تبلیغات
ت مثل تایباد ... ت مثل تربیت...(کلاس ششم)
ت مثل تایباد ... ت مثل تربیت...(کلاس ششم)
درباره ششم ابتدایی،روشهاوالگوهای تدریس،ششم،کار وفناوری ششم،تفکر و پژوهش ششم،فارسی ،کتاب جدید التالیف ،ریاضی،علوم،مطالعات اجتماع 
قالب وبلاگ
نویسندگان
نظر سنجی
نظرتان درباره حذف آزمون نمونه دولتی و استعداد های درخشان چیست؟
لینک دوستان
پیوندهای روزانه

پشتیبانی تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی
منابع پشتیبانی تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی

ردیف

نام فایل

نوع

موضوع

نویسنده

زبان

دانلودحجم فایل

1

عنوان فصل ها و دروس كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی
pdf
كتاب ششم ابتدایی
گروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی
فارسیدانلود83 KB

2

Toward a Visually-Oriented School Mathematics Curriculum

كتابالگو و تعمیم

Ferdinand D. Rivera

انگلیسیدانلود6.63 MB

3

دانش آموزان درمورد اعداد منفی چگونه می اندیشند؟مقالهاعداد منفی

فرزانه راشدی، ابراهیم ریحانی، فریده حمیدی

فارسیدانلود257 KB
4
بررسی و طبقه بندی بدفهمی های دانش آموزان سال پنجم  ابتدایی در ارتباط با اعداد اعشاری
مقاله 
اعداد اعشاریابراهیم ریحانی، شهرناز بخشعلی زاده و زهرا پورعظیمافارسیدانلود339 KB
5
AN ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF QUESTION DESIGN ON PUPILS APPROACHES TO NUMBER PATTERN  GENERALISATION TASKS
پایان نامه
الگو و تعمیم
DUNCAN ALISTAIR SAMSONانگلیسیابراهیم ریحانی، مریم صدیقیفارسیدانلود1.14 MB

7

بررسی توانایی تعمیم و توجیه دانش آموزان سال اول متوسطه در باب الگوه های عددی و عددی هندسی خطیپایان نامهالگو و تعمیمكوروش شجاعیفارسیدانلود4.1 MB
8

Mathematics For Year 5 Second Edition

کتابریاضی 5 دبستان استرالیا

Stan Pulgies-Robert Haese-Sandra Haese-Chris Haines

انگلیسیدانلود13.5 MB
9پیش نویس فصل اول كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییpdfكتاب ششم ابتداییگروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییفارسیدانلود409 KB
10پیش نویس فصل دوم كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییpdfكتاب ششم ابتداییگروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییفارسیدانلود1.2MB
11پیش نویس فصل سوم كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییpdfكتاب ششم ابتداییگروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییفارسیدانلود522 KB
12پیش نویس فصل چهارم كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییpdfكتاب ششم ابتداییگروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییفارسیدانلود522 KB
13پیش نویس فصل پنجم كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییpdfكتاب ششم ابتداییگروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییفارسیدانلود522 KB
14پیش نویس فصل ششم كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییpdfكتاب ششم ابتداییگروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییفارسیدانلود522 KB
15 پیش نویس فصل هفتم كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییpdfكتاب ششم ابتداییگروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییفارسیدانلود522 KB
16نسخه دوم پیش نویس فصل اول كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییpdfكتاب ششم ابتداییگروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییفارسیدانلود1.27 MB
17نسخه دوم پیش نویس فصل دوم كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییpdfكتاب ششم ابتداییگروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییفارسیدانلود513 KB
18نسخه دوم پیش نویس فصل سوم كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییpdfكتاب ششم ابتداییگروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییفارسیدانلود537 KB
19نسخه دوم پیش نویس فصل چهارم كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییpdfكتاب ششم ابتداییگروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییفارسیدانلود537 KB
20 نسخه دوم پیش نویس فصل پنجم كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییpdfكتاب ششم ابتداییگروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییفارسیدانلود1.32 MB
21نسخه دوم پیش نویس فصل ششم كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییpdfكتاب ششم ابتداییگروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییفارسیدانلود526 KB
22نسخه دوم پیش نویس فصل هفتم كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییpdfكتاب ششم ابتداییگروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییفارسیدانلود526 KB
23نسخه نهایی كتاب ریاضی 6pdfكتاب ششم ابتداییگروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییفارسیدانلود7.9 MB
24آشنایی با محتوای فصل 1
پاورپوینتكتاب ششم ابتداییژیلا ملكی، فایزه شیخ علیان و جعفر اسدی
فارسیدانلود
25آشنایی با محتوای فصل 2پاورپوینتكتاب ششم ابتداییملیحه دوستی و شیما زهره وند
فارسیدانلود
26آشنایی با محتوای فصل 3پاورپوینتكتاب ششم ابتداییخدیجه بیات فر،مرضیه حسنی ، عبدالرضا دراج و علی حاجلو
فارسیدانلود
27آشنایی با محتوای فصل 4پاورپوینتكتاب ششم ابتداییخدیجه بیات فر و مرضیه حسنی
فارسیدانلود
28آشنایی با محتوای فصل 5پاورپوینتكتاب ششم ابتداییآزیتا صالحیان و داود رضایی
فارسیدانلود
29آشنایی با محتوای فصل 6پاورپوینتكتاب ششم ابتداییملیحه دوستی و شیما زهره وند
فارسیدانلود
30آشنایی با محتوای فصل 7پاورپوینتكتاب ششم ابتداییاسمعیل احمدی و آزیتا صالحیان
فارسیدانلود
31روابط طولی اعداد و الگوها
پاورپوینتكتاب ششم ابتداییژیلا ملكی، فایزه شیخ علیان و علی حاجلو
فارسیدانلود
32روابط طولی عملیات
پاورپوینتكتاب ششم ابتداییخدیجه بیات فر،مرضیه حسنی و اسمعیل احمدی
فارسیدانلود
33روابط طولی كسر
پاورپوینتكتاب ششم ابتداییملیحه دوستی و شیما زهره وندفارسیدانلود
34روابط طولی اعداد اعشاری
پاورپوینتكتاب ششم ابتداییخدیجه بیات فر،مرضیه حسنی ، عبدالرضا دراج و علی حاجلوفارسیدانلود
35روابط طولی نسبت، تناسب و درصد
پاورپوینتكتاب ششم ابتداییملیحه دوستیفارسیدانلود
36روابط طولی آمار و احتمال
پاورپوینتكتاب ششم ابتداییخدیجه بیات فر،مرضیه حسنی و جعفر اسدی
فارسیدانلود
37روابط طولی اندازه گیری
پاورپوینتكتاب ششم ابتداییآزیتا صالحیان و داود رضاییفارسیدانلود
38روابط طولی تقارنپاورپوینتكتاب ششم ابتداییخدیجه بیات فر و مرضیه حسنیفارسیدانلود
39روابط طولی تقریبپاورپوینتكتاب ششم ابتداییاسمعیل احمدی و آزیتا صالحیانفارسیدانلود
40راهنمای حل تمرینات و محتوای کتاب ریاضی پایه ششم ابتداییpdfكتاب ششم ابتداییآموزشگران ریاضی پایه ششم و آقای خوش پیامفارسیدانلود
41كتاب معلم (راهنمای تدریس) ریاضی پایه ششم ابتدایی pdfكتاب ششم ابتداییگروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییفارسیدانلود
42كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی (چاپ 97-96)pdfكتاب ششم ابتداییگروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتداییفارسیدانلودطبقه بندی: دانلود ها،  عمومی،  پایه ششم، 
برچسب ها: منابع پشتیبانی تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی، روابط طولی عملیات، روابط طولی اعداد و الگوها، گروه تالیف كتاب ریاضی پایه ششم ابتدایی،  
[ جمعه 31 فروردین 1397 ] [ 11:46 بعد از ظهر ] [ وحید لطفی ]

الگوی تدریس چیست؟

الگو، معمولاً به نمونه کوچکی از یک شیء یا به مجموعه ای از اشیای بیشمار گفته می شود که ویژگیهای مهم و اصلی آن شیء بزرگ یا اشیاء را داشته باشد. الگوی تدریس، چهارچوب ویژه ای است که عناصر مهم تدریس در درون آن قابل مطالعه است. انتخاب یک الگوی تدریس، بستگی به نوع آگاهی معلم از فلسفه و نگرشهای تعلیم و تربیت خواهد داشت.
تدریس یک فرآیند است و فعالیتی است که در داخل یک الگو صورت می پذیرد، الگوهای تدریس متعددی توسط صاحبنظران معرفی شده اند که به مهمترین آنها اشاره خواهیم کرد.


الگوی عمومی تدریس (general teaching model)

این الگو، توسط "رابرت گلیزر" در سال 1961 مطرح شد که در 1971 توسط "راجرز" و "رابینسون" بسط داده شد.
در این الگو، فرآیند تدریس به پنج مرحله تقسیم می شود:
1) تعیین هدفهای تدریس و هدفهای رفتاری: معلم باید هدفهای تدریس خود را به صورتی عینی و قابل اندازه گیری تعریف و مشخص کند.
2) تعیین رفتار ورودی و ارزشیابی تشخیصی: اصطلاح رفتار ورودی در اینجا منعکس کننده کلیه یادگیریهای گذشته فراگیران، تواناییهای عقلی، وضع انگیزشی و برخی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر در یادگیری و میزان رشد آنان است.
3) تعیین شیوه ها و وسایل تدریس: در این مرحله معلم با آگاهی از شرایط و موقعیت آموزشی یکی از روشها مانند روش سخنرانی، آزمایشی، آموزش انفرادی و ... را انتخاب کند و وسایل تدریسی را نیز با توجه به مفاهیم و شرایط و ویژگیهای فراگیران را برگزیند.
4) سازماندهی شرایط و موقعیت آموزشی: معلم باید قادر باشد که با ابتکار و خلاقیت، حداکثر استفاده از امکانات موجود، در امر تدریس و تحقق اهداف آموزشی را ببرد.
5) ارزشیابی و سنجش عملکرد: معلم در این مرحله علاوه بر ارزشیابی های معمولی می تواند عملکرد شاگردان را در موقعیتهای متعدد، مانند انجام دادن پروژه، شرکت در فعالیتهای آموزشی و ... را ارزیابی کند و در صورت عدم موفقیت با توجه به نتایج ارزشیابی به ترمیم و اصلاح مراحل قبلی الگو اقدام کند.


تعریف روش های تدریس

از مراحل مهم طراحی آموزشی، انتخاب روش تدریس است. معلم بعد از انتخاب محتوی و قبل از تعیین وسیله، باید خط مشی و روش مناسب تدریس خود را انتخاب کند. به مجموعه تدابیر منظمی که برای رسیدن به هدف، با توجه به شرایط و امکانات اتخاذ می شود "روش تدریس" گویند.
طبقه بندی: الگو های تدریس،  پایه ششم،  پایه پنجم،  پایه چهارم،  پایه سوم،  پایه دوم،  پایه اول، 
[ پنجشنبه 24 اسفند 1396 ] [ 01:27 قبل از ظهر ] [ وحید لطفی ]

معلمان عزیز ابتدایی از این امر مطلع اند که در پایه های اول، دوم و سوم ارزشیابی به صورت توصیفی می باشد. در اینجا سعی شده به صورت خلاصه به بررسی همه جانبه ی این نوع ارزشیابی پرداخته شود. معلمان عزیز توجه نمایند چنانچه در مطلب ذیل ایراد و اشکالاتی یافته اند در قسمت نظرات اعلام نمایند تا هرچه سریع تر برطرف گردد.

ارزشیابی توصیفی

امروزه نیازمند سیستم هایی از سنجش و ارزیابی هستیم که به هر دانش آموزبه دیده ی حرمت نگاه کند. موهبت های طبیعی و انسانی او را بسیار بیشتر از آزمونهای سنتی نشان دهد.

پس آن نوع سنجش که بتواند تصویری واضح و سه بعدی از رشد مهارت ها، تواناییها ودانش و نگرش دانش آموز بدهد قابل دفاع می باشد. برخلاف ارزشیابی کمی که با داده های کمی و ریاضی و عدد و ارقام سروکار دارد و از قضاوت برخوردار است. باید دانست که کیفیت یک امر نسبی است و انعطاف پذیر می باشد و به طور کلّی می توان گفت که کیفیت مقطعی نیست بلکه اندیشه ای مستمر است و بر اساس تلاش و فعالیّت فرد انجام می گیرد.

اما باید این مطلب را مدنظر داشت که ارزشیابی کمّی برای عموم قابل فهم تر و مفیدتر است و اما ارزیابی کیفی تخصصی تر بوده و مهارت و آموزش بیشتری برای بکارگیری لازم دارد و بیشتر از مفاهیم و کلمات کلیدی، ارزش گذاری وقضاوت برخوردار است.

و همچنین این دو ارزیابی از نظر ابزارهای جمع آوری داده ها نیز با هم فرق دارند: ابزار جمع آوری داده های کمی معمولاً آزمونهای عینی یا استاندارد با پاسخ های ازقبل تعیین شده است. اما ابزار ارزیابی کیفی را می توان ابزارهای ذهنی، پرشنامه ها و نگرش سنج ها، روشهای مصاحبه ای، مشاهده ای، واقعه نگاری و گزارش های روزانه و....می باشد.

به عنوان مثال:  

 تعداد پرسش های فراگیران در کلاس = کمی است

اما نوع پرسش های فراگیران در کلاس= کیفی است

یا

حجم هر پرسش وپاسخ آن= کّمی است     

نوع آوری و تازگی پرس= کیفی است

ارزشیابی توصیفی یا کمی را می توان آموزش بدون نمره دانست و به جای تأکید بر ارزشیابی های پایانی باید بر ارزشیابی تکوینی (مستمر) تأکید داشت در واقع ارزشیابی توصیفی به توصیف ارزشیابی های گوناگون که به شیوه های متنوع از دانش آموزبه عمل آورده ایم می پردازد.

کاربردارزشیابی توصیفی: 

1- بهبودیادگیری

2- ایجاد نگرش مطلوب نسبت به مدرسه    

3- افزایش بهداشت روانی کلاس        

4- اعتماد به نفس

5- افزایش روحیه انتقادپذیری در کودکان

6- افزایش مشارکت در یادگیری

7- رشد مهارت خود اصلاحی و خود تنظیمی

8- رشد و توانایی نقد خود

9- بهبود عملکردها

10- خارج شدن از برنامه های کلیشه ای و چارچوبی

11- آرامش در آموزش

 

ابزارهای ارزشیابی توصیفی:

برای ارزشیابی توصیفی ابزارهای گوناگونی وجود دارد که در اینجا به 3 نوع آن اشاره می کنیم.

1- پوشه کار

2- پروژه

 3- آزمون های عملکرد 


پوشه کار:

یک مجموعه هدفدار منظم از کار و فعالیّت فراگیر که نشان دهنده تلاش و کوشش و پیشرفت و رشد دستآوردها و موفقیّت های او می باشد. و فراگیران را به فراگیرانی پویا و فعال تبدیل می کند که در برابر یادگیری و پیشرفت خود مسئول باشند.

پوشه کار مانند یک جورچین (پازل) مجموعه ی قطعاتی از کارهای هدفدار فراگیران است که به او امکان می دهد تا توانایی های خود را از جهات مختلف به نمایش   بگذارد. که البته هر پوشه می تواند شامل کار یک فرد یا یک گروه باشد. که به یک یا چند موضوع درسی اختصاص دارد که البته می توان در زمان معین فراگیر آن را به خانه ببرد یا در مدرسه نگهداری شود و در اختیار معلم سال بعد قرار گیرد. در واقع پوشه کار فرصت شناخت  و اصلاح اشتباهات را به فراگیران می دهد.


ادامه مطلب

طبقه بندی: ارزشیابی توصیفی،  عمومی،  پایه ششم،  پایه پنجم،  پایه چهارم،  پایه سوم،  پایه دوم،  پایه اول، 
برچسب ها: تکمیل دفاتر مدیریت کلاسی، پوشه کار، معیار های ارزشیابی، آزمون عملکردی،  
[ جمعه 1 دی 1396 ] [ 07:13 قبل از ظهر ] [ وحید لطفی ]
تدریس درس پنجم زمین پویا
علوم تجربی کلاس ششم ابتدایی

تهیه کننده : وحید لطفی-
آموزگار پایه ششم دبستان شهدای غزه کاریز


زمین پویا علوم تجربی ششم ابتدایی

طبقه بندی: دانلود ها،  درس علوم ششم ابتدایی،  پایه ششم، 
برچسب ها: تدریس درس پنجم زمین پویا، محتوای آموزشی، نرمافزار تدریس علوم تجربی، محتوای آموزشی زمین پویا، تدریس زمین پویا،  
[ سه شنبه 28 آذر 1396 ] [ 06:16 بعد از ظهر ] [ وحید لطفی ]

سه نوع دوست وجود داره :

1- دوستان پروانه ای

2- دوستان آئینه ای

3- دوستان مگسی

دوستان پروانه کسانی هستن که تا وقتی شما مثل شمع خودت فدای اون می کنی و بعد که تموم شدی و یا احتیاج به کمک داشتی تو رو زود فراموش می کنن و می رن سراغ یکی دیگه به عبارت دیگه همون ضرب المثل قدیمی هم می تونه ربط داشته باشه که میگه تا پول داری رفیقتم قربونه بند کیفتم

واما دوستان مگسی کسانی هستن که دست از سرت بر نمی دارن و همیشه می خوان از کارت سر در بیارن در اصطلاح فضولی می کنن و هیچ وقت مفید که نیستن هیچ مضر هم هستن و جلوی پیشرفت  آدم هم با دخالت های بی خودی میگیرن

البته دوستانی خوب و ماندگار هستن که به دوستان آئینه ای معروف هستن و شما از طریق اون می تونی خودت رو بهتر بشناسی و نقاط ضعف و قوت خودت رو بفهمی ، درسته این نوع دوستان همیشه عیب های تو رو فقط به خودت میگن تا اون و بر طرف کنی و هیچ وقت پشت سرت حرف نمی زنن و همانطور که آئینه تو رو نشون میده این دوست خوب هم تو رو به خودت نشون میده همانطور که واقعا هستی و همیشه راز نگهدار تو هستن ، با وجود چنین دوستانی می تونی در زندگی پیشرفت کنی

منبع :دنیای جوانی
طبقه بندی: درس مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی،  پایه ششم، 
برچسب ها: دوست، انواع دوست، دانلود، ویژگی دوستان، درس مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی، ششم ابتدایی،  
[ چهارشنبه 24 آبان 1396 ] [ 09:29 بعد از ظهر ] [ وحید لطفی ]
[ شنبه 8 مهر 1396 ] [ 08:34 بعد از ظهر ] [ وحید لطفی ]

دانلودفعالیت فارسی

جمع مکسروکلمات هم خانواده 

 

برای دریافت فایل روی تصویرزیرکلیک کنید .

 

منبع : معلم کلاس ششمطبقه بندی: دانلود ها،  پایه ششم، 
[ دوشنبه 23 مرداد 1396 ] [ 12:14 قبل از ظهر ] [ وحید لطفی ]
[ شنبه 21 اسفند 1395 ] [ 11:10 قبل از ظهر ] [ وحید لطفی ]

دانلودآزمون پیشرفت تحصیلی 

پایه ی ششم - بهمن ماه

 

دانلوددفترچه آزمون

 

 دانلودپاسخنامه:: منبع: بانک سوالات ششمطبقه بندی: دانلود ها،  پایه ششم، 
برچسب ها: آزمون سنجش پیشرفت تحصیلی - ششمی ها دربهمن ماه، دانلودآزمون پیشرفت تحصیلی، دانلوددفترچه آزمون،  
[ شنبه 2 بهمن 1395 ] [ 12:05 قبل از ظهر ] [ وحید لطفی ]
در این فایل پی دی اف سعی کردم تا بخشی از مطالب دستور زبان فارسی برای کلاس ششم را تهیه کنم که می توان از آن برای کلاس های تیزهوشان هم استفاده کرد .
امیدوارم که دوستان استفاده کنند و در صورت هرگونه اشکال من را راهنمایی کنند تا آن را اصلاح کنم
و من الله توفیق

دانستنیهای دستور زبان
فارسی ششم
طبقه بندی: دانلود ها،  پایه ششم، 
برچسب ها: دانستنیهای دستور زبان فارسی ششم، دانلود دستور زبان فارسی، مطالب تیزهوشان، فارسی ششم تیزهوشان،  
[ شنبه 25 آذر 1396 ] [ 09:40 بعد از ظهر ] [ وحید لطفی ]
روز سه شنبه   هفتم بهمن ماه 1393
معاونت محترم آموزش ابتدایی اداره کل استان خراسان رضوی
سرکار خانم عرفانیان 
به همراه ریاست محترم آموزش و پرورش تایباد
جناب آقای عباسی
و معاون ابتدایی شهرستان سرکار خانم نظری و کارشناسی حراست جناب آقای عبداللهی از مدرسه شهید عباسپور بازدید به عمل آوردند.


در این بازدید سرکار خانم عرفانیان  با حضور سبزشان موجب مسرت و خوشحالی همه پرسنل مدرسه  شدند و از این که قدم رنجه کردند و به کلاس من امدند تشکر میکنم و  توفیق روز افزون را برای ایشان  و همه همکارانشان از خداوند منان خواستارم.


طبقه بندی: بخش نامه ها،  گالری عکس،  درس علوم ششم ابتدایی،  عمومی،  پایه ششم،  پایه پنجم،  پایه چهارم،  پایه سوم،  پایه دوم،  پایه اول،  شهر من تایباد (طیبات)، 
برچسب ها: حضور معاونت محترم آموزش ابتدایی استان و بازدید از طرح بازیافت یار، بازدید از طرح بازیافت یار، معاونت آموزش ابتدایی استان،  
[ چهارشنبه 8 بهمن 1393 ] [ 10:19 بعد از ظهر ] [ وحید لطفی ]

قابل توجه و معلمان پایه ششم! 

  در برگزاری آزمون تراکمی پایانی ( مداد کاغذی) پایه ششم  دانش آموزان کیفی – توصیفی خرداد 93( مصوب - جلسه 286- کمیسیون اساسنامه و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش) موارد زیر را مد نظر داشته باشند :

    ...  اگرچه تاریخ آموزش و پرورش رسمی نشان می‌دهد که همواره معلمین از آزمون‌های مداد کاغذی برای دست یابی به نیم‌رخ روشنی از میزان یادگیری دانش‌آموزان ، تصمیم گیری نزدیک به واقعیت ، طراحی آموزش‌های تکمیلی و بعدی، وهمراه داشتن پیش‌پندارهایی که اهداف و انتظارات برنامه درسی محقق گشته، کمک شایان توجهی گرفته‌اند.لیکن  در ارزشیابی کیفی توصیفی هنگامی که معلم، به آزمون‌های مداد- کاغذی ، نه به‌عنوان ابزاری تمام و کمال , و نه برای  فاصله‌بندی و رتبه آفرینی در کلاس و وسیله‌ای برای مقایسه‌ی هر دانش‌آموز با همسالانش، بلکه برای کسب آگاهی از میزان یادگیری‌های هر فرد و مقایسه‌ی او با خودش و ارائه بازخورد‌های مناسب و به‌هنگام, تکیه نمود ،زمینه و بستر مناسب برای یادگیری‌های بعدی او فراهم خواهد ساخت. در این شرایط است که باور می‌کنیم آزمون‌های مداد کاغذی،-  به عنوان یک ابزار در کنار سایر ابزارها - اطلاعاتی را ارائه می نماید که در جهت یادگیری و یا بهبود یادگیری ،چراغ اطمینان  ارزش‌یابی را روشن خواهند نمود .

  گرچه راه سختی طی شد تا  آیین نامه آزمون پایه ششم  به جایی که هست رسانده شود ولی بی تردید باید در سال های آتی که صد در صد دانش آموزان پایه ششم, توصیفی خواهند بود, الگویی دیگری ورای آنچه امسال اجرا می کنیم را در پیش بگیریم و می گیریم  لیکن امسال آنچه هست و مصوب شده باید اجرا کرد .

در این راستا از طراحان محترم سوالات خواهش می شود که با توجه به اینکه در ارزش‌یابی کیفی توصیفی به دلیل رویکرد  فرایندی و تکوینی   و دوری از آزمون‌های پایانی سرنوشت‌ساز ؛  در نظر داشته باشند که نتایج آزمون پایانی مداد کاغذی که طراحی خواهند کرد  به عنوان یکی و در کنار سایر اطلاعات حاصل از ارزش‌یابی فرایندی که با روش‌ها، شیوه‌ها و ابزارهای گوناگون جمع آوری شده, دیده می شود.

لذا ضمن رعایت ترتیب معمول  پرسش‌ها در یک آزمون یعنی :

1. پرسش‌های درست - نادرست

2.  پرسش‌های جورکردنی

3. پرسش‌های چند گزینه‌ای

4.  پرسش‌های کوتاه پاسخ

5. پرسش‌های تشریحی

  توصیه می شود در نظر داشته باشند که برای  آزمون‌های بخش عینی یا بسته پاسخ(موارد1تا3)   هرکدام سوال به وزن دو نمره  اما 25 صدمی از پرسش‌های چند گزینه‌ای، پرسش‌های جور کردنی و  پرسش‌های درست نادرست قرار دهند که معلم توصیفی در رتبه بندی وزن رتبه اش معنا دار باشد بعد از سوال سوم به بعد پرسش‌های کوتاه پاسخ و  پرسش‌های تشریحی که سطوح بالای یادگیری را مطابق با حیطه‌ی شناختی مانند تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزش‌یابی اندازه‌گیری  می نماید و دانش‌آموز در پاسخ دادن به  این دسته از پرسش‌ها، تا حدودی آزادی عمل دارد به زبانی  هر پرسش صحنه‌ی وسیعی برای تشریح عقاید و جنبه‌های مختلف فکری او، ممکن می سازد و به دانش‌آموز امکان می‌دهد که اطلاعات را به یاد بیاورد و به زبان و کلمات خود افکار و عقایدش را از یک پاراگراف گرفته، تا یک انشاء یا مقاله‌ی کامل مرتب نماید استفاده نمایند

جند نکته نیز یادآوری می شود:

   امتحان پایانی خرداد  ماه هر درس  به عنوان یکی از شواهد تعیین وضعیت یادگیری دانش آموز در آن درس است و البته آخرین، اما یادمان باشد که،  نه سرنوشت سازترین .

   در طراحی سوالات ، بارم بندی نداریم .

  تصحیح اوراق امتحانی با معلم کلاس( آموزگار) است و او هر سوال را بررسی می نماید و در نهایت با توجه به هدف ،نظر خود را برای آن سوال، به صورت رتبه ای ( خیلی خوب ، خوب، قابل قبول ، نیاز به تلاش و آموزش بیشتر) اعلام خواهد کرد . در نهایت رتبه نهایی ورقه  نیز رتبه ی غالب  کسب شده در ورقه خواهد بود .

رتبه ای که معلم در گزارش پیشرفت تحصیلی ( کارنامه) در هر درس، برای دانش آموز درج خواهد کرد، باید تابعی از عملکرد دانش آموز  در پوشه کار ، دفتر مدیریت فرایندهای کلاسی ، آزمون پایانی تراکمی  که  معلم آگاهانه ، هدفمند و منظم از ابتدای سال جمع آوری ، انتخاب و سازماندهی نموده است باشد .

 منبع: معلم کلاس ششم  به نقل از:دکتر قره داغی


طبقه بندی: بخش نامه ها،  عمومی،  پایه ششم، 
برچسب ها: نحوه طراحی سوالات، هماهنگ ششم، ارزشیابی توصیفی،  
[ پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393 ] [ 09:10 بعد از ظهر ] [ وحید لطفی ]

نکاتی در مورد طرح جلد کتاب فارسی ششم

 

 

  همان طور که همه دانش آموزان و معلمین پایه ششم دبستان می دانند طرح روی جلد کتاب فارسی ششم تصویری از فردوسی را نشان می دهد که به خاطر خدمات ارزنده ای که این شاعر نامی برای زبان فارسی انجام داده است این تصویر بر روی جلد قرار گرفته است ، این تصویر در واقع مجسمه ای است که توسط استاد ابوالحسن خان صدیقی نقاش و مجسمه ساز معاصر و شاگرد کمال الملک ساخته شده است ،ساخت این مجسمه در سال 1337 و از سوی انجمن آثار ملی طی قراردادی به استاد ابوالحسن‌خان صدیقی که در آن زمان در ایتالیا به سر می‌برد سپرده شد و اوایل سال 1338 نیز، کار ساخت آن به پایان رسید. این استاد گرانقدر مجموعاً ۸۳ مجسمه ساخته‌است که آثار دیگری همچون مجسمه نادرشاه افشار در مشهد ، مجسمه شیخ اجل سعدی در شیراز ، مجسمه امیر کبیر در تهران ، نیم تنه خیام در نیشابور و ....... را می توان ذکر کرد . در این تصویر فردوسی را می بینیم که شاهکار ادبیات فارسی یعنی شاهنامه را در دست چپش گرفته و در حالی که بر بالای کوهی قراگرفته است به دوردست ها خیره شده است ، در پایین این مجسمه تصویر کودکی را می بینیم که بر فراز کوه قرار گرفته است ، این که این کودک چه کسی است و فلسفه قرار گرفتن این کودک در این مجسمه چه می باشد را خود هنرمند توضیحی نداده است ولی فریدون صدیقی فرزند استاد درباره شمایل مجسمه گفته است که در قسمت پایین این مجسمه، پیکر کودکی زال ـ از شخصیت‌های شاهنامه ـ تصویر شده است. آن طور که در شاهنامه آمده است زال بر روی کوه قاف بزرگ شد، بنابراین پایه مجسمه به صورت یک تخته سنگ طبیعی که حاکی از داستان زندگی زال است، تهیه شد. بر همین اساس برای پایه مجسمه، تخته سنگی با 59 تن وزن از کوه الوند واقع در استان همدان جدا و به تهران منتقل شد و بالاخره کار نصب مجسمه فردوسی بر روی این قطعه سنگ نتراشیده انجام گرفت. روایت فرزند مجسمه‌ساز تا حدود زیادی به نظر دکتر جعفر یاحقی، شاهنامه‌پژوه و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی نزدیک است. یاحقی هم معتقد است تصور ابتدایی از این کودک که در کنار فردوسی قرار گرفته‌‌ همان «زال» است؛ او درباره دلایلش هم این‌گونه توضیح می‌دهد: از نظر ظاهری موهای سفید آن کودک به زال شباهت دارد و از طرفی زال با کیفیت خاصی متولد و در دامان سیمرغ بزرگ شده است که همین نوعی مفهوم متافیزیکی را همراه دارد. این شاهنامه‌پژوه ادامه می‌دهد: خانواده زال را فردوسی بزرگ کرده است؛ رستم، سهراب و... همه ریشه در زال دارند و به نوعی می‌توان گفت که زال نماد پهلوانی در شاهنامه است. او تاکید می‌کند: این کودک در واقع این مفهوم را می‌خواهد القا کند که حماسه‌ها و اسطوره‌ها پیش از فردوسی هم در منابع کهن وجود داشته ‌است، اما این فردوسی بود که مانند طفلی دست آن‌ها را گرفت و به اوج رساند؛ همان‌طور که خودش می‌گوید: که رستم یلی بود در سیستان منم کردمش رستم داستان فردوسی با پوشش مردمان خراسان در حالی که بر بالای کوه و بالاتر از زال قرار گرفته است به تصویر کشیده است . پایه مجسمه نمادی از البرزکوه می باشد که زال در آن رشد کرد و با کمک سیمرغ بزرگ شده است. کوه نیز از دوقسمت تشکیل شده است : تنه کوه که به رنگ تیره است و قله کوه که به رنگ سفید و از جنس مرمر می باشد . در شاهنامه در داستان زال، فردوسی البرزکوه را کوهی دور از دسترس و بیگانه با خوی آدمی معرفی می‌کند. کوهی که فقط سیمرغ در آن آشیانه دارد . یکی کوه بُد، نامش البرز کوه به خورشید نزدیک و دور از گروه بدان جای سیمرغ را لانه بود که آن خانه از خلق بیگانه بود نام این کوه در داستان زال و سیمرغ در کتاب فارسی پنجم در درس شانزدهم و در بخش روان خوانی این درس آمده است ، آورده شده است : هنگامی که زال به دنیا می‌آید چون رنگ و رویی سرخ و سر و مویی سپید دارد، پدرش سام غمگین می‌شود و پس از آن دستور می دهد که کودک را از پیش چشمش دور کنند و به جایی ببرند که هیچ کس او را نبیند به همین دلیل خدمتکاران، او را به البرز کوه می‌برند : نهادند بر کوه و گشتند باز برآمد بر این روزگاری دراز
طبقه بندی: درس فارسی ششم ابتدایی،  پایه ششم، 
برچسب ها: جلد کتاب، نکاتی درباره کتاب های ششم، کلاس ششم، معلم ششم، ششم ابتدایی،  
[ یکشنبه 26 آبان 1392 ] [ 09:26 بعد از ظهر ] [ وحید لطفی ]

کلیپ ممد نبودی ببینی

برای دانلود اینجا کلیک کنید
طبقه بندی: درس مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی،  پایه ششم، 
[ دوشنبه 9 اردیبهشت 1392 ] [ 02:38 بعد از ظهر ] [ وحید لطفی ]

 

 خبرگزاری فارس:

 کتاب ششم ابتدایی در قدیم برای دانش‌آموزان دختر و پسر متفاوت بود.

 

نظام «3ـ3ـ6» به معنای دوره 6 ساله ابتدایی، 3 سال دبیرستان (سیکل اول) و 3 سال دبیرستان (سیکل دوم) است که در دوره ابتدایی از سال 1302 شمسی و در دوره متوسطه از مهرماه سال 1313 آغاز شد؛ این نظام ادامه داشت تا در سال 1353 که نظام «4ـ3ـ5» به معنای 5 سال ابتدایی، 3 سال راهنمایی و 4 سال متوسطه اجرا شد.

نظام آموزشی در این سال‌ها تغییراتی داشت تا در سال 1391 که به طور رسمی نظام «3ـ3ـ6» به عنوان مقدمه نظام «3ـ3ـ3ـ3» آغاز شده است؛ نظام «3ـ3ـ3ـ3» به معنای 3 سال دوره اول ابتدایی، 3 سال دوره دوم ابتدایی، 3 سال دوره اول متوسطه و 3 سال دوره دوم متوسطه است.

امسال که «3ـ3ـ6» اجرایی شد، کتب درسی جدید برای پایه ششم ابتدایی تألیف شد.

اما همانطور که اشاره شد تا قبل از سال 1353، نظام آموزشی ایران، «3ـ3ـ6» بود؛ در آن زمان دانش‌آموزانی که می‌توانستند پایه ششم را به اتمام برسانند، دارای مدرک ارزشمندی بودند.

کتاب‌های زیر نمونه کتاب‌های ششم سال 1318 و 1319 است که در آن زمان کتاب دانش‌آموزان دختر و دانش‌آموزان پسر متفاوت بود.

روی جلد این کتاب‌ها شعر معروف «توانا بود هر که دانا بود» دیده می‌شود.
طبقه بندی: اخبار آموزش و پرورش،  پایه ششم، 
برچسب ها: کتاب ششم ابتدایی ۷۳ سال پیش تا کنون، نظام 633، دو دوره ابتدایی، دو دوره متوسطه، عکس کتاب ششم 73 سال قبل،  
[ چهارشنبه 16 اسفند 1391 ] [ 09:11 بعد از ظهر ] [ وحید لطفی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

تعداد کل صفحات : 3 ::      1   2   3  

درباره وبلاگ


هیچ چیزی را نمی توان به کسی یاد داد، ولی می توان به او کمک کرد تا پاسخ ها را از درون خود بیابد....

با سلام وحید لطفی هستم آموزگار پایه ششم شهرستان تایباد
ورودی سال 85 به مرکز تربیت معلم علامه طباطبایی سبزوار هستم و در سال 87 به عنوان سهمیه شهرستان باخرز کار خود را شروع کردم و بعد از 3 سال به تایباد منتقل شدم و تا کنون در شهرستان تایباد مشغول به کارم .
در طول خدمت در همه پایه ها تدریس کردم و در چند سال اخیر فقط در کلاس ششم مشغول خدمت هستم .
معلم نمونه شهرستان تایباد با 11 سال سابقه در سال 97-96

گر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه‌ای را بالا ببری

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :


  • paper | وب تکاب بلاگ | خرید رپورتاژ بک لینک
  • صحاب | فروش بک لینک ارزان