ILmj3fddwCih9Z1SF09psiU6dHWxtzVjXf3h+vP8n9JPMR2gF1yoid8lxtNaN39TB0i3FsL1Y63/zrrx1O8duw08VQH5DToGR/GqqJNFaC661qNA8SXRnTIR39NjtTJFLCuZYU0IR+x5LoXp6R3WgxzEP6YrSk9ac9dtB/AeqHRvdpxsVWujde6l6Id73p43jBvJwL1Vv9aY75ygcI75ChfRbqGO11C1FlR7xyLLBJOtv+nfq7H63aBiQFNQ3B3AP5K6+tnpyersR9WgH2khkRL8v5qsTfS/pTVtZ7iFIOPNISIdk6jZQTvXXVfpFK7HqMO90d4ttt4AIv7lCtLd6N+r5NO/hGrnfZxIHfJD+u3RHQfU0U58KQEfUOVABav6wKBM1JrXIbtGiLcEGjV+/yfF9TugTOHL2pbP8ARvUiV9T1zjI6c1KHM2hC7VsTWSoE+LfdawHzorx0voz81p3TpH5ScyRV7vGyHf1vVOlJnb6pHakR+IvAFrKtIUWO6DrR2w/gnY/tXJ07gXFX938BntdxIhSAD/8AZBQ3+UmNWavAd2mh4g6dVAq+6Qu0FFvyi2q/JJldOavFphdofME07I2nQAwz/YgP0gCF0Bd4F81Y/wAIiz5VDOu2qk1KNoAN087cAUq7Mj9kBt37iuSA53TQOVtMGZh5GhpvTUXdzd8vghfxdrYAwOhoXV+o+4mU+lBI6p0vDitA6Es3THw8VAzZsdpqg4GmnZRZje4KO/1GAoEZG7e5mClNLim+BviH6aAYY7p3twDNW92OfT+jAxTNwckFcdkOk0ZF44pqGRgxl8lOappwR9J7gjq6WSq7Tvy+SAiaF2rIdoRkNZJ2100SC4enPVB9OaoAC7tA4W3gupWHYzujRCE7uyBXF+0/tAXxyFbi9HevmoBBFmHu1xG52R3z1uQJUd13adClcaUQ8+K0MW7CkaQpBb4+Q2UFND817R4LmWhECYAws8zFFtGANbotUTMejAWdS3dh2HlcFmMdCLKau077qAs7HofNY0bUJqgcy+acj53uga7g35AASdlNButCSat296gneyEmgfPmgafa7eVikuv9rx8ks5Vmsf71HtTBN2juaAtgvdCoBkskXLUmgI6CSZaa9q5GF/FOW71qxYGPmgLkRxaa+bXkot0ym5McBS5DuAA7/YiGmmgQQ1xAKfLkaFjhK2ndr5KYmhDqf+HPxQLAhHapwtkrTwhjTgNpo5HOyW7FF2f9CKzdY2g/dmh5so4UUDHN0kcASnRYlVFZHkGDtqcsUuOZ9vZ0AuXFOtXOPUqIk/tRbAZoOUIuyqMfFBSL7uRoyKfa5kg61Ab8kY1H7fNNSjvQwCmSIqANc7qGp1gjkNGfABT8IwkO5JFA7UwA6WyQehunHddbML1QSU+OJj/2wSBATIAALnVPzJANQu8d9oRGxZrRHqN94fS+j7hAkdxL40TI2/1H1Gx0zpzz8rCo+a5U9UPVI9c7gYt6PY801M9VdR6yhSH557QEPC61bImh3RkIXAuIfBaSBwDaduWZuDZRkrAnRVlhtBKdsQfSgNUhiDpiAfVdaShCQ2jYIBEL2XQ3RECUfTW/niufYTpMO3PxW3+gOoZEzSDig7QCJTSQPqJpu/pt+ZrVXQepBF6jBgwoZFW63J1HCcdhuhe+NlovUg7CecgT2jbK2CmR0Pr2jap0kELVmLyIhCLhAHircXqDpfqhpcTQ9UAMnK0PkChvu69Wn6pQv8t6jmHi68eQ0TPrJ6Laj6fapHm6aeDbgl7JqvR76l/dn1zoqAOt6C0eoaO2Nn48cOYqm+mXVWnQNeCrv4ZLHlEdPJbX6A+9bI0TTg0nqAAdiVq5vZYofrz7uul+r5h1B0NLBrUHG7bUcxFTkQ3qho2idfkE+GYQtVZyFm+TpAtQ6vMkTwCFqzvbyGcfeBS0D0x9Qeg9WkF1HHeBpkbC7e1k/q03Rur9NDdPa1BscjMMjJdEBo3Xh9Lu9vqUf8Q0/wCjFWqHP6U6oaNxprsg5Dc/JVbXuktS0TTryoO7CIcXb2VJ9+PfY9oOVEG6B1SBo0epn3sf4AqRr2qaHPm2i6f25+Rmapf+YZR4DmjO/ju88Hf2IJ93QdONrvAkX+gFEPtDC/MU9pAOzTjtVaLBD90661QzuHwQLdYDN9o8OVFFk73T9+GSIB0+AodosTGgBXK4ICnzEOOaH7gIrVgzMkmH+YdPzUzpbH5jJrd+hBKdKxQhU1KRhXKiXqXVA69qWAYWWas7IdhbfabTXFFdP9JdrAOaX6XIUER1eHsM1LCvBV+lnf4p3qiUc2VgeDZVwQ7RGdAEf5oHeCa2jTu0G7S69B0gdoIIENXN3mjtNkFp0zfDxyQbWJ8Eq2wg6K9PvUmLK03t5WB2rczVykNQ8HWneS5Q07VzgO3D5cFv/obWWtb0kCfOhiPBS1XhjTTmZtZoSYJhcDaQ0PV347oCJ0rx+tBBqn5x1192+SgZMaE3Q8MkU7+rX+9NNSA1ICMPFZu7otDwNA66NaAOaTY6g0Ip/wD0ud95BDKJ2aZCFLeCBbrTDXM6IWa7HjhgFzUo7pYOtX5Go3aEXaGFf2IAez+24PmeH71JvtNzItWOf70w7HPawzZTunbANU+wM0GMCAYGeaYfadddwkJE/cjnf7AuaU6+EVoM+Xgg9MAix9xw7GmXR7wriFMUR/qqe0CamGUMaD5LSQP2/a3LdpYaoHtXSa3yzBHyB344WQVnTYMBC4LiAErfddxCgI19p1p2g/FeOuntU+0KfWCxrdflfRXmiTXZFaxIh/aNqo80Vi01U000ABlzQdaR2qtZpMUCfm18EdUjYAyDCyrXVfqNpPR8K5SA7j4XRSZmEcVoiPDLzVa6j9SdD6K02Qbsjdd2/A1pDrf19ma3CdYin24W+a01revHqjp9w73AEPgaC3dc/eC1fqV12PDPa0/iR8Vqp20iaD5+7YrZ5JuQW0Bth/py5M/NTejaaUogp7QK5Fg7MfwbfvTH5ql7REYV4Kx6y+bDQMc8slXJFgdw4Lgm9Ld7V3JJ1mRu/peSzTY5yM6LyYQ7tR8eStkh2o93cwV16IlAxcBOircV8AkZ8PmkxSOVqJx2He3aEbOOhiQippbb4NFIjmJHew8LrRnXMUYeokBcCWxtOhaW/FjtBHlnIeKrboWG3yISt/8Ad1VOtYbrsMxdDddiuE2R/IfEklSM6Ijm1I7jTpr0SaOI0OorYsPqjrqLF2tUMNQieJ5OEtPabqn4W6BAFwEcrmtuaHrnUGpaI07DkBHAuTPLFU5lWJ82Lq0+Q0eH/uAGJAkdOa9rfRuqd1pWpyAAeIG8VUwU+VF17UyfhdwbnIDxFEgcXV4QSGonZAJVcMzxsoTxt+H96jVzhdrrcePIaIalRmxKJ1vpnor1Di95DORC1N7IWb7Y2/atRFYtU7WNICgja6TC1d2PqlXY57rLlRdA8R5I6tbWo9TenLpszQDU9M48NwgFQurMaTrzpzNLu1IL9Rp46qcY9QXxinFoDu5y3TqIqJHSw1FqRPh0iSGSESAMh/8AvE0FPlRzadMXQp+xNR/dxMKApmb1CMWRsTYncfXxFRsiK7qLtYp51tshkKBoQbNNPiA4iiHTGLkcex8RBLjgT7o7seluNEEcLQiYDwtxT0WL3DuwOdlKa9pB0iGw1ytYA+ST09K7W5kFzEbYI7z8g3dGlaM6Bk17RcsEdo0+RA1IXxADD6wVmj9eNajHAH9M3Q8gM6qGn62w0680Wn9vjYdo7CaOL5N14Oo+nDAI7ISGxIr0WvtN1mV2DunOn415qw9KicPp+RMfj+057bZn5j9qo+stPw9UAnY5tNFk3fkYoBu37d0w5m4VkipxQC4UD9iXImE06BlzFWJ/S5s3QY+o9p+XeKomCCEYAZBWJY/FMTs0mqi0NBPMRtRFQNRPazauH9yAMYpBySHQE8hO/wCxT08aBw8VERWrQsvkSBoMHQVj6P6mPSdUaG+FhUCcf2iNBtARO3HmK7lTqzRpUfWWmjA86rO1AXzEwWl+gerZEN0Avx+tbha1EZ8W7R7rpeALEDyJXYFtNYWREJ8Day5oKZpxyGrn7X70xCuw6AkF/rRcje6fJ2ngnGqtOmRLJW2DXwNNMe0eYX+hAW0bpHgeCFm9wGOBpl2Q6DuIbSIEnaARnggdBooTQDe4EswiuhtZp2bMY2Gmh52QptAxNZIXUElDtPds7wEUEEBjUbnfilhKKO6Yl5eaFGOTAnU0BwDtRwMEww6Mp33UL3+1HpzTscQ3QsdTLJaSCpTTfZ4qtNabu5dxy+tWWUQNYid/IlAyGPzAEGYEuIBuxSddoB3r9alIWNALxSIbQRXf8SQ++bsj4ZIk7KhHIm/QvWnRKUDSVNldm0Bl5Ifdw3RC6DbHqT94WO7ePpJ0/Yuf+peppmvH+YO/71Xb7ru6J3/eaYlP2zuqHrrto5h9SDajmjITXcNGluxSaBBE7AvyAaL2reatGlw+1YxkXURHitP4malgfYixaBwQQ2pGfdYndYAWpYOSx2HeRcDv9ClI+lnMFoncEBDTBx6EOAVTHtOxzMgzspSVoxC0AAd8fmh2tGJqABl8isjnFedaD4L2A0LWpOtOntd03UXj4gXxR0ogwr4o+OQTQBomQdD4GjqX06HqMB2IZHEM47RNts5DYa1tb5LNU0E4+iSyM9114iccMONviKVo2hxZE0DFnaMeJ5FT/wDtTk3Tdpo2L3CqlTnqQ0J6p24hSpcOK230frx9LwgKVH9oi88lSNcgdlrJ2CjVluToP0b1vqXotrWdNOPIasXtGdiVLAdOP6T1NrmqukAMx3BxutoennoJF1npc4sowjuvOE/tGYlcajl/2+q60X1R6Vao0+6/9sedEkfsIRUC1qnWXTLodtNduI15kiG9te+7xP0bqG2m6eE1om6iAPCNS45fFa2lejfUvTh6m/NhcSGpgdhPlxVc/wCqHWjQZSPd8rmSko/q1rxQ6TDB0/rRapdRwpUB1p9/T6NCOQBxsgNGd1N2Y61Due4Q1aDir/8A9Wj1FoI8iPHp+xWPRvUHp+ETr5Rw3a+3QB5Inqmab6aa3KdjzJ8K8cis5fiI4p7S5EDSeq3YUeOEjcGon5AVRx/5q4u+oM3V+nOoDa2gkbY1CiofRejSt09UIwu2Vi3Vam4D9I2tW0bdJplrUByFo8bD8bfJav6m9Ppmja5ICY0en9wVWLmJZKbH1zmNaiZSgoAjUQAFF9QeoIdZXtfuGf0zU8ZGIWgz4U3TxkRDdiNuWIz+OKMD05lOzNTkQGrwdgiGlc8R/wD9qX1n1ajv9KNacEf8w22IkdPJRXR/q1+A6XIjnmbgkPCy4NVd/IapCdiU2yqV8bqckNMSJTRnHCO1sfpBkgtemHKdlzyoDT2QhSpKCamg/KaAGpB4+CLj1d9Z6yIul4+kw2r1cEsFXtbnyJvbyJQUajjUjBZoOkT9XmmwEd4MfMFaNN6X/BtWjl1GBnp9vcCOGSHWvJmotP4kFAriYAtr+lWuG7ChdPSo9wcfEW71Gg/auw+g/u++lvVujQtTgAbvtjaPcSIC/ajeo/uzdLid9JaMNQbyE74q1OIPWz07LoHryawOEKY5WMYBiqLDPakABxwdqVSMD5rsn1f6Nd6r6Ve0bUWv/IaWNWHQDI1xltdhIkMNHR2O5tlvHyUM/Pyssx8JAYgAY1UdprRuxaGBhUlIQKSmkQEMBGqOItoQ4KLdHYkGp9iEDR5eSE1uKLWYr1fyI+LKOBkKv3SXWRRzATPktcPmZ0+CSMh1o7D4rCh1AxqkeRCjmTtzIuCKKAch1qjQAueOn+sJGnOx3XSu0Li3n0z1bF6qdaMXaH++q865SUpp/TZQFIaAwqkFFdkH3ANUaR8hpp10xdO/80O0W0Jg0f8AeimYSGswzQbr4P8AtACyLAN3z/vQf4WcOQbpO/3oPH9NdN0CEzQshp4JgZ8VKaaBZ2PxUXKM90yHxUBM2UeAkaKi9wUh0idv7aFhSAkH7oZqRBr3cP2ogrv2mo4AbWfzST1LdO4eOKS/CN3FBNaa7FuP1LeUpBr7czfMOWKalRTEwMP9icdB8IbQfFBuuutUMTuuB12Ac39I6GlhF7XE8zSmJQcxOhpLsrupVb5igalNEccN8MEqEYOuhhhVIdJ+U7R3gsjxTaEyuFEGtI4flwaEKAmOwH3bGiLg1Sp+S8ddA72VBpohijgd0t3VN1qhIN3b/wAMUy6QA7RBKQNN3Y5u/Fe6k+ANUBS2gxTkNAHgSF1TThhvnZEAIEW7uKsYRbk0BH/BQ2m4O4qwx/n5o2kKwJCJmQcSqKf1HVGo8ejQX+hEQhKRcSDkSEm6a0MwyMz4opE0LauIIzS/0ri1Q/mmCj/mKXwVg01qKDRhfOvwRPAMeQ7ugAHQrZGrPDhOtUN2Ry5XVYhjsTDtz8VbYZ/kqGeZDipOKV6sdKn+DHMi3M7ZUWzfuUerB6JNd6e1HAK2bB0+BEgdX0H8R0vY7jkNqfNaMnypXp91k1qIGbQCQ2MEU+omqMQtco3qgBIjlxwqtYdb/dz0nWZQHpJhBt4clLeifWUP1E9Po+qDI3XRbsWCvw+66FTpUUHMnV/3UNRPKHIudeYAtPdQ/d46t0u4FokuRt/1gDFfRCBILdpe6yeDrrTpO5h8DXaMvlTrfRus6QHu6ZIj/K6r8hoYVCfPaMcl9W2OldE1l2k3R48j94JWpegXQk+ncdPwQAvOimfU8fKnRut2tL1loyO8eQXvh8ltPUtWhStJvo0fAhsQAdl2v1X91X0n03pzVtUmhHhAyNm6Mr5165qQaJ1XqAaDI7jT23yEQPHFadOGpDEjUppkEcwtj+xXWP0VC6S6XDV5sgHZBN2FryBRGl9TRxjme1d0safUozXo/UeuDHAGjdiOeCpCKB/upTtA3d4rYeCAm1gP9uZ7MhzEQNbQ9I/TkmOtITU0Dd3vcJo8l25qXoT0RPlRJR6PE7gREuCzpcy5C9Efuzz+v9qVqx/+MHLMMV1FoP3WvTzp8rFp7Mh2vO62dC0GPpMII+nD28fyZZCqcOhuhUOKzU1TN+77prWomenGzp4ENcwstPesXo31NoLRzIUd7W2uQ7ILryQHAy4JLp90QCeURvw+SqLHy86U+8F1h6QdaA79vcQojZVcgn5L6H+inrh0163aM09pZhE1OuUe9iIlWfUb0C6N6/kGciE1EdIf1WQysuete+6n156W641r3pzLkSAjuC+40B7eIrb80Ozer+gD1JqQ+7B2pojkBr5sev8A0GfSHWj0ra7eI8RE5fyJd8eh33kw632tD6v/APGdSx8SZpjIL6iQH3qPu/seofR8jVIofojYjBTKal85dNnm07gHjirLHlA+wdwz8TVNaivxdUkQyPNnHNWbSJoGDQOqkJhrQe/YuDtDFRUqAe1tP81YGHdo/aO6j57RO5uYfwVioSA7V1oCzQ4bsjdClBUpPo+1QP8AegWrRWjAvJRQChA5tG0Z0qpbRtZm6M1eKdDH4KLF0RdOwI+G7wp5KBu/pf1Eh65pAR3QpqHEjM1bGoBbVhzCq540h8IsozDAxW0OjfUsSj9tKP6VK+rm00bWd/8AekOgHanunnbFGuzI8qFdowPFRcjVu1doce9h+CHQ4GLQYS7mWKYvR3E8CTMOU3N/9OAZI938u6BC0oyoK67HinfzTrU1g2gO9E3IPunb9vgOKFaji+7UQBMoTveg+wDjR5+SDhT8j3wMztimHXTaaNppqgCn2Km19asO9we0ZOBgksbGBcLeCVKDaABLgRIN1rakY8ESdkQgddAxOiadaCK7fmaadE3XQqaMJoTChnc0GPlv53StqQ61QToshQj3blwTs+UQ4Nc0atVnoO1QzO+XzXjvbhcAD/eiI8wjaC3yQbrvumqZBRaN10Bp4oJ0LSLfUpmPMOP/ALVDUvKyzyQXDSXTYaaqfLika86Uo6lzRmluxwaj28RUM6Ru6kdcwR3mhcKh0AOamIsMzyvmoeGBA7lgrBojoytSat/px5GpaZG6XHdB0zcMKJyRAadvILgj6RwdPaUJMddahhHpmTiBEfTt38wNO3+CIkRw5NYfvStNgGxFO/imJR3mtMcMUQFfi4tOl8lKTBOPHaM0p3aaitAOZJIapvtbJBxRI+LIJoQkE9cBxEPJUb1QgfjhnQAoQ4mrLo0gDmmEoLgh9ZdYj3aIM/FF+Nofch65jsR5fST+EhurefEl1pnFOgUMBxXzb6K15z05660zWwM2o+5Z9fRbpSeGr9Lx9XYPdGQIkX81CkjFaue+f+wEVZg2gAT5fWhWmiaauXAkhioSArn8UB9GI7oBnf6FPx9gaZ3t9ag9LdN2edwOg2UppscnXwKmBFVNrcw/ft9SJmjdOQunIR0d1ASHBcPad04bQgJAZuuDZz9y6M++V1QDHrPC06Q1cI75DzWvtB1tp/VGdoKZVWkhr029G5+uTzlOe00yO4QLY+s+oMPo+H2bcQDBkakeyJK0dS9TN9JaIDTEjaMm8lrbpKFI9UOowhhEOXCccrJMOIrP36UjLa/3aekD17qA+pZgWDLb/aul4ok66ZHwEUD0L09A6I0ZqLAj9vVupfWiI8gz3VPtLSEd8DMC/wBqixhG666ZfLwRjTu0xfzSdJubp3wBPAPACzRidzqmnXe3dDDAlKOtE0dg4IN129LBxXABPdK9TDlxoCVpE/tTNo83fL41S9033bkHFCOzDalGdPGqvYa1n000vreR+l2Wof8A6iOG3l+5RcX1JH00dd6U6yB53SnhIRkNBj8AsSuugzyaavT9TkHxTXWvS+idc6Wel6zH3YTmRH9SmaHzb+8j6fad0N6hyNR0uRvafMrtm0dsiVA04/daHzc4mu9/UT7q+g6v0RqDEUNo4bZSWHjO1iXBFJGnOy9NfavqEPFeiaZe+SuvT9N2h5qY1QRdYpRVLRDM2AMw7c/gatzQ/nQAjwqKdQpD8L7bUpQB5KtzI/u4ngtjazpFpUih4Km6vpBAJiK4IQ5DZjUQzH6E/Cmdvx5qJdaOHI2iRAf4tUVyLBHDzLmk7v10rlglwHQfaqvO12pBmXBaYFo6c6ykacTQmdwW1YvXMDW5sRhql9vK4Ln12UwDoZrBnyIWox5DDvEUwOhZrW67sAABXLAEz2rEW5nc9vlmteab6pyov+qC+NVY9B9S4cpqQEiJS3mZrGpX1Y7i/HMBwBDx9NaaduJ4fvTzDrEqhgdGq2ooiFNEppgJ3BQgRIdHfMAwBz5oeFWPKoedssFKOsQ5QY/rDxURH1Ht3cgzEqoHdXkH3ABmkxzHd9/MPgCd1EXZTTTrXyUc60YHcXvd8gQTMyORtAcfD96C7g8/OqH/ABI9qjoJvv6tYNIJaBMfdauR0/el2MRuR4KKdkFKYoOCdOUAw6Gi+qrgLWIeSYdaH3TXm7XhmH1poP1bEqQSMVp0bXpVRrsU2pWOakHZB7tx8RQgBuys8DIkEo0bpNbYh/NLaPtXQv5IgQkNNUEMC5HRCd0cV3bpYP2IuEg6dnQBryU7pEJ2E7Qg5cTUFpsrddVn013flUfwUqGOkEV1rBSEdoJ7tyClRxQE+AfdA2xn+9GSNNCE0Fjo6X1oA5Qlu0HyQGraabr4OhcKjVW/SIQO0sN1kqLD90HQp+xDKsadFbkNXP8AvRk/RhazBGNRQNoxIKAhpobUU2hzNE8Vv3XZGw0Fjta6K1aOcp/fMPH4KQj6c6YhUKGWSfgRQhSD38zIUQ1d1voz8qPZvC3FdUfcj9Tn9c0SRomonft3Nsbn8VpnWdGdmxzIQpUcVSvTbq2Z6ReoMQwP2nnMqfWShT6VbpbRh8uKzTob/ClzbRGnSI/U2kRNSwoTYlh+1GaaY9wB0wUNgb/eQ5AYclbNLldm7HD7QzsJL0Wor5rybHIHbCuWPnp9/Bp2L6xR5XZX3nyK9FUPRvoWVrmuA+6FGh9yn7V9A/UH000v1EgNd40DstkSrcFzy6/F6LdnA01tGzuN8FU+jUXq06fqD19E0jSAoA7bZbS639G/SXSfTTppoR92a8PvmYLQX3ZOlw17q2Xq5jfIqmf7l1xKOjuIYJQalGW1h8kG1FfALI9gABo+Z2JMOyqYrgwWsDsvJAeAHRJ7g3eKQ7YotPqXIDu7sMZndAOumHHgSdmu0hsj52SHQDaXR40W01+5MutUC5BfJLinVGOtflb/AFI7AqA7sMG4OdvBYTpNCdQCRuFwPwWQmvy9ku27ijjxqKDoG1IMwaIVyB97z0MDp+/UehR6b1nHzaCq7GuAO2d8sVAdeaD/AJr6Sm6btAdm6jgr05b5caW7elnTM/L6CV6jyI5wgdud/wBiqOt6X/lnq/VYD/tVkuCN1I6NMr7CtgsMqQBQu4E7mSrmpRSwP5CrLHik/CO/9MULNd7pjY+xUNa9TaXUgdEPJBNUfOqtWrFtNduaq8JoWptPirkOtOlCdUl3m6OSY1T9KwoKBK8CVgx3Te4z+KEdPaHL/epZ2pxceaAdzaq4gZ7z7YvbmfuhbzVodf8AxLS7xY4CdfBVd2gNKc6Q1SPAdIXTwLwuu5EtoPWTsB0I8n4q96RrMWU1+XaA3S5LXGvaGLrvcQ+HIkH09rkjTdXB0f6azyN3RbxRADj0MkLS0g2zD6kjRteDqbNw6V40StoQm7d77ingGjz6SDaI8ByTnasSPdadzLwWStLA6fSWWabBqk1rbP2lwI7Ui5hdFNQKcgoCybKFiYlzJ7rsWgApA8hq36WCYwmlteax3uHY7TQp/wD/AC11mn6tUFLYHt2Mk460BR926yEXdfl/70K7FOO6YEeAqhkp3ahW+pN6W0GqajQcDQkqf3uA4VxRHSgH+M2HBBbdXjvwAqOdVBlKo1cw8lP6s12+pARumbTmRB8V4/poay61FYDAsiNSuQbUcWplmuFVPNFZ1ozCiW708ECV+rfHzT7DQTHdgEUmWnaNA+HiKAflBPlZHRSVdrTXY4KHDSHd0AEPK10E406bQfl8wH4KZahHKa91nOtlCQGDi3BrMyR+mvyszM+OKjSyWgOPKobSZlGMp0wBpFNSvddtmdfNZpbROuuuuBSv0JpAV8H4pA/SgCNUBIhd/SUKN1KaepGbX6UceRqLdd2Gtho90BJWyPyt91igYB5LXXWvTQsfmr3etuCa2A1N92heSG6j05qVC+R/CihTef3N/Vh/rLpw9CnnSRFEiG66RhAO6YmHFfNP0q6rf9PvUlp1g+3jyHBbcAMRX0s6cNrUtBDURkX7gbN/WjWE7FYj1sPMUNIdOVcR4N5I7S457XuNfUomRKrSuFiqsaVkxH/1rUgv0vJcv/fD0P8Aylpv4jpwXKU4NqfUS6ndEACg52WtPVrpX/OrEeObW6DZDgf0EkOKh91roU+mejwflBQnrFmHzW2n3TdMwHxTkfTih6XEaYDZBsR4J5oQYK5+SsI7XaELGg5QiKcdlATtGjuhpse3E0DkN0N0EVtX3VHNNE1xUuJgDVS8hQRDrG7/ABUW67Z0x8FLutW7ip+KiAa2vO6CRitXaRVvyFfigNLO10eDV2jJHYMQpVGqEs39rIUB3BA7VEfqtI4f7+7tXUa06YNGYqKj0B3ML/XRFOv5UazBHcOLfvpemkXp6U1r0MPdcGzlFz7pGogbTUgTztUl9CvX3oWL1l0q6B5mI44LgJ/QT0HUSjutAFXFvLH1aoE3faOvksdf7XNN6MLFMOaOmMATGIXNdQqeotd+7clV58MmnXTFXufC2seH7FCbQEchiRh8TorERpv52Kd1HSGu1zHgRVUvDhhFdMTOjXzSJsVqVHAGDvXLgrAcN1OSvzR0HBR7QHCduf8AsUxQTa3w5/BBDdvtHVw0ioAXPNFPifdbiYmNDe4qhY9B1S0V2ORoWRA7BozvyUJpzpG6AN4ZZGrVMijK03HmKkBaHrL+knHMXf3Lb/SWsxdRh3M/dWiiEjdqWG39CsPTWvdg7YsK+HyUUNzTXQOG1XnaqCCKDTpmRcUBoM38Zi74+OQgjQPfuBhy5KAvdB0wIAuiZrT4x+FAQbR0GgjT60l2Q6TTtnTxHFAiLKdB2nNKlO7EjuCzBJ0mQIQzN3M0G7IJ8Ha55cFIq7UwN32kh0H3XblwS5WjHF4AmhlVxLM/grkR4QPz/wD2/wCakumYBfih2/5rHWhlEDrR0riQKR6ZH/ymYYfNUJc4cc+7fN27rPEDNEaNMfivgY0yJOfgkcZssr3AvrTEWP3Wo02dqts1kpY5UgidDMDMsVOaNFjtbtv1R5KuaNpzG6br58RxVq0uRHdhGQnmQ5IGPw65Om0eVvmpPTmqNXPn5XSYEDspoPkftEl6i600J7h0Dx+tBMabsbVypdBz2ihAZjQ7IIJUc9ICp51TG+YAAPh+1Qs/H0vdduWFkl0TgYeCfkNSChAdNoLKOnzxYayO6BM2PH2rcPJeD2rTFRDP60M0+E33SDiSJ1R8O3Daa2jFWyex9LAM3eCCm6iMW9AuH1hZZInmccBvf6EwMA34vPayQa9630F2e0E2MG1tlYaYrrr7mXqmPVvTR6DPe/N6eItt3PmS5zmNGLrsV932qqL9L+pf+mnqS1MakdvE3Ms8TUUuX1AdNyLCO3O2KjQaFo6uh9QprQeqA6y6chaiwe7YR4IjUWvdD5isbao87hKyUXPd7d35qelSLjYmqB81E9l3BWLgkBppo9oLGmJr5i7VSYmG0AAF6khZWLvwViJDzM8EhqVZ2qdmmZSP4r3RoYC6ZHggJaLdTt+dlkMPzR1QzpXB0COhoB786oBpoyOpI1jwzvklSA2nbkgXp0Wt066FY68hO+0ZjmhY8gz3RdCoIA3a7qfYzUdIdIH6qS07DngaB+OYA1R3mlNNdvn4L10gYOw+6kbpSvCn0IFdnH1kDAg8SXzv+8noL/TXqNIa/SaKq+g7sg4DoOCG0uYfvldChqjUTV2DwJwRIwWs0inOfTzoDtfUrG7KFpq31KkQ/wAg60Anuh81ZtOLvGnr4NW5q0H5RhNfsq1NlUmGJBh+xWioMXz5Cq9MjmV/P4q0onqPTSCGBj5D4KAhaoMJ3Ypn5XVu7wYrrQP5h8F51LpOjuv9wxRoyHhdBXZj8eVxQjUxtp2opiZApcwO6jXSNrIzoaCckNXat/JBR8+SbiyC2skS1YQuIXBaSPYZgGH1Kd0t3dwJVwj92w4KQ0aQZOpQnmoAE7kCjZ8JvdoKPdlG00oWVK35TSwElo0iZo0yl6R/3rbGjTWHdNN8c8VruYYO6RU2jDHmi+g9ZtCOKOfxQX7vQPTXTEM7KOizN1qhD5fBOb+00DFMySe6CPI4HxQKdlNH7AphgO1kLGHY5SLmdD+CTv0lZ4B81I//2Q==" style="box-sizing: border-box; border: 0px; margin: 0px auto; max-width: 100%; display: block; padding: 10px 0px;"></p><p style="box-sizing: border-box; font-size: 0.85em; line-height: 28px; text-align: justify; display: contents; margin: 8px 0px;"></p></div><div><span class="startmessage" style="box-sizing: border-box; color: rgb(181, 0, 0); display: contents;"><br></span></div></div></div></div> text/html 2018-07-02T16:47:28+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی جزییات احکام کارگزینی جدید فرهنگیان http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/539 <header style="box-sizing: border-box; margin: 18px 0px 0px; font-family: vazir; font-size: 14px; background-color: rgb(242, 242, 241);"><h1 itemprop="name" class="title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px;"><a href="https://www.econapress.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-21/13392-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86" target="_blank" title="جزییات احکام کارگزینی جدید فرهنگیان" itemprop="url" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; text-decoration-line: none; outline: none; background-color: transparent; font-size: 22px; font-family: vazir-bold; color: rgb(0, 0, 0);">جزییات احکام کارگزینی جدید فرهنگیان</a></h1><div class="time-lead" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin: 16px auto 8px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div class="date" style="box-sizing: border-box; width: 70.5156px; float: right; text-align: center; line-height: 17px; padding: 14.5px 4px; background-color: rgb(190, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-size: 12px;"><time class="news-time" datetime="2018-07-02T08:39:59Z" itemprop="datepublished" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 38px; margin: 0px auto;">۱۱ تیر ۹۷</time></div><p class="lead" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; width: 471.938px; float: right; padding: 4px 8px 8px; font-size: 13px; font-family: vazir-bold; color: rgb(190, 0, 0); line-height: 23px;">جزییات جدید صادر شدن احکام کارگزینی فرهنگیان اطلاع می رساند پس از ابلاغ نگارش احکام پرسنلی به ادارات کل صدور احکام از امروز دوشنبه۹۷/۰۴/۱۱ آغاز شد.تغییرات کلی حکم به شرح زیر می باشد: در این نگارش میانگین افزایش، حدود ۱۰درصد بوده و میزان افزایش مابین ۱۵۰تا۴۵۰ هزار تومان متغییر می‌باشد.ضمناً بند سختی‌کار برای کارکنان […]</p></div></header><div class="adv" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto 8px; text-align: center; font-family: vazir; font-size: 14px; background-color: rgb(242, 242, 241);"></div><div class="article-body" style="box-sizing: border-box; font-family: vazir; font-size: 14px; background-color: rgb(242, 242, 241);"><div class="primary-files" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 18px;"><a class="contain-img" itemprop="url" href="https://www.econapress.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-21/13392-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86" title="جزییات احکام کارگزینی جدید فرهنگیان" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; text-decoration-line: none; outline: none; background-color: transparent;"><img class="responsive-img" src="https://static1.econapress.com/thumbnail/JNL9C1kMoICP/pCkgVblFutZrJFFvWGZdvDIkhJO-SWc3aZ_oblliiSo8ZKOPLAMeIVSwlChiJ6cxBxiCUDkeJiiIBBMMQtvfhOGjVboRCSgvZjv9sSSuwwDnRJYbpRDA2w,,/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85.jpg" alt="جزییات احکام کارگزینی جدید فرهنگیان" itemprop="contentUrl representativeOfPage" style="box-sizing: border-box; border: 0px; width: 542.469px; height: auto; display: block;"></a></div><div class="echo-content" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 0px 8px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.08) 0px 2px 3px 0px;"><span id="start-message-thm" style="box-sizing: border-box; padding-top: 8px; float: right;">به گزارش&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;"><a href="http://www.econapress.com/" data-start="true" class="start-message" title="پایگاه خبری اکونا پرس" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; text-decoration-line: none; outline: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 131, 112);">اکونا پرس</a></strong>،</span><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-size: 13px; line-height: 24px; padding: 8px 0px;">جزییات جدید صادر شدن احکام کارگزینی فرهنگیان اطلاع می رساند پس از ابلاغ نگارش احکام پرسنلی به ادارات کل صدور احکام از امروز دوشنبه۹۷/۰۴/۱۱ آغاز شد.تغییرات کلی حکم به شرح زیر می باشد: در این نگارش میانگین افزایش، حدود ۱۰درصد بوده و میزان افزایش مابین ۱۵۰تا۴۵۰ هزار تومان متغییر می‌باشد.ضمناً بند سختی‌کار برای کارکنان اداری و مدیران‌مدارس حذف و برای معلمان ۵۰درصد کاهش دارد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-size: 13px; line-height: 24px; padding: 8px 0px;">منبع</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-size: 13px; line-height: 24px; padding: 8px 0px;">امور&nbsp; اداری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-size: 13px; line-height: 24px; padding: 8px 0px;">https://apahkam.ir/</p></div></div> text/html 2018-06-24T12:23:03+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی برنامه آزمونهای ضمن خدمت فرهنگیان در این هفته http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/538 <h1 class="index-single-title-main" style="font-family: BBCNassim; margin: 0px auto; padding: 9px 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: normal; width: 536.234px; font-size: 20px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">برنامه آزمونهای ضمن خدمت فرهنگیان در این هفته</h1><div class="index-single-excerpt" style="font-family: IRANSansWeb_Light; margin: 15px auto; padding: 10px 7px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); outline: 0px; width: 530.594px; color: rgb(51, 51, 51); background: rgb(246, 246, 246); line-height: 20px; text-align: justify;"><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;"></p><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;">♻️برنامه آزمونهای #ضمن_خدمت دوره ضمن خدمت تربیت_در_پرتو_عبادت آزمون چهارم چهارشنبه ۶ تیر ساعت ۹ الی ۲۲ *********** دوره ضمن خدمت #بهداشت_روان آزمون میان دوره اول (#فعال) آزمون میان دوره دوم&nbsp; (#فعال) آزمون&nbsp; پایانی&nbsp;&nbsp; (#فعال) آزمون جبرانی یکشنبه و دوشنبه ۳ و ۴ تیر برای آزمون مرحله اول و دوم ویژه همکارانی که آزمون نداده اند […]</p><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;"></p></div><div class="index-single-img" style="font-family: IRANSans; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify;"><img src="https://apahkam.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7/" alt="برنامه آزمونهای ضمن خدمت فرهنگیان در این هفته" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; height: auto;"></div><div class="index-single-content" style="font-family: IRANSans; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; float: right; width: 564.469px; font-size: 12px; text-align: justify;"><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;">♻️برنامه آزمونهای #ضمن_خدمت</p><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;">دوره ضمن خدمت<br style="font-family: IRANSans;">تربیت_در_پرتو_عبادت<br style="font-family: IRANSans;">آزمون چهارم<br style="font-family: IRANSans;">چهارشنبه ۶ تیر<br style="font-family: IRANSans;">ساعت ۹ الی ۲۲</p><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;">***********<br style="font-family: IRANSans;">دوره ضمن خدمت #بهداشت_روان<br style="font-family: IRANSans;">آزمون میان دوره اول (#فعال)<br style="font-family: IRANSans;">آزمون میان دوره دوم&nbsp; (#فعال)<br style="font-family: IRANSans;">آزمون&nbsp; پایانی&nbsp;&nbsp; (#فعال)<br style="font-family: IRANSans;">آزمون جبرانی یکشنبه و دوشنبه ۳ و ۴ تیر برای آزمون مرحله اول و دوم ویژه همکارانی که آزمون نداده اند برگزار می گردد<br style="font-family: IRANSans;">ساعت آزمون اختیاری<br style="font-family: IRANSans;">در هر بازه ۶ ساعت ۲ بار می توانید در آزمون شرکت کنید.<br style="font-family: IRANSans;">**********</p><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;">دوره ضمن خدمت #مدیریت_بحران (مدرسه آماده)<br style="font-family: IRANSans;">آزمون #جبرانی<br style="font-family: IRANSans;">تمامی آزمونهای دوره<br style="font-family: IRANSans;">دوشنبه ۴ تیر ماه<br style="font-family: IRANSans;">ساعت آزمون ۱۰ تا ۲۴<br style="font-family: IRANSans;">***********<br style="font-family: IRANSans;">دوره ضمن خدمت برنامه درس ملی ریاضی<br style="font-family: IRANSans;">آزمون پایان دوره<br style="font-family: IRANSans;">سه شنبه&nbsp; ۵ تیر<br style="font-family: IRANSans;">ساعت&nbsp; ۱۰ تا ۲۴<br style="font-family: IRANSans;">تمامی جلسات<br style="font-family: IRANSans;">*************</p></div> text/html 2018-06-12T23:34:44+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی اس ام اس عید فطر http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/537 <div><br></div><div><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/fun/sms/sms-tide-fetr.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(209, 60, 159);"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu487.jpg" alt="اس ام اس عید فطر " title="اس ام اس عید فطر " style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></a></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">عید فطر، روز چیدن میوه های شاداب استجابت مبارک باد</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">********************</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">استشمام عطر خوش بوی عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">و صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت...</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">********************</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">وقتی یادم میاد خیلی ها بودن که پارسال آخرین ماه رمضونشون رو تجربه کردن، دلم میگیره.... آخه شاید این بار نوبت من باشه که آخرین مهمونی ماه رمضون رو تجربه کنم...</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">********************</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">خدایا به ما توفیق ده تا از کسانی باشیم که حاصل دسترنج یکماه ی خود را در رمضان، از این به بعد هم حفظ کنیم.(آمین)</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu402.jpg" alt="اس ام اس عید فطر " title="اس ام اس عید فطر " style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">و چقدر سخت است که این عزیزترین عید را بدون آن عزیزترین غایب از نظر بگذرانیم .... اللهم عجل لولیک الفرج</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">********************</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">با پایان یافتن ماه رمضان، درهای رحمت خداوند بسته می شوند، مواظب باش لای در گیر نکنی!</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">********************</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/fun/sms/sms-tide-fetr.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(209, 60, 159);"><span style="color: rgb(32, 32, 32);">عید فطر</span></a>&nbsp;مبارک. الان جلوی آینه بودم ماهو دیدم.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">********************</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">کجایی؟؟ همه دارن رو پشت بوم دنبالت میگردن</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">آخه ماه من میخوان ببینن فراد عیده یا نه</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu402.jpg" alt="اس ام اس عید فطر " title="اس ام اس عید فطر " style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">می تونی چشماتو ببندی و منو تو ذهنت تصور کنی؟</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">...تونستی؟...</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">********************</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">به شما تبریک می گم! شما ماه رو دیدید! عید سعید فطر مبارک.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">********************</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">حلول ماه شوال و عید سعید فطر مبارک باد!</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">********************</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">این عید فرخنده را به همگی شما عاشقان و دلدادگان صیام تبریک و تهنیت عرض می نمایم.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu402.jpg" alt="اس ام اس عید فطر " title="اس ام اس عید فطر " style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">همیشه وقتی مهمونی ها تموم میشه، حس غریبی دارم...</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">چه برسه به این دفعه که مهمونی خدا داره تموم میشه...</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">خدایا خیلی سعی کردم قدر این مهمونی رو بدونم ولی بازم احساس می کنم نتونستم...</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">یعنی سال بعد هم ما رو دعوت می کنی؟</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">********************</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">کم کم غروب ماه خدا دیده می شود</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">صد حیف ازین بساط که برچیده می شود</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">در این بهار رحمت و غفران و مغفرت</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">خوشبخت آنکسی ست که بخشیده می شود</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">عید شما مبارک</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">********************</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">خداحافظ ای ماه غفران و رحمت</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">خداحافظ ای ماه عشق و عبادت</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">خداحافظ ای ماه نزدیکی بر آرزوها</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">خداحافظ ای ماه مهمانی حق تعالی</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">خداحافظ ای دوریت سخت و جانکاه</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">خداحافظ ای بهترین ماه الله</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">********************</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">خدایا! خروج از ماه مبارک را برای ما مقارن با خروج از تمامی گناهان قرار بده.. آمین .</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu402.jpg" alt="اس ام اس عید فطر " title="اس ام اس عید فطر " style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><a target="_blank" href="http://www.beytoote.com/fun/sms/sms-tide-fetr.html" style="text-decoration-line: none; color: rgb(209, 60, 159);"><span style="color: rgb(32, 32, 32);">حلول ماه عید</span></a>&nbsp;و شادی مسلمین است.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">پایان ماه روزه، برای صائمین است</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">نشاط و افتخار و شادی و سربلندی</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">از محک الهی برای مؤمنین است</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">********************</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">عید سعید فطر و پایان ماه صیام</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">بخواهیم از خدای ذو الجلال و الکرام</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">که تا سال آینده، صفا و پاکی دل</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">حفظ بشه و نباشیم از انسانهای غافل</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">********************</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">کم کم غروب ماه خدا دیده می شود .......... صد حیف از این بساط که برچیده می شود</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">********************</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">در این بهار رحمت و غفران و مغفرت .......... خوشبخت آن کسی ست که بخشیده می شود</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu402.jpg" alt="اس ام اس عید فطر " title="اس ام اس عید فطر " style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">رمضان آمد و روان بگذشت .......... بود ماهی به یک زمان بگذشت</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">********************</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو ؛ یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو .... آیا چیزی قابل درو در این رمضان کاشته ایم؟</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">********************</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">من کنون روز جاوید گرفتم ز جهان ؛ گر شما در هوس عید بقایید همه .</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">********************</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد ؛ هلال ماه به دور قدح اشارت کرد .</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu402.jpg" alt="اس ام اس عید فطر " title="اس ام اس عید فطر " style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">ثواب روزه و حج قبول ، آن کسی برد ؛ که خاک میکده عشق را زیارت کرد .</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">********************</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">شهر صیام رفت و توبه نمودم ولی چه باک ؛ با رؤیت هلال روی تو افطار می کنم.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">********************</span></p><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">چه زود رفت این رمضان عمر ما ...... پس ، بر لب جوی نشین و گذر عمر بین .</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br></span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">********************</span></p><br style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">عید فطر مبارک. الان جلوی آینه بودم ماهو دیدم</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu402.jpg" alt="اس ام اس عید فطر " title="اس ام اس عید فطر " style="border: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-radius: 3px; display: block; margin: 15px auto; padding: 5px;"></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">حلول ماه شوال و عید سعید فطر مبارک باد!</p><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(255, 0, 0);"><br></span><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"></span><div style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">********************</span></div><div style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"></div><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">این عید فرخنده را به همگی شما عاشقان و دلدادگان صیام تبریک و تهنیت عرض می نمایم.</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">********************</span></p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">&nbsp;</p><p style="margin: 0px; color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: center;">به دلیل استقبال بی نظیر شما روزه داران عزیز, عید فطر به تعویق افتاده و ماه رمضان تا یک ماه دیگر تمدید گردید!</p></div> text/html 2018-06-12T23:33:19+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی عید فطر مبارک http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/536 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.takfal.com/wp-content/uploads/2014/07/234423432-1.jpg" alt=""> text/html 2018-06-12T23:29:52+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی پرداخت حقوق فرهنگیان شاغل و بازنشستگان تا عید فطر http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/535 <h1 class="index-single-title-main" style="font-family: BBCNassim; margin: 0px auto; padding: 9px 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: normal; width: 536.234px; font-size: 20px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">پرداخت حقوق فرهنگیان شاغل و بازنشستگان تا عید فطر</h1><div class="index-single-excerpt" style="font-family: IRANSansWeb_Light; margin: 15px auto; padding: 10px 7px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); outline: 0px; width: 530.594px; color: rgb(51, 51, 51); background: rgb(246, 246, 246); line-height: 20px; text-align: justify;"><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;"></p><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;">خبرگزاری ایسنا: سخنگوی دولت از پرداخت حقوق شاغلین و بازنشستگان و افزایش صورت گرفته در آن تا قبل از عید فطر خبر داد. محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود با اهالی رسانه با تقدیر از حضور مردم در راهپیمایی قدس، اظهار کرد: فصل مشترکی بین همه ادیان و ملت‌ها برای برداشتن ظلم از مردم […]</p><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;"></p></div><div class="index-single-img" style="font-family: IRANSans; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify;"><img src="https://apahkam.ir/wp-content/uploads/r333333333.png" alt="پرداخت حقوق فرهنگیان شاغل و بازنشستگان تا عید فطر" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; height: auto;"></div><div class="index-single-content" style="font-family: IRANSans; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; float: right; width: 564.469px; font-size: 12px; text-align: justify;"><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;">خبرگزاری ایسنا: سخنگوی دولت از پرداخت حقوق شاغلین و بازنشستگان و افزایش صورت گرفته در آن تا قبل از عید فطر خبر داد.</p><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;">محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود با اهالی رسانه با تقدیر از حضور مردم در راهپیمایی قدس، اظهار کرد: فصل مشترکی بین همه ادیان و ملت‌ها برای برداشتن ظلم از مردم فلسطین ایجاد شده است که با این نمادهای انسان دوستی که در روز قدس مشخص شد امیدواریم داریم جامعه انسانی روزهای بهتری داشته باشد و شاهد برقراری عدالت باشیم.</p><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;">وی با بیان اینکه دولت خود را برای عید فطر آماده کرده است و بهترین تبریک دولت به ملت، پرداخت بخشی از معوقات است، گفت: قبل از عید فطر همه حقوق شاغلین و بازنشستگان را در رابطه با یارانه‌ها پرداخت می‌کنیم. علیرغم اینکه رقم سنگینی است، اما تاکید رئیس‌جمهور بر پرداخت آن است که در روزهای آینده قبل از عید فطر همه حقوق ها را با درصد افزایش پرداخت خواهیم کرد.</p><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;">سخنگوی دولت افزود: مقدمات میان سازمان برنامه و بودجه و خزانه انجام شده است تا دستور رییس‌جمهور اجرایی شود و حقوق بازنشستگان عزیز، یارانه‌ها و حقوق کارکنان دولت که رقم سنگینی است، همه این حقوق به اضافه درصدی که افزایش یافته‌اند تا قبل از عید فطر پرداخت شوند.</p><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;">نوبخت با تاکید بر اینکه درصد افزایش یافته در حقوق‌ها نیاز به استفساریه مجلس داشت، گفت: ‌این موضوع دو ماه به تعویق افتاد که امیدوارم این احکام صادر شود و ما بتوانیم تا روز پنج‌شنبه حقوق‌ها را واریز کنیم.</p><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;">سخنگوی دولت با بیان اینکه در خصوص حقوق بازنشستگان شاهد افزایش ۱۰ درصدی آن هستیم،‌اظهار کرد: بازنشستگان علاوه بر حقوق، این اضافاتی را اعلام کردیم نیز دریافت خواهند کرد و ما برای همسان‌سازی خودمان را موظف می‌دانیم که وضعیت قبل را جبران کنیم و در همین زمینه به مجلس لایحه‌ای دادیم که علاوه بر سنوات، همسان‌سازی هم انجام شود که شورای نگهبان نپذیرفت اما دولت تاکید دارد که این اتفاق بیفتد.</p><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;">وی با اشاره به متوسط فروش نفت ایران اظهار کرد: متوسط فروش نفت ما در حال حاضر ۶۳ تا ۶۴ دلار در هر بشکه است و این نسبت به زمانی که نفت را بالای بشکه‌ای ۱۰۰ دلار می‌فروختیم تفاوت‌های چشمگیری دارد و طبیعتا کشتی‌هایی را موجب می‌شود.</p><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;">نوبخت با اشاره به اینکه تاکنون سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای ۴۱ هزار نفر از فرهنگیان به عنوان پاداش بازنشستگی در نظر گرفته شده است، گفت: برای سایر بازنشستگان نیز پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت خواهد شد و ما با لب‌هایی خندان پول‌های بازنشستگان را می‌دهیم تا نگویند که دولت برای پول دادن به مردم عزا گرفته است.</p><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;">وی ادامه داد: عمدتا پاداش بازنشستگی به فرهنگیان مربوط می‌شود که برای آنها همان‌طور که اشاره کردم مبلغ سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و برای بقیه بازنشستگان مبلغ دو هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شود.</p><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;">وی ادامه داد: با وزیر آموزش و پرورش هم صحبت کردیم تا در نیمه اول سال این مبلغ را پرداخت کنیم و امیدواریم تا پایان شهریور ماه همه پاداش‌ها پرداخت شود البته کاش توانایی دولت این بود که همین حالا بگوییم امروز همه این مبالغ را پرداخت می‌کنیم اما به هر حال محدودیت داریم وگرنه هیچ دولتی نیست که نخواهد پول بازنشستگان را پرداخت کند.</p></div> text/html 2018-06-11T19:32:47+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی میزان تقریبی مبلغ افزایش حقوق فرهنگیان درسال۹۷ اعلام شد http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/534 <h1 class="index-single-title-main" style="font-family: BBCNassim; margin: 0px auto; padding: 9px 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: normal; width: 536.234px; font-size: 20px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">میزان تقریبی مبلغ افزایش حقوق فرهنگیان درسال۹۷ اعلام شد</h1><div class="index-single-excerpt" style="font-family: IRANSansWeb_Light; margin: 15px auto; padding: 10px 7px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); outline: 0px; width: 530.594px; color: rgb(51, 51, 51); background: rgb(246, 246, 246); line-height: 20px; text-align: justify;"><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;"></p><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;">میزان افزایش ۲۰% حقوق کارمندان در سال ۹۷ (غیر رسمی) میزان دریافتی سال ۹۷ درصد افزایش حقوق ومبلغ آن بصورت تقریبی در سال ۱۳۹۷ اعلام شد _____________ text/html 2018-06-08T18:57:25+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی مرحله اول آزمون دوره تربیت در پرتو عبادت + آزمون جبرانی مرحله اول http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/533 <h2 style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; text-align: justify;">ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همكاران محترم در ایام و لیالی با فضیلت ماه مبارك رمضان، به اطلاع می رساند به منظور رفع مشكلات پیش آمده در مرحله اول آزمون دوره<u>&nbsp;تربیت در پرتو عبادت</u>&nbsp;تدابیر ذیل اتخاذ شده است:<br><br>1- برای مرحله اول آزمون دوره مذكور، آزمون جبرانی در نظر گرفته شده است. لذا كلیه همكاران محترم اعم از كسانی كه در دوره ثبت نام نموده ولی در آزمون 9و10 خرداد شركت ننموده اند و یا كسانی كه در آزمون شركت نموده و برای ایشان نمره ثبت شده است ( هر نمره ای در بازه 20-0 ) می توانند در آزمون جبرانی شركت نمایند. لیكن نمره آزمون جبرانی به عنوان نمره آزمون مرحله اول برای ایشان ثبت خواهد شد و چناچه همكاری در آزمون جبرانی شركت ننماید ، نمره آزمون 9و10 خرداد به عنوان نمره مرحله اول برای ایشان ثبت می شود. به عبارت دیگر برای كسانی كه در آزمون جبرانی شركت نمایند نمره آزمون جبرانی، به عنوان نمره آزمون مرحله اول ثبت&nbsp; می شود و برای كسانی كه در آزمون جبرانی شركت ننمایند نمره آزمون 9و10 خرداد به عنوان نمره آزمون مرحله اول ثبت می شود.<br><br>2- آزمون جبرانی مرحله اول ، روز یكشنبه 1397/3/20 از ساعت 9 لغایت 22 برگزار می گردد.<br><br>3- آزمون مرحله دوم تربیت در پرتو عبادت ( صفحه 82 با عنوان روح عبادت تا 162 با عنوان درمان اخلاقی ) روز چهارشنبه 1397/3/23 از ساعت 9 لغایت 22 برگزار خواهد شد.</h2><h1 style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Titr&quot;; text-align: center;">معاونت برنامه ریزی آموزش منابع انسانی&nbsp;</h1> text/html 2018-05-28T23:27:40+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی شرایط شرکت فرهنگیان در آزمون ضمن خدمت (بهداشت روان) اعلام شد http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/532 <h1 class="index-single-title-main" style="font-family: BBCNassim; margin: 0px auto; padding: 9px 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-weight: normal; width: 536.234px; font-size: 20px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: center;">شرایط شرکت فرهنگیان در آزمون ضمن خدمت (بهداشت روان) اعلام شد</h1><div class="index-single-excerpt" style="font-family: IRANSansWeb_Light; margin: 15px auto; padding: 10px 7px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); outline: 0px; width: 530.594px; color: rgb(51, 51, 51); background: rgb(246, 246, 246); line-height: 20px; text-align: justify;"><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;"></p><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;">✅شرایط شرکت در دوره ( آزمون بهداشت روان) شرکت در آزمون های تکرار تنها پس از شرکت در آزمون مرتبه اول تا پیش از پایان دوره(۴ تیر) امکان پذیر است. – شرکت در آزمون های تکرار تا پیش از پایان دوره (۴تیر) به تعداد نامحدود قابل انجام است. – بالاترین نمره از میان آزمون های […]</p><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;"></p></div><div class="index-single-img" style="font-family: IRANSans; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify;"><img src="http://apahkam.ir/wp-content/uploads/photo_2018-05-28_19-20-51-598x330.jpg" alt="شرایط شرکت فرهنگیان در آزمون ضمن خدمت (بهداشت روان) اعلام شد" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; height: auto;"></div><div class="index-single-content" style="font-family: IRANSans; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; float: right; width: 564.469px; font-size: 12px; text-align: justify;"><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;">✅شرایط شرکت در دوره ( آزمون بهداشت روان)</p><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;">شرکت در آزمون های تکرار تنها پس از شرکت در آزمون مرتبه اول تا پیش از پایان دوره(۴ تیر) امکان پذیر است.</p><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;">– شرکت در آزمون های تکرار تا پیش از پایان دوره (۴تیر) به تعداد نامحدود قابل انجام است.</p><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;">– بالاترین نمره از میان آزمون های مرتبه اول و تکرار به عنوان نمره آزمون در نظر گرفته خواهد شد.</p><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;">– کسب نمره بالاتر از ۶۰ در هر مرتبه آزمون(مرتبه اول و تکرار) دارای ۳۰ امتیاز است.</p><p style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-family: nassim-bold !important; font-size: 16px !important;">– برای کسب امتیاز کامل لازم است حداقل دومرتبه در آزمون های تکرار شرکت کنید.<br style="font-family: IRANSans;">✅بارم بندی آزمون بهداشت روان<br style="font-family: IRANSans;">-آزمون میان دوره اول: ۳ نمره<br style="font-family: IRANSans;">-آزمون میان دوره دوم: ۳ نمره<br style="font-family: IRANSans;">– آزمون پایانی دوره: ۴ نمره<br style="font-family: IRANSans;">-فعالیت دوره: ۸ نمره(هر ۱۰۰ امتیاز ۱ نمره)<br style="font-family: IRANSans;">-شاخص عملکرد : ۲ نمره<br style="font-family: IRANSans;">توضیح : شاخص عملکرد توسط سامانه و در پایان دوره محاسبه می شود و برای کسب این نمره تنها کافی است برنامه آموزشی دوره را بصورت عادی دنبال کنید.</p></div> text/html 2018-05-28T23:09:09+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی دانلود نمونه سوال ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت آزمون شماره 1 با پاسخ http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/531 <h3 style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-family: IRANSansWeb_Bold; font-weight: normal; line-height: 29px; color: rgb(63, 63, 63); margin: 5px 0px; font-size: 15px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center;">دانلود نمونه سوال ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت آزمون شماره 1 با پاسخ</h3><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">با توجه به شروع آزمون ضمن خدمت فرهنگیان تربیت در پرتو عبادت ، در زیر نمونه سوالات این آزمون را</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">برای شما عزیزان آماده کرده ایم تا مورد استفاده و بهره شما فرهنگیان عزیز قرار گیرد.</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">1. حس پرستش از آن تعبیر به حس … می شود</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(255, 0, 0);">الف) معنوی</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ب) ربانی</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ج) یکتا پرستی</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">(شاید الف – درست تر؛ حس دینی)</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">2. حس پرستش در کدام گزینه درست آمده است؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">الف) فقط مخصوص پیامبران و امامان می باشد</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ب) فقط مخصوص صالحان می باشد</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(255, 0, 0);">ج) در عموم افراد بشر وجود دارد ))))</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">3.پیامبران چه چیزهایی را به عنوان پرستش آوردند؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">الف) نوع پرستش را به بشر آموختند</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ب) جلوگیری از شرک</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(255, 0, 0);">ج) هر دو مورد ))))</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">&nbsp;4.اصلی ترین بعد وجودی آدمی چیست؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(255, 0, 0);">الف) نیایش و پرستش ))))</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ب) میل به پرستش</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ج) نوع دوستی</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">&nbsp;5.کدام جمله صحیح است؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">الف) انسان ها در ابتدا انحرافاتی مانند بت پرستی و … داشتند و سپس یگانه پرست شدند</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(255, 0, 0);">ب) انسان ها از ابتدا یگانه پرست بودند و بت پرستی و پرستش ماه، ستاره و … انحرافاتی بود که به مرور ایجاد شد ))))</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ج) از ابتدا هم یگانه پرستی و هم پرستش بت ها، ماه و ستارگان وجود داشت و به تدریج مردم راه خود را از یکدیگر جدا کردند</p><h3 style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-family: IRANSansWeb_Bold; font-weight: normal; line-height: 29px; color: rgb(63, 63, 63); margin: 5px 0px; font-size: 15px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center;"><span class="current" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;">نمونه سوال ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت +فرهنگیان</span></h3><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">6.کدام حس به حس دینی تعبیر می شود؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(255, 0, 0);">الف) حس پرستش ))))</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ب) حس عبادت</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ج) حس حب خویشتن</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">&nbsp;7. منظور از حال در این جمله انیشتین چیست؟ در این حال فرد به کوچکی آمال و اهداف بشر پی می برد</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(255, 0, 0);">الف) حال پرستش ))))</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ب) حال مرگ</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ج) حال عبادت</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">&nbsp;8.این جمله از کیست؟ نیایش عمل حیاتی و متعارفی است که به وسیله آن جزیره کوچک شخصیت ما وضع خود را در کل بزرگتری از حیات اکتشاف می کند</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(255, 0, 0);">الف) اقبال ))))</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ب) انیشتین</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ج) ویلیام جیمز</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">&nbsp;9.اساسی ترین پیام قرآن چیست؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">الف) هدایت بشر</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(255, 0, 0);">ب) توحید ))))</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ج) عدالت</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">&nbsp;10.کدام جمله صحیح است؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">الف) پیام توحید اختصاص به پیامبر خاتم دارد</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(255, 0, 0);">ب) پیام توحید سرلوحه رسالت همه انبیاست ))))</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">&nbsp;11. این جمله از کیست؟ من می خواهم انسان را از پرستش غیر انسان آزاد سازم تا انسان خود را بپرستد</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">الف) ویلیام جیمز</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(255, 0, 0);">ب) کارل مارکس ))))</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ج) اینیشتین</p><h3 style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-family: IRANSansWeb_Bold; font-weight: normal; line-height: 29px; color: rgb(63, 63, 63); margin: 5px 0px; font-size: 15px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center;"><span class="current" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;">نمونه سوال و پاسخ ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت کتاب طهارت روح استاد مطهری<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px; clear: both;"></span></h3><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">نمونه سوال ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">12. بالاترین گناه چیست؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(255, 0, 0);">الف) شرک به خدا ))))</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ب) سبک شمردن نماز</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ج) ترک مستحبات</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">13.انواع پرستش کدامند؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">الف) ظاهری و باطنی</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ب) عملی و اکتسابی</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(255, 0, 0);">ج) قولی و عملی ))))</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">&nbsp;14.جملات و اذکاری که به کار می بریم کدام نوع پرستش است؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">الف) زبانی</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(255, 0, 0);">ب) قولی ))))</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ج) عملی</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">&nbsp;15. وقوف عرفات و مشعر، کدام نوع پرستش می باشند؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">الف) زبانی</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ب) قولی</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(255, 0, 0);">ج) عملی ))))</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">&nbsp;16. نماز مشتمل بر کدام نوع پرستش است؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">الف) زبانی</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ب) قولی</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ج) عملی</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">د) الف و ب</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(255, 0, 0);">(این سؤال اشتباه است؛ گزینه ب و ج درست است)</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">&nbsp;17. اعمال انسان بر چند نوع است؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(255, 0, 0);">الف) دو نوع ))))</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ب) سه نوع</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ج) بیش از سه نوع</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">&nbsp;18. عمل یک خیاط در خیاطی کدام نوع از اعمال است؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(255, 0, 0);">الف) اعمالی که خالی از منظور خاص است ))))</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ب) اعمالی که با یک سلسه مقصود و هدف خاص انجام می پذیرد</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">&nbsp;19.بیشتر کارهای انسان، کدام نوع از اعمال است؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(255, 0, 0);">الف) اعمالی که خالی از منظور خاصی است ))))</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ب) اعمالی که با هدف خاص صورت می پذیرد</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ج) اعمالی که بدون داشتن منظور خاص ولی با هدف صورت می گیرد</p><h3 style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-family: IRANSansWeb_Bold; font-weight: normal; line-height: 29px; color: rgb(63, 63, 63); margin: 5px 0px; font-size: 15px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center;"><span class="current" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent;">نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت&nbsp; استاد مطهری<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px; clear: both;"></span></h3><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">&nbsp;20. کدام نوع کار در حکم کلمات و الفاظ و لغات مستعمل رایج است؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">الف) اعمالی خالی از منظور و هدف</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(255, 0, 0);">ب) اعمالی دارای هدف خاص ))))</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ج) هر دو</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">&nbsp;21. محتوای پرستش چیست؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">الف) ثنا و ستایش خدا به اوصافی که مخصوص اوست</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ب) تسبیح و تنزیه خدا از هر گونه نقص و کاستی</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ج) سپاس و شکر خدا به عنوان منشأ اصلی خیرها و برکات</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(255, 0, 0);">د) همه موارد ))))</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">&nbsp;22. کتاب اسفار از کیست و موضوع آن بیشتر در چه رابطه ای است؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">الف) بوعلی سینا – تسبیح خدا</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; color: rgb(255, 0, 0);">ب) ملا صدرا – ماهیت عشق ))))</span></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">ج) ملا صدرا – تسبیح خدا</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">د) بوعلی سینا – ماهیت عشق</p> text/html 2018-05-28T23:04:07+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی اطلاعیه آزمون مرحله اول دوره ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/530 <h1 dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Titr&quot;;">همكاران محترم&nbsp;<br>باسلام واحترام</h1><h2 dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; text-align: justify;">ضمن آرزوی قبولی طاعات وعبادات در ماه پر خیر وبركت رمضان ، پیرو اطلاعیه شماره 21723 مورخ 97/2/22 درخصوص &nbsp;دوره آموزشی " تربیت در پرتو عبادت " به اطلاع همكاران گرامی می رساند &nbsp;مرحله اول آزمون مذكور به شرح جدول ذیل برگزار می گردد .</h2><table align="right" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" style="width: 620px;"><tbody><tr style="font-size: 9pt;"><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; height: 41px; width: 53px;"><h1 dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Titr&quot;; text-align: center;">ردیف</h1></td><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; height: 41px; width: 84px;"><h1 dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Titr&quot;; text-align: center;">روز</h1></td><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; height: 41px; width: 94px;"><h1 dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Titr&quot;; text-align: center;">تاریخ</h1></td><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; height: 41px; width: 199px;"><h1 dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Titr&quot;; text-align: center;">نوبت صبح</h1></td><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; height: 41px; width: 189px;"><h1 dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Titr&quot;; text-align: center;">نوبت عصر</h1></td></tr><tr style="font-size: 9pt;"><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; height: 41px; width: 53px;"><h1 dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Titr&quot;; text-align: center;">1</h1></td><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; height: 41px; width: 84px;"><h1 dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Titr&quot;; text-align: center;">چهارشنبه</h1></td><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; height: 41px; width: 94px;"><h1 dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Titr&quot;; text-align: center;">1397/3/9</h1></td><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; height: 41px; width: 199px;"><h1 dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Titr&quot;; text-align: center;">ساعت 10 لغایت 10:20</h1></td><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; height: 41px; width: 189px;"><h1 dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Titr&quot;; text-align: center;">ساعت 17:40 لغایت 18</h1></td></tr><tr style="font-size: 9pt;"><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; height: 41px; width: 53px;"><h1 dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Titr&quot;; text-align: center;">2</h1></td><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; height: 41px; width: 84px;"><h1 dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Titr&quot;; text-align: center;">پنج شنبه</h1></td><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; height: 41px; width: 94px;"><h1 dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Titr&quot;; text-align: center;">1397/3/10</h1></td><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; height: 41px; width: 199px;"><h1 dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Titr&quot;; text-align: center;">ساعت 10 لغایت 10:20</h1></td><td style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; height: 41px; width: 189px;"><h1 dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Titr&quot;; text-align: center;">ساعت 17:40 لغایت 18</h1></td></tr></tbody></table><h2 style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; text-align: justify;">&nbsp;</h2><h2 dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; text-align: justify;"><br><br><br><br><br><br>درضمن توجه به نكات ذیل لازم و ضروری است .</h2><h2 dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; text-align: justify;">1-هركدام از همكاران محترم فقط می توانند در یكی از زمان های فوق در آزمون شركت نمایند.</h2><h2 dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; text-align: justify;">2-تعداد سوالات 10 عدد و زمان پاسخگویی 10 دقیقه و نمره آزمون از 20 می باشد.</h2><h2 dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; text-align: justify;">3-آزمون مرحله اول از ابتدای متن تا عنوان" روح عبادت"صفحه&nbsp;82 می باشد.</h2><h2 dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; text-align: justify;">4-سوالات در دو صفحه می باشد و لازم است همكاران محترم پس از پاسخگویی به سوالات صفحه اول به صفحه دوم بروند و دقت نمایندكه&nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);"><u><strong>از كلید برگشت به صفحه قبل&nbsp;استفاده ننمایند</strong></u></span>&nbsp;زیرا استفاده از كلید برگشت موجب قطع آزمون خواهد شد .</h2><h2 dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; text-align: justify;">5-زمان آزمون های مراحل بعد متعاقباً از طریق اطلاعیه های سامانه ltms &nbsp;اطلاع رسانی خواهد شد .</h2><h2 dir="RTL" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;; text-align: justify;">6-نمره قبولی نهایی&nbsp;12 از 20 می باشد كه از&nbsp;میانگین نمرات آزمون های چهار مرحله حاصل می شود&nbsp;.</h2><div dir="RTL" style="text-align: center; font-family: Tahoma;"><a href="http://dl2.sabzpendar.com/pdf/Taharat-Rooh-SabzPendar.pdf" target="" title=""><font size="6">&nbsp;دانلود کتاب طهارت روح&nbsp;</font></a></div><h1 dir="RTL" style="font-size: 14pt; font-family: &quot;B Titr&quot;; text-align: center;">معاونت برنامه ریزی آموزش منابع انسانی&nbsp;</h1> text/html 2018-05-27T10:01:38+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی جزئیات افزایش۲۰ درصدی حقوق فرهنگیان و کارمندان دولت http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/529 <header style="box-sizing: border-box; margin: 18px 0px 0px; font-family: vazir; font-size: 14px; background-color: rgb(242, 242, 241);"><h1 itemprop="name" class="title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px;"><a href="https://www.econapress.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-21/9129-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA" target="_blank" title="جزئیات افزایش۲۰ درصدی حقوق فرهنگیان و کارمندان دولت" itemprop="url" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; text-decoration-line: none; outline: 0px; background-color: transparent; font-size: 22px; font-family: vazir-bold; color: rgb(0, 0, 0);">جزئیات افزایش۲۰ درصدی حقوق فرهنگیان و کارمندان دولت</a></h1><div class="time-lead" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin: 16px auto 8px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><div class="date" style="box-sizing: border-box; width: 70.5156px; float: right; text-align: center; line-height: 17px; padding: 14.5px 4px; background-color: rgb(190, 0, 0); color: rgb(255, 255, 255); font-size: 12px;"><time class="news-time" datetime="2018-05-27T09:08:33Z" itemprop="datepublished" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 38px; margin: 0px auto;">۰۶ خرداد ۹۷</time></div><p class="lead" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; width: 471.938px; float: right; padding: 4px 8px 8px; font-size: 13px; font-family: vazir-bold; color: rgb(190, 0, 0); line-height: 23px;">جزییات قانون افزایش حقوق ۲۰% کارمندان و معلمان ⭕️بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهور “قانون تفسیر جزء(۱) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور” را جهت اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. ⭕️جزء(۱) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل […]</p></div></header><div class="adv" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto 8px; text-align: center; font-family: vazir; font-size: 14px; background-color: rgb(242, 242, 241);"></div><div class="article-body" style="box-sizing: border-box; font-family: vazir; font-size: 14px; background-color: rgb(242, 242, 241);"><div class="primary-files" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 18px;"><a class="contain-img" itemprop="url" href="https://www.econapress.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-21/9129-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA" title="جزئیات افزایش۲۰ درصدی حقوق فرهنگیان و کارمندان دولت" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; text-decoration-line: none; outline: none; background-color: transparent;"><img class="responsive-img" src="https://static2.econapress.com/thumbnail/pMNISKs4IfW9/pCkgVblFutZrJFFvWGZdvLkIp825wr0wYSK6uz-BOTJuu9ZloAodE-qYRnBtS5H-BxiCUDkeJiiIBBMMQtvfhOGjVboRCSgv1vwdPzWmk01wuheXdEDNow,,/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85.jpg" alt="جزئیات افزایش۲۰ درصدی حقوق فرهنگیان و کارمندان دولت" itemprop="contentUrl representativeOfPage" style="box-sizing: border-box; border: 0px; width: 542.469px; height: auto; display: block;"></a></div><div class="echo-content" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 0px 8px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.08) 0px 2px 3px 0px;"><span id="start-message-thm" style="box-sizing: border-box; padding-top: 8px; float: right;">به گزارش&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;"><a href="http://www.econapress.com/" data-start="true" class="start-message" title="پایگاه خبری اکونا پرس" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; text-decoration-line: none; outline: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 131, 112);">اکونا پرس</a></strong>،</span><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-size: 13px; line-height: 24px; padding: 8px 0px;">بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.econapress.com/fa/tags/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C" title="قانون اساسی جمهوری اسلامی" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; text-decoration-line: none; outline: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 131, 112);">قانون اساسی جمهوری اسلامی</a></strong>&nbsp;ایران، رئیس‌جمهور “قانون تفسیر جزء(۱) بند(الف) تبصره(۱۲) قانون&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.econapress.com/fa/tags/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87" title="بودجه" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; text-decoration-line: none; outline: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 131, 112);">بودجه</a></strong>&nbsp;سال ۱۳۹۷ کل کشور” را جهت اجرا به&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.econapress.com/fa/tags/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%88+%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87" title="سازمان برنامه و بودجه" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; text-decoration-line: none; outline: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 131, 112);">سازمان برنامه و بودجه</a></strong>&nbsp;کشور ابلاغ کرد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-size: 13px; line-height: 24px; padding: 8px 0px;">جزء(۱) بند(الف) تبصره(۱۲)&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.econapress.com/fa/tags/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86" title="قانون" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; text-decoration-line: none; outline: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 131, 112);">قانون</a></strong>&nbsp;بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به افزایش حداقل ۲۰ درصدی&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.econapress.com/fa/tags/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82" title="حقوق" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; text-decoration-line: none; outline: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 131, 112);">حقوق</a></strong>کارمندان&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.econapress.com/fa/tags/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA" title="دولت" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; text-decoration-line: none; outline: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 131, 112);">دولت</a></strong>&nbsp;مربوط می‌شود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-size: 13px; line-height: 24px; padding: 8px 0px;">هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه (۵ اردیبهشت ۹۷) مصوب کرد که حقوق مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.econapress.com/fa/tags/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%87%D8%B1" title="شوراهای اسلامی شهر" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; text-decoration-line: none; outline: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 131, 112);">شوراهای اسلامی شهر</a></strong>&nbsp;مراکز استان­‌ها و کلیه کارکنان لشکری و کشوری، در سالجاری افزایش نیابد، از طرفی مقرر شد که حقوق دیگر کارکنان دولت، اعم از لشکری و کشوری نیز به تناسب حقوقی که سال قبل (سال ۹۶) دریافت می‌­کردند، به صورت پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش یابد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-size: 13px; line-height: 24px; padding: 8px 0px;">براساس مصوبه دولت، هیچ‌ یک از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، نباید کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق در ماه دریافت کنند، اما اغلب&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.econapress.com/fa/tags/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3" title="نمایندگان مجلس" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; text-decoration-line: none; outline: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 131, 112);">نمایندگان مجلس</a></strong>&nbsp;معتقد بودند که تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۹۷ از سوی دولت اجرا نشده و آن را مغایر با این تبصره عنوان کردند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-size: 13px; line-height: 24px; padding: 8px 0px;">در نهایت، پس از ماه‌ها کش و قوس بین دولت و مجلس، میزان افزایش حقوق کارمندان دستگاه‌های اجرایی در سالجاری به استفساریه ختم شد و نمایندگان مجلس استفساریه‌ای تقدیم&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.econapress.com/fa/tags/%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87" title="هیئت رئیسه" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; text-decoration-line: none; outline: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 131, 112);">هیئت رئیسه</a></strong>مجلس کردند تا تکلیف تبصره (۱۲) قانون بودجه ۹۷ تعیین تکلیف و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری مشخص شود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-size: 13px; line-height: 24px; padding: 8px 0px;">بر همین اساس&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.econapress.com/fa/tags/%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C" title="علی لاریجانی" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; text-decoration-line: none; outline: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 131, 112);">علی لاریجانی</a></strong>&nbsp;رئیس مجلس قانون بودجه جزء (یک) بند الف تبصره (۱۲) قانون بودجه سال (۹۷) را که به افزایش حداقل ۲۰درصد حقوق کارمندان دولت اختصاص داشت را، طی نامه‌ای برای اجرا به دولت ابلاغ و رئیس‌جمهور هم آن را جهت اجرا به سازمان&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.econapress.com/fa/tags/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D9%88+%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87" title="برنامه و بودجه" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; text-decoration-line: none; outline: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 131, 112);">برنامه و بودجه</a></strong>&nbsp;کشور ابلاغ کرد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-size: 13px; line-height: 24px; padding: 8px 0px;">منبع خبرگزاری&nbsp; ملت</p></div></div> text/html 2018-05-27T09:59:14+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی «سنجش هوش» برای داوطلبان پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/528 <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin-right: -15px; margin-left: -15px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BZar; font-size: 17px; text-align: right; background-color: rgb(252, 249, 240);"><div class="col-md-5" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 308.328px;"><div class="news-pre-title" style="box-sizing: border-box; padding-top: 5px;">وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به مصوبه حذف آزمون:</div><br style="box-sizing: border-box;"><div class="news-title" style="box-sizing: border-box; font-family: BTitr; font-size: 22px;">«سنجش هوش» برای داوطلبان پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان</div><br style="box-sizing: border-box;"><div class="news-brief" style="box-sizing: border-box;">وزیر آموزش‌وپرورش در حاشیه آئین رونمایی از برنامه نظام سنجش شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران مدارس با اشاره به مصوبه حذف آزمون گفت: برای داوطلبان پایه هفتم مدارس سمپاد «سنجش هوش» انجام می‌شود.</div></div><div class="col-md-6" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 370px; margin-top: 5px;"><img width="400" src="http://taybad.razavi.medu.ir/portal/fileLoader.php?code=c08221b162a358083d9f1f1527325484" style="box-sizing: border-box; border: 6px solid rgb(0, 0, 0); vertical-align: middle;"></div></div><div class="row" style="box-sizing: border-box; margin-right: -15px; margin-left: -15px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: BZar; font-size: 17px; text-align: right; background-color: rgb(252, 249, 240);"><div class="col-md-12" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 740px;"><br style="box-sizing: border-box;"><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">به گزارش روابط عمومی به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش، سید محمد بطحایی در حاشیه&nbsp;آئین رونمایی از برنامه نظام سنجش شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران مدارس&nbsp;در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد حذف آزمون ورودی مدارس خاص در متوسطه اول گفت: پس از مصوبه حذف آزمون شورای عالی آموزش‌وپرورش، نگرانی‌هایی در مورد عدم پذیرش دانش‌آموز در پایه هفتم مدارس استعدادهای درخشان ایجاد شد که برایرفع این نگرانی‌ها برای مهر&nbsp;۹۷صرفا سنجش هوش و استعداد را از بین داوطلبانی که شرایط اعلام‌شده را خواهند داشت، گرفته می‌شود و افرادی که از حد قابل قبولی از استعداد برخوردارند، می‌توانند در این مدارس ثبت‌نام کنند و برای ورود به این مدارس نیاز به آزمون و استفاده از کتاب‌های تستی نیست.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">وی در ادامه افزود: باید به سمتی برویم که اختلالاتی چون "اضطراب" در مدارس را کاهش دهیم و آموزش‌وپرورش کماکان مصر به حذف آزمون‌هایی است که به‌عناوین‌مختلف در دوره ابتدایی در حال برگزاری است.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">سید محمد بطحایی با اشاره به استرس‌های ناشی از آزمون‌های ورودی مدارس که به کودکان وارد می‌شد، گفت: فشارهایی که به کودکان وارد می‌شود از سطح توانشان خارج‌شده است، باید تلاش کنیم این استرس‌ها را رفع کنیم.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">وی با اشاره به اینکه برای سال‌های آینده نحوه ورود پس از بررسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش‌وپرورش اطلاع‌رسانی خواهد شد، اظهار کرد: سنجش هوش برای مهر امسال صرفا متکی بر هوش و استعداد خواهد بود که این روش‌ها در حال طراحی است.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به تمایل برخی از خانواده‌ها به ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس استعدادهای درخشان گفت: این خانواده‌ها فرزندانشان را در هر مدرسه‌ای که می‌خواهند ثبت‌نام کنند و در صورت قبولی فرزندانشان در سنجش هوش مدارس استعدادهای درخشان، می‌توانند آن‌ها را به این مدارس منتقل کنند.</p></div></div> text/html 2018-05-24T07:49:28+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی ضمن خدمت فرهنگیان آشنایی با افکار استاد شهید مطهری | ثبت نام در ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/527 <h2 style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-family: IRANSansWeb_Bold; font-weight: normal; line-height: 29px; color: rgb(63, 63, 63); margin: 5px 0px; font-size: 16px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center;">ضمن خدمت فرهنگیان آشنایی با افکار استاد شهید مطهری | ثبت نام در ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت</h2><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><a href="http://www.sabzpendar.com/zemn-khedmat-tarbiat-dar-partov-ebadat" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(17, 151, 216); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; transition: all 0.1s ease-out; text-decoration-line: none !important;"><img class="aligncenter wp-image-28726 size-full" src="http://www.sabzpendar.com/wp-content/uploads/2018/05/Shahid-Motahhari-SabzPendar2.jpg" alt="ضمن خدمت فرهنگیان آشنایی با افکار استاد شهید مطهری | ثبت نام در ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت" width="500" height="757" srcset="http://www.sabzpendar.com/wp-content/uploads/2018/05/Shahid-Motahhari-SabzPendar2.jpg 500w, http://www.sabzpendar.com/wp-content/uploads/2018/05/Shahid-Motahhari-SabzPendar2-198x300.jpg 198w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; border: 0px solid rgb(255, 255, 255); vertical-align: middle; margin: 5px auto; padding: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; max-width: 100%; display: block; border-radius: 8px; height: auto;"></a></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">با توجه به سالروز شهادت آیت الله مطهری و&nbsp;آغاز هفته بزرگداشت و تکریم مقام معلم دوره کوتاه مدت 24 ساعته ای برای فرهنگیان محترم برنامه ریزی شده است</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">تا بیشتر با افکار و اندیشه های شهید مطهری آشنا شوند.</p><h3 style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-family: IRANSansWeb_Bold; font-weight: normal; line-height: 29px; color: rgb(63, 63, 63); margin: 5px 0px; font-size: 15px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center;">مشخصات ضمن خدمت مجازی آشنایی با اندیشه ها و افکار استاد شهید مطهری کد 99506217</h3><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">عنوان دوره</span>&nbsp;: تربیت در پرتو عبادت</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">کد دوره</span>&nbsp;: 99506217</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">مدت دوره</span>&nbsp;: 24 ساعت</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">روش برگزاری دوره</span>&nbsp;: مجازی و الکترونیکی</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">منبع و محتوای دوره</span>&nbsp;:کتاب طهارت روح (نمازوعبادت درآثارشهیدمطهری)</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">تالیف آقای حسین واعظی از انتشارات ستاد اقامه نمازکشور</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">شرایط شرکت کنندگان</span>: کلیه فرهنگیان سراسرکشور</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">ویژگی دوره</span>: شغلی تخصصی</p><h4 style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-family: IRANSansWeb_Bold; font-weight: normal; line-height: 29px; color: rgb(63, 63, 63); margin: 5px 0px; font-size: 14px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center;">زمان و سایت ثبت نام ضمن خدمت آشنایی با افکار شهید مطهری</h4><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">زمان و نحوه ثبت نام در دوره</span>&nbsp;: از 12 تا18 اردیبهشت 97&nbsp; – سامانه ltms</p><h4 style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-family: IRANSansWeb_Bold; font-weight: normal; line-height: 29px; color: rgb(63, 63, 63); margin: 5px 0px; font-size: 14px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center;">تاریخ آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت</h4><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">نحوه اجرا</span>&nbsp;: این دوره دارای چهار آزمون است که نمره نهایی از میانگین نمرات چهار آزمون</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">محاسبه می شود و حد نصاب نمره نهایی جهت صدور گواهینامه 12 می باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">آزمون اول از صفحه 1 تا 82&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تاریخ آزمون : 9 و 10 خرداد 97</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">مرحله اول از ابتدای متن تا عنوان” روح عبادت”صفحه&nbsp;82<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px; clear: both;">مرحله دوم تا عنوان”درمان اخلاقی” صفحه&nbsp;162<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px; clear: both;">مرحله سوم تا عنوان”اخلاص شرط قبولی اعمال”صفحه 245<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px; clear: both;">مرحله چهارم از اخلاص شرط قبولی اعمال تا پایان متن</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: justify; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">تذکر1</span>: آزمون به صورت on-line &nbsp;و از طریق کارتابل شخصی همکاران در سامانه&nbsp; ltms برگزار خواهد گردید.</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">تذکر2</span>: زمان برگزاری آزمون ها و اطلاع رسانی در خصوص این دوره تنها از طریق سامانه ltms صورت می گیرد</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">و همکاران محترم می بایست متناوبا با مراجعه به سامانه مذکور ، در جریان زمان برگزاری آزمون و یا موارد دیگر قرار گیرند.</p><h3 style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-family: IRANSansWeb_Bold; font-weight: normal; line-height: 29px; color: rgb(63, 63, 63); margin: 5px 0px; font-size: 15px; padding: 8px 0px 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; text-align: center;">دانلود کتاب منبع آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت (آشنایی با اندیشه های شهید مطهری )</h3><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;">برای دانلود کتاب منبع آزمون ضمن خدمت آشنایی با افکار شهید مطهری روی دکمه زیر کلیک کنید</p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><a href="http://dl2.sabzpendar.com/Files/Ordibehesht97/tarbiat-dar-partov-ebadat-sabzpendar.pdf" target="_blank" rel="noopener" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; background: transparent; color: rgb(17, 151, 216); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; transition: all 0.1s ease-out; text-decoration-line: none !important;"><a href="http://dl2.sabzpendar.com/Files/Ordibehesht97/tarbiat-dar-partov-ebadat-sabzpendar.pdf" target="" title=""><img class="aligncenter wp-image-15542" src="http://www.sabzpendar.com/wp-content/uploads/2018/03/download-icon.png" alt="دانلود کتاب منبع آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت (آشنایی با اندیشه های شهید مطهری )" width="212" height="63" srcset="http://www.sabzpendar.com/wp-content/uploads/2018/03/download-icon.png 663w, http://www.sabzpendar.com/wp-content/uploads/2018/03/download-icon-300x89.png 300w" sizes="(max-width: 212px) 100vw, 212px" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; border: 0px solid rgb(255, 255, 255); vertical-align: middle; margin: 5px auto; padding: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; max-width: 100%; display: block; border-radius: 8px; height: auto;"></a></a></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; text-align: center; font-family: IRANSansWeb; font-size: 13px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-family: IRANSansWeb_Bold;">همچنین در سبزپندار بخوانید :</span></p> text/html 2018-05-17T22:09:00+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی با تصویب مجلس:افزایش ۲۰درصدی حقوق‌ معلمان وفرهنگیان http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/526 <h1 class="post-title" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0px !important; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14pt; line-height: 1.1; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(176, 0, 2); text-align: center;">با تصویب مجلس:افزایش ۲۰درصدی حقوق‌ معلمان وفرهگیان</h1><h2 class="post-summery-text" style="box-sizing: border-box; margin: 20px; padding: 7px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 13pt; line-height: 1.1; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: inherit; background: rgb(238, 238, 238); text-align: justify;">نایب رئیس کمیسیون شوراها در مجلس با اشاره به تصویب دو فوریت طرح استفساریه افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۷، گفت: طبق این طرح حقوق پایین‌ترین طبقات حقوق‌بگیر جامعه ۲۰درصد افزایش می‌یابد.</h2><div class="post-text" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(17, 51, 82); border-left-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 28.8px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 12, 22); text-align: justify;"><div class="col-md-6 col-xs-12 img" style="font-size: 16px; font-weight: inherit; box-sizing: border-box; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 15px; padding-bottom: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: BBCNassim; vertical-align: baseline; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 326.25px; margin-top: 0px !important; margin-left: 0px !important; padding-left: 0px !important;"><img src="http://ehavadar.com/images/news/94564/thumbs/94564.jpg" class="img-thumbnail" alt="با تصویب مجلس:افزایش ۲۰درصدی حقوق‌ معلمان وفرهگیان " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 4px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 1.42857; font-family: inherit; vertical-align: middle; display: inline-block; max-width: 100%; height: auto; border-radius: 4px; transition: all 0.2s ease-in-out; width: 311.25px; max-height: 200px; object-fit: cover;"></div><p style="font-size: 16px; font-weight: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: BBCNassim; vertical-align: baseline;"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">امیر خجسته با اشاره به تصویب دو فوریت طرح استفساریه افزایش حقوق کارکنان در سال 97، در صحن علنی&nbsp; مجلس و دیگر قوانین تصویب شده در مجلس برای افزایش حقوق اقشار کم درآمد جامعه، گفت: پایین‌ترین حقوق‌ها افزایش 20درصدی و بالاترین حقوق‌ها افزایش 1درصدی را در سال 97 تجربه خواهند کرد.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به متن این استفساریه توضیح داد: در این استفساریه آمده است که منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک بند (الف) تبصره(12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور این است که طبقات پایین‌تر افزایش بیشتری برخوردار شوند، میزان افزایش پایین‌ترین طبقه 20درصد است که نمایندگان آن را تایید کردند، درواقع با این حساب میزان افزایش حقوق پایین‌ترین طبقه 20 جامعه درصد است.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">نیورهای درآمد پایین تمامی دستگاه‌ها شامل این افزایش حقوق می‌شوند<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">خجسته با بیان اینکه گروه‌های درآمدی پایین در تمامی دستگاه‌ها شامل این افزایش حقوق می‌شوند، ادامه داد: نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه سال جاری برای افزایش حقوق‌های اقشار کم‌درآمد جامعه تلاش بسیاری کردند که خوشبختانه تلاش آن‌ها با تبدیل شدن به قانون به نتیجه رسید.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">وی همچنین بیان کرد: با استناد به ماده 5 قانون کارکنان دستگاه‌های اجرایی و طبق ماده 29 برنامه ششم توسعه قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها از افزایش پلکانی حقوق برخوردار می‌شوند.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">خجسته توضیح داد: طبق ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، روسای قوا، معاونان رئیس‌جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجل، سفرا، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و روسای دانشگاه‌های اجرایی(موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری) استانداران، شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال 97مشمول این افزایش حقوق نخواهند شد. &nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">هیات علمی دانشگاه‌ها و نخبگان نیز شامل افزایش حقوق‌ها می‌شوند<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">وی همچنین درخصوص مخالفت مجلس با پیشنهاد جلوگیری از افزایش حقوق هیات‌های علمی و اساتید دانشگاه‌ها، گفت: از آنجا که غاطبه نمایندگان مجلس معتقدند باید با نجومی بگیران برخورد شود نه نخبگان و جلوگیری از افزایش حقوق نخبگان را موجب فراری دادن مغزها دانسته، این طرح در مجلس رای نیاورد بنابراین هیات علمی دانشگاه‌ها و نخبگان نیز شامل افزایش حقوق‌ها می‌شوند.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">معلمان و کارمندان زیر خط فقر<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">این نماینده مجلس با ابراز تاسف از حقوق پایین بسیاری از کارمندان همچون کارمندان شرکتی، قراردادی، معلمان و... که پایین‌تر از خط فقر است، اظهارکرد: فرهنگیان اوضاع و احوال خوبی ندارند و با وجود 30سال کار و رسیدن به سن بازنشستگی به شغل دوم مشغول هستند که این مسئله برای سیستم آموزش و پرورش کشور در طول سال‌های متمادی خجالت‌آور است.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی معتقد است تبعیض فاحشی در میان کارکنان دولت و به ویژه آموزش و پرورش و دیگر وزارتخانه‌ها دیده می‌شود که باید مطابق قانون اصلاح و تمامی مردم از حقوق عادلانه برخوردار شوند.</p><div class="clearfix" style="font-size: 16px; font-weight: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: BBCNassim; vertical-align: baseline;"></div><div class="clearfix" style="font-size: 16px; font-weight: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: BBCNassim; vertical-align: baseline;"></div><div class="pull-right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 30px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: BBCNassim; vertical-align: baseline; float: right;"><b style=""><font size="5">منبع : خانه ملت</font></b></div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: BBCNassim; vertical-align: baseline;"><div class="ad-box" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><br></div><div style="font-size: 16px; font-weight: inherit;"><br></div></div></div> text/html 2018-05-16T02:24:11+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی میزان افزایش حقوق فرهنگیان و معلمان اعلام شد http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/525 <div class="post-pre-title" style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px 0px !important; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12pt; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(59, 85, 108); text-align: center; clear: both;">اموزش و پرورش</div><h1 class="post-title" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0px !important; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14pt; line-height: 1.1; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(176, 0, 2); text-align: center;">میزان افزایش حقوق فرهنگیان و معلمان اعلام شد</h1><h2 class="post-summery-text" style="box-sizing: border-box; margin: 20px; padding: 7px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 13pt; line-height: 1.1; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: inherit; background: rgb(238, 238, 238); text-align: justify;">علاوه بر اینکه افزایش ۶ درصدی در ضریب ریالی داریم آیتمی تحت عنوان ضریب تعدیل با توجه به فرمو ل به جمع احکام اضافه میشه به عنوان مثال برای افرادی که حقوق و مزایا یا مشمول بیمه ای برابر ۱٫۵ میلیون تومان داشته باشن</h2><div class="post-text" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(17, 51, 82); border-left-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 28.8px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 12, 22); text-align: justify;"><br><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: BBCNassim; vertical-align: baseline;">علاوه بر اینکه افزایش ۶ درصدی در ضریب ریالی داریم آیتمی تحت عنوان ضریب تعدیل با توجه به فرمو ل به جمع احکام اضافه میشه به عنوان مثال برای افرادی که حقوق و مزایا یا مشمول بیمه ای برابر ۱٫۵ میلیون تومان داشته باشند ضریب تعدیلی برابر ۷٫۷ درصد و مبلغ ۱,۱۵۵,۰۰۰ به حکمشون اضافه میشه و برای کسی که ۵ میلیون تومان میگیره ضریب تعدیل ۰ و مبلغی به جز ۶ درصد افزایش به حقوقش اضافه نمیشه<br style="box-sizing: border-box;">۱۵ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۷٫۷ درصد ۱,۱۵۵,۰۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۱۶ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۷٫۴۸ درصد ۱,۱۹۶,۸۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۱۷ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۷٫۲۶ درصد ۱,۲۳۴,۲۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۱۸ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۷٫۰۴ درصد ۱,۲۶۷,۲۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۱۹ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۶٫۸۲ درصد ۱,۲۹۵,۸۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۲۰ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۶٫۶ درصد ۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۲۱ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۶٫۳۸ درصد ۱,۳۳۹,۸۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۲۲ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۶٫۱۶ درصد ۱,۳۵۵,۲۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۲۳ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۵٫۹۴ درصد ۱,۳۶۶,۲۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۲۴ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۵٫۷۲ درصد ۱,۳۷۲,۸۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۲۵ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۵٫۵ درصد ۱,۳۷۵,۰۰۰ ریالریال میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۵٫۲۸ درصد ۱,۳۷۲,۸۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۲۷ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۵٫۰۶ درصد ۱,۳۶۶,۲۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۲۸ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۴٫۸۴ درصد ۱,۳۵۵,۲۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۲۹ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۴٫۶۲ درصد ۱,۳۳۹,۸۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۳۰ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۴٫۴ درصد ۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۳۱ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۴٫۱۸ درصد ۱,۲۹۵,۸۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۳۲ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۳٫۹۶ درصد ۱,۲۶۷,۲۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۳۳ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۳٫۷۴ درصد ۱,۲۳۴,۲۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۳۴ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۳٫۵۲ درصد ۱,۱۹۶,۸۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۳۵ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۳٫۳ درصد ۱,۱۵۵,۰۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۳۶ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۳٫۰۸ درصد ۱,۱۰۸,۸۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۳۷ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۲٫۸۶ درصد ۱,۰۵۸,۲۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۳۸ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۲٫۶۴ درصد ۱,۰۰۳,۲۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۳۹ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۲٫۴۲ درصد ۹۴۳,۸۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۴۰ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۲٫۲ درصد ۸۸۰,۰۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۴۱ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۱٫۹۸ درصد ۸۱۱,۸۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۴۲ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۱٫۷۶ درصد ۷۳۹,۲۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۴۳ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۱٫۵۴ درصد ۶۶۲,۲۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۴۴ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۱٫۳۲ درصد ۵۸۰,۸۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۴۵ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۱٫۱ درصد ۴۹۵,۰۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۴۶ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۰٫۸۸ درصد ۴۰۴,۸۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۴۷ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۰٫۶۶ درصد ۳۱۰,۲۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۴۸ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۰٫۴۴ درصد ۲۱۱,۲۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۴۹ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۰٫۲۲ درصد ۱۰۷,۸۰۰ ریال<br style="box-sizing: border-box;">۵۰ میلیون ریال ضریب تعدیل برابر ۰ درصد ۰ ریال</p><div class="clearfix" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: BBCNassim; vertical-align: baseline;"></div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: BBCNassim; vertical-align: baseline;"></div><div class="clearfix" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: BBCNassim; vertical-align: baseline;"></div><div class="pull-right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 30px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: BBCNassim; vertical-align: baseline; float: right;">منبع : شمانیوز</div><div><br></div></div> text/html 2018-05-12T05:42:38+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی مشخصات ضمن خدمت مجازی آشنایی با اندیشه ها و افکار استاد شهید مطهری کد 99506217 http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/524 <span id="PageContent"><span id="ctl13_Texts"><span id="PageContent"><span id="ctl13_Texts"><h2>با احترام ضمن عرض تبریك به مناسبت سالروز ولادت حضرت ولیعصر(عج)وآغاز هفته بزرگداشت و تكریم مقام معلم به اطلاع می رساند:&nbsp; به منظور آشنایی بیشتر با اندیشه ها و افكار معلم شهید علامه مرتضی مطهری،&nbsp; دوره آموزشی كوتاه مدت با عنوان <u>تربیت در پرتو عبادت</u> با كد99506217 و به مدت 24 ساعت به صورت الكترونیكی &nbsp;برای كلیه همكاران محترم با شرایط زیر برگزار می گردد.<br> عنوان دوره: تربیت درپرتوعبادت<br> منبع ومحتوای دوره:كتاب طهارت روح (نمازوعبادت درآثارشهیدمطهری)تالیف آقای حسین واعظی از انتشارات ستاداقامه نمازكشور</h2> <ul><li dir="RTL"> <h2>محتوای كتاب به صورت فایل pdf به پیوست قابل دریافت می باشد.</h2> </li></ul> <h2>شرایط شركت كنندگان: كلیه فرهنگیان سراسركشور<br> ویژگی دوره: شغلی تخصصی<br> مدت دوره :24 ساعت<br> زمان و نحوه ثبت نام در دوره : از 12 تا18 اردیبهشت 97&nbsp; – سامانه ltms<br> نحوه اجرا : این دوره دارای چهار آزمون است كه نمره نهایی از میانگین نمرات چهار آزمون محاسبه می شود و حد نصاب نمره نهایی جهت صدور گواهینامه 12 می باشد.</h2></span></span></span></span><br><span id="PageContent"><span id="ctl13_Texts"><h2> <strong>مرحله اول از ابتدای متن تا عنوان" روح عبادت"صفحه&nbsp;82</strong></h2></span></span><br><span id="PageContent"><span id="ctl13_Texts"><h2> <strong>مرحله دوم تا عنوان"درمان اخلاقی" صفحه&nbsp;162</strong></h2></span></span><br><span id="PageContent"><span id="ctl13_Texts"><h2> <strong>مرحله سوم تا عنوان"اخلاص شرط قبولی اعمال"صفحه 245</strong></h2></span></span><br><span id="PageContent"><span id="ctl13_Texts"><h2> <strong>مرحله چهارم از اخلاص شرط قبولی اعمال تا پایان متن</strong></h2><p><br></p><p><span id="PageContent"><span id="ctl13_Texts"></span></span></p><h2>تذكر1: آزمون به صورت on-line &nbsp;و از طریق كارتابل شخصی همكاران در سامانه&nbsp; ltms برگزار خواهد گردید.<br> تذكر2: زمان برگزاری آزمون ها و اطلاع رسانی در خصوص این دوره تنها از طریق سامانه ltms صورت می گیرد و همكاران محترم می بایست متناوبا با مراجعه به سامانه مذكور ، در جریان زمان برگزاری آزمون و یا موارد دیگر قرار گیرند.</h2></span></span><p style="text-align: center;">برای دانلود کتاب منبع آزمون ضمن خدمت آشنایی با افکار شهید مطهری روی دکمه زیر کلیک کنید</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://dl2.sabzpendar.com/Files/Ordibehesht97/tarbiat-dar-partov-ebadat-sabzpendar.pdf" target="_blank" rel="noopener"><img class="aligncenter wp-image-15542" src="http://www.sabzpendar.com/wp-content/uploads/2018/03/download-icon.png" alt="دانلود کتاب منبع آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت (آشنایی با اندیشه های شهید مطهری )" height="63" width="212"></a></p> <strong>ه</strong><span id="PageContent"><span id="ctl13_Texts"></span></span><p></p> text/html 2018-05-11T10:06:00+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی فرهنگیان به جز حقوق، هیچ کارانه و پاداش و بن تخفیف و… دریافت نمی‌کنند http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/523 <div class="post-pre-title" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: BBCNassim; vertical-align: baseline; color: rgb(59, 85, 108); text-align: center; clear: both; margin: 15px 0px 0px !important;">فرهنگیان:</div><h1 class="post-title" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14pt; line-height: 1.1; font-family: BBCNassim; vertical-align: baseline; color: rgb(176, 0, 2); text-align: center; margin: 10px 0px 0px !important;">فرهنگیان به جز حقوق، هیچ کارانه و پاداش و بن تخفیف و… دریافت نمی‌کنند</h1><h2 class="post-summery-text" style="box-sizing: border-box; margin: 20px; padding: 7px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 13pt; line-height: 1.1; font-family: BBCNassim; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); background: rgb(238, 238, 238); text-align: justify;">تلقی و برداشت جامعه از دغدغه‌های معلمی تنها مشکل معیشت و حقوق پایین است که در کنار تعطیلات تابستان و عید و آلودگی هوا و بارش برف همین حقوق را هم گاهی ازسر معلم زیادی می‌بینند و کمتر از سایر مشکلات شغل معلمی اطلاع دارند.</h2><div class="post-text" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(17, 51, 82); border-left-color: initial; border-image: initial; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 28.8px; font-family: BBCNassim; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 12, 22); text-align: justify;"><div class="col-md-6 col-xs-12 img" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px !important; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px !important; padding-top: 0px; padding-right: 15px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px !important; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 326.25px;"><img src="http://ehavadar.com/images/news/93936/thumbs/93936.jpg" class="img-thumbnail" alt="فرهنگیان به جز حقوق، هیچ کارانه و پاداش و بن تخفیف و… دریافت نمی‌کنند " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 4px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 1.42857; font-family: inherit; vertical-align: middle; display: inline-block; max-width: 100%; height: auto; border-radius: 4px; transition: all 0.2s ease-in-out; width: 311.25px; max-height: 200px; object-fit: cover;"></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">تلقی و برداشت جامعه از دغدغه‌های معلمی تنها مشکل معیشت و حقوق پایین است که در کنار تعطیلات تابستان و عید و آلودگی هوا و بارش برف همین حقوق را هم گاهی ازسر معلم زیادی می‌بینند و کمتر از سایر مشکلات شغل معلمی اطلاع دارند. همان بهتر که دانش‌آموزان از دغدغه‌های معلمان خبر ندارند. از اواخر اردیبهشت به دنبال انتقالی و بعد از دوسه ماه ناامیدی، گرفتن ابلاغ (گاهی با تحقیر) و دلسردی از نادیده گرفتن تمام زحماتت. صبح‌ها با استرس سپردن بچه به مهد، استفاده از سرویس‌های فرسوده، ترافیک، دوری راه و نگرانی به موقع رسیدن آغاز می‌شود. تراکم بالای دانش‌آموزان در کلاس، شیطنت و گستاخی برخی از شاگردان و مختل کردن نظم کلاس، سر وکله زدن با بعضی از اولیا از آرامش و اثربخشی کار معلم می‌کاهد. متاسفانه گاهی، همکاران امنیت جانی ندارند. مرگ «محسن خشخاشی» در کلاس درس و پس از آن بارها خبر ضرب و جرح معلمان توسط شاگردان یا اولیای نامحترم را شنیده‌ایم. رسانه‌هایی که خبر تنبیه دانش‌آموز را در دورترین نقاط کشور بزرگنمایی می‌کنند، در این زمینه سکوت کرده یا کوتاهی می‌کنند. توقعات برخی مدیران در خصوص درصد قبولی و نمره دادن یا فرق گذاشتن بین همکاران و سخت‌گیری‌های نابجا، بخشنامه‌های مختلف و توقعات روز افزون از معلم، اقدام پژوهی، ارزشیابی‌هایی که مدام در حال تغییر و تحول هستند، نظام رتبه بندی، و… همه و همه براسترس‌های معلمی می‌افزاید. در ارزیابی نتایج مدارس بدون توجه به عوامل مختلف انگشت اشاره کاستی‌های معلم را نشان می‌کند. اگر در ادارات مختلف از رفتار کارمندان شاکی باشید، کمترکسی به فکر شکایت می‌افتد، اما بچه‌ها و اولیای آنها با هرسطح سوادی به راحتی از کار معلم انتقاد کرده و به مدیر و اداره شکایت می‌برند. معلمان برخلاف سایر کارمندان، بخشی از کار مانند طرح سوال و نمونه سوال، تصحیح برگه‌های دانش‌آموزان، نوشتن طرح درس و برنامه‌ریزی و… را در منزل انجام می‌دهند. تغییرات مداوم کتاب‌های آموزشی، مطالعه و مرور کتاب‌ها و برنامه‌ریزی درسی در منزل را نیاز دارد. یکی از مهم‌ترین استرس‌های معلمان خصوصا در متوسطه دوم، به پایان رساندن کتاب‌های حجیم است. برنامه‌های پرورشی مدارس در مناسبت‌های مختلف، تعطیلات پیش‌بینی نشده‌ای مثل بارش برف و آلودگی هوا و زلزله، طرح درس پیش بینی شده را به هم می‌زند. معلمان دروس تخصصی با گرفتن کلاس سایر همکاران یا گذاشتن کلاس فوق‌العاده باید تعطیلی‌ها را جبران کنند. شرایط معلم بودن هرسال سخت‌تر ازسال قبل می‌شود. سال‌ها قبل به معلمان مرخصی تحصیلی می‌دادند. چندسالی است که بحث ادامه تحصیل معلمان کش وقوس‌های فراوان دارد و پس از گرفتن مدرک با استناد به بخشنامه‌هایی مبهم از اعمال مدرک در برخی رشته‌ها خودداری می‌شود. معلم‌ها کارمندانی نجیب هستند که ماه‌ها حق‌الزحمه تدریس و اضافه کار و تصحیح اوراق شان پرداخت نشده. پاداش بازنشستگی به موقع پرداخت نمی‌شود. معلم‌ها تنها کارمندانی هستند که به جز حقوق و عیدی، هیچ کارانه و پاداش و بن تخفیف و… دریافت نمی‌کنند. دوهفته قبل برای چندنفر از همکاران ۵۰ هزار تومان واریزشد، پس از چند روز مشخص شد هدیه سال قبل اداره برای معلمان نمونه بوده!معلم‌ها با تمام کاستی‌ها و بی‌احترامی‌ها عاشقانه خدمت می‌کنند زیرا شاگردان خود را آینده‌سازان کشور می‌بینند. معلم‌ها را دریابیم که به راستی زیادی نجیبند!</p></div> text/html 2018-05-06T16:31:20+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی خبر فوری // مطالبات فرهنگیان: دو روز تا پرداخت معوقات فرهنگیان http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/522 <div class="post-pre-title" style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px 0px !important; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12pt; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(59, 85, 108); text-align: center; clear: both;">مطالبات فرهنگیان:</div><h1 class="post-title" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0px !important; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 14pt; line-height: 1.1; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(176, 0, 2); text-align: center;">دو روز تا پرداخت معوقات فرهنگیان</h1><h2 class="post-summery-text" style="box-sizing: border-box; margin: 20px; padding: 7px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 13pt; line-height: 1.1; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: inherit; background: rgb(238, 238, 238); text-align: justify;">مدیر کل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش از پرداخت معوقات سال ۹۶ فرهنگیان طی یکی دو روز آینده خبر داد.</h2><div class="post-text" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(17, 51, 82); border-left-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 28.8px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 12, 22); text-align: justify;"><div class="col-md-6 col-xs-12 img" style="box-sizing: border-box; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 15px; padding-bottom: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: BBCNassim; vertical-align: baseline; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 326.25px; margin-top: 0px !important; margin-left: 0px !important; padding-left: 0px !important;"><img src="http://ehavadar.com/images/news/93550/thumbs/93550.jpg" class="img-thumbnail" alt="دو روز تا پرداخت معوقات فرهنگیان" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 4px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 1.42857; font-family: inherit; vertical-align: middle; display: inline-block; max-width: 100%; height: auto; border-radius: 4px; transition: all 0.2s ease-in-out; width: 311.25px; max-height: 200px; object-fit: cover;"></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: BBCNassim; vertical-align: baseline;">مهرداد خان‌ماکو، مدیر کل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش، در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ درباره پرداخت مطالبات فرهنگیان و وعده‌ای که پیش از این برای تسویه حساب این معوقات در هفته معلم داده شده بود، اظهار کرد: باتوجه به رایزنی‌ها و پیگیری‌های انجام شده با سازمان برنامه و بودجه، ۶۳ درصد از کل دیون سال ۹۶ تخصیص پیدا کرده است و به دنبال آن هستیم تا طی یکی دو روز آینده نقدینگی برای این تخصیص اعتبار را کسب کنیم.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">وی ادامه داد: کل دیون که از سال ۹۶ به سال ۹۷ منتقل شده ۹۴۵ میلیارد تومان است که از این میزان ۶۰۰ میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده و این مبلغ تخصیص پیدا کرده، صرفا مربوط به دیون سال گذشته است.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">خان‌ماکو با اشاره به اینکه برای پرداخت مابقی معوقات از سال ۹۶ هنوز زمانی مشخص نشده است، گفت:، اما در حال پیگیری برای تخصیص اعتبار مابقی معوقات هستیم البته این موضوع را باید سازمان برنامه و بودجه اعلام کند.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 0, 0);">حق التدریس شاغلان در اولویت پرداختی‌ها هستند</span><br style="box-sizing: border-box;">مدیر کل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش درباره اولویت پرداختی‌ها با توجه به تخصیص اعتبار انجام شده، گفت: حق‌التدریس شاغل، حق‌الزحمة مصححان امتحانات نهایی سال تحصیلی ۹۵_۹۶ و معلمان طرح خرید خدمات آموزشی مورد توجه است.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">وی تصریح کرد: گروه‌های یاد شده اولویت اصلی را برای پرداخت معوقات دارند و پس از آن سایر معوقات باقیمانده از سال ۹۶ را پرداخت می‌کنند.<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">گفتنی است؛ پیش از این علی اللهیار ترکمن معاون توسعه، مدیریت و پشتبیانی درباره زمان پرداخت معوقات معلمان از سال گذشته گفته بود باتوجه به مشکلات مالی بخشی از پرداختی‌ها به سال ۹۷ منتقل شد و مقرر شده تا در هفته معلم این معوقات تسویه شوندف اکنون تخصیص اعتبار لازم صورت گرفته است و باید نقدینگی لازم فراهم شود تا فرهنگیان معوقات خود را دریافت کنند.</p><div class="clearfix" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: BBCNassim; vertical-align: baseline;"></div><div style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: BBCNassim; vertical-align: baseline;"></div><div class="clearfix" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: BBCNassim; vertical-align: baseline;"></div><div class="pull-right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 30px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: BBCNassim; vertical-align: baseline; float: right;">منبع : شمانیوز</div><div><br></div></div> text/html 2018-05-03T14:11:35+01:00 taybaditeacher.mihanblog.com وحید لطفی شرایط اعطای کمک‌هزینه مهدکودک به زنان شاغل در آموزش و پرورش http://taybaditeacher.mihanblog.com/post/521 <div class="title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: normal; font-family: nassim-bold; margin-bottom: 19px; text-align: center;"><h1 class="title" style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; box-sizing: border-box; margin: 0px; font-weight: normal; line-height: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; padding: 0px;"><a href="http://khabaredagh.ir/fa/news/768667/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); outline: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: 25px;">شرایط اعطای کمک‌هزینه مهدکودک به زنان شاغل در آموزش و پرورش</a></h1></div><div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 22px; font-family: tahoma, Arial; color: rgb(61, 61, 61); margin-bottom: 15px; text-align: justify; padding: 5px 14px 14px 12px; border: 1px solid rgb(167, 127, 127); border-radius: 12px;">معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه‌ای ضمن اعلام شرایط بهره‌مندی از کمک‌هزینه مهد کودک به کارکنان زن شاغل در وزارت آموزش و پرورش، آمار کارکنان مشمول را از ادارات کل آموزش و پرورش خواستار شد.</div><div class="body" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 23px; font-family: Tahoma, Arial; text-align: justify;"><a href="http://khabaredagh.ir/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;"><img src="http://khabaredagh.ir/files/fa/news/1397/2/13/312659_106.jpg" title="شرایط اعطای کمک‌هزینه مهدکودک به زنان شاغل در آموزش و پرورش" alt="شرایط اعطای کمک‌هزینه مهدکودک به زنان شاغل در آموزش و پرورش" width="200" height="135" align="left" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: medium none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%;"></a><div style="box-sizing: border-box;">به گزارش<a href="http://khabaredagh.ir/" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">&nbsp;خبرداغ</a>&nbsp;به نقل از&nbsp; ایسنا، در این بخشنامه که دو روز گذشته به ادارات آموزش و پرورش ابلاغ شده آمده است:</div><div style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box;">«به منظور فراهم کردن شرایط اجرای رأی شماره ۱۰۲۰- ۱۰۱۹ مورخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶&nbsp; هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و برآورد بار مالی ناشی از اجرای آن، خواهشمند است دستور فرمایید اطلاعات افراد مشمول دریافت کمک‌هزینه مذکور را حداکثر تا تاریخ اول خردادماه جاری و به اداره کل امور اداری و تشکیلات ارسال کنند.</div><div style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box;">بر این اساس شرایط بهره‌مندی از کمک هزینه مذکور عدم استفاده از مهد کودک دولتی بابت نگهداری فرزندان است.</div><div style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div style="box-sizing: border-box;">&nbsp;در ضوابط اجرایی بودجه سال‌های ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۰ کمک‌هزینه مهد کودک (به استثناء سال ۸۷) حداکثر به سه فرزند قابل پرداخت بوده است. در ضمن برای سال ۸۷ حداکثر دو فرزند و از سال ۹۱ تا کنون محدودیت فرزند برای دریافت کمک‌هزینه فوق‌الذکر پیش‌بینی نشده است.»</div></div>